Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo định hướng gia đình

Theo định hướng gia đình

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Theo phong

trào

• Ít có được đam mê từ chính cơng việc

• Dễ gây mất cân bằng trong cuộc sống

• Dễ dẫn đến thất bại

• Khó thành cơng10III. Kết

luận

• Chủ động trong việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp

• Cân bằng giữa sở thích và hồn cảnh

• Nhận ra khuynh hướng và khả năng của mình

• Tạo động lực và mục tiêu để hướng tới.

• Chấp nhận thử thách

• Nghề nghiệp phải mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình

và xã hội.11Một số câu nói nổi tiếngHành động thật

nhanh và phá vỡ

những rào cản.

Nếu chưa phá

được tức là bạn

chưa đủ nhanhĐừng khởi nghiệp nếu đó

khơng phải điều bạn u thích

tới mức ln bị ám ảnh bởi

nó. Còn nếu bạn đã có sẵn

sàng phương án rút lui, đó

khơng phải là ám ảnhTơi thích nghĩ lớn. Nếu

đằng nào bạn cũng phải

nghĩ,hãy nghĩ lớn

12Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo định hướng gia đình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×