Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 ĐiỀu kiỆn tỰ nhiên

1 ĐiỀu kiỆn tỰ nhiên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bìnhthống Holoxen phần trên (Q23tb). Thành phần chủ yếu là cát, sét nâu, sét xanh, sét

đen đơi chỗ có lẫn tàn tích thực vật, hữu cơ.

+ Từ Km 250+200 đến Km 255+500

Đoạn này thuộc vùng trầm tích của hệ tầng Hải Hưng, thống Holoxen dưới - giữa

(Q21-2hh). Thành phần chủ yếu là sét màu xám xanh, xám đen, bột sét xám vàng lẫn

các tàn tích thực vật, hữu cơ.

+ Từ Km 255+500 đến cuối tuyến Km 273+000

Đây là vùngtrầm tích đầm lầy - biển của hệ tầng Thái Bình thuộc thống Holoxen

phần trên (Q23tb). Thành phần chủ yếu là cát, sét nâu, sét xanh, bùn sét đen có lẫn

nhiều tàn tích thực vật, hữu cơ.

Trong khu vực tuyến đi qua có điều kiện địa chất ổn định, khơng có các hoạt động địa

chấn, địa chất thuỷ văn gây bất lợi cho ổn định của nền đường cũng như các cơng trình

trên tuyến. Căn cứ theo Quy trình -Cơng trình giao thơng trong vùng có động đất - Tiêu

chuẩn thiết kế 22 TCN - 221-95, thì trong phạm vi từ Km210 - Km 250+200 (địa phận

tỉnh Hà Nam - Phía Bắc sơng Đáy) tuyến đi trong vùng có động đất cấp 8. Đoạn từ

Km250+200 đến Km273+000 tuyến đi qua vùng có động đất cấp 7.

3.1.3.3.Đặc điểm địa chất cơng trìnhCăn cứ tài liệu đo vẽ, khoan khảo sát địa chất cơng trình và kết quả thí nghiệm chỉ

tiêu cơ lý các mẫu đất, địa tầng khu vực từ trên xuống dưới gồm các lớp đất sau:

- Lớp 1: Sét màu xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. Lớp này

có nguồn gốc bồi tích , phân bố rộng khắp trên mặt địa hình tồn đoạn tuyến với bề

dày trung bình từ 2,0 - 5,0m, một vài đoạn tuyến lớp này có bề dày lớn hơn. Lớp

này có khả năng chịu tải trung bình.

- Lớp 2: Sét màu xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm. Lớp này

có nguồn gốc bồi tích, phân bố chủ yếu dưới lớp 1 trong đoạn tuyến với bề dày

trung bình khoảng từ 2,5- 4,0m và lớn hơn. Lớp này có khả năng chịu tải kém.

- Lớp 3: Bùn sét cát màu xám xanh, xám tro, đôi chỗ có lẫn hữu cơ. Lớp này nằm

dưới lớp 1 hoặc lớp 2, phân bố chủ yếu đoạn Km210+000 - Km218+600,

Km222+400 - Km222+750, Km230+400 - Km231+000, Km234+750 Km235+600, Km237+100 - Km238+200, Km241+800 - Km242+400 và rải rác một

số đoạn khác. Bề dày lớp thay đổi trung bình từ 7,0-13,0m và lớn hơn. Đây là lớp

đất yếu, có ảnh hưởng lớn tới ổn định của nền đường cũng như các công trình trên

tuyến. Lực dính, C = 0,068 kG/cm2, góc ma sát trong, ϕ = 60 030’

- Lớp 4: Sét cát màu xám nâu, xám vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. Lớp

này phân bố rộng chủ yếu trong đoạn Km230+200 - Km233+500, Km245+800 Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ2Báo cáo đánh giá tác động mơi trường

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh BìnhKm246+300, với bề dày lớp biến đổi từ 0,8 - 7,9m. Lớp này có khả năng chịu tải

trung bình.

- Lớp 5: Cát sét màu xám nâu, xám đen, xám tro, trạng thái dẻo đến chảy, nhiều chỗ

có xen kẹp các ổ cát hạt nhỏ. Lớp này phân chủ yếu đoạn Km211+050 Km214+100, với bề dày lớn hơn 3,0m. Lớp này có khả năng chịu tải kém.

3.1.4. Khí hậu

Hà Tây, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình cũng như các tỉnh khác của đồng bằng

Bắc Bộ có khí hậu mang những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới, gió mùa có một

mùa đơng lạnh hơn nhiều so với điều kiện trung bình cùng vĩ tuyến, thời kỳ đầu của

mùa đông tương đối khô, nửa cuối thì ẩm ướt, mùa hạ thì nóng ẩm, nhiều mưa, bão.

Dưới đây là các số liệu quan trắc và thống kê khí tượng nhiều năm của 2 tỉnh Hà

Nam và Ninh Bình tại 2 trạm Phủ Lý và Ninh Bình cho các đặc trưng khí tượng như

sau:

1/ Nhiệt độ

Tên trạmT0maxT0TBT0minThời gian quan trắcPhủ Lý39,623,55,91960 - 2003Ninh Bình40,423,45,71960 - 20032/ Mưa: lượng mưa trung bình năm và thời đoạn lớn nhất thực đo ứng với tần suất

Tên trạmTrung bình

nămX1ngày maxX3ngày maxX5ngày maxThời gian quan

trắcPhủ Lý1830333

(1978)4544851960-2003X1%389535555X2%350488513450

(1978)582630X1%466600639X2%409548608Ninh Bình18703/ Độ ẩm tương đối

Tên trạmTrung bình %Thời gian quan trắcPhủ Lý861960-2003Ninh Bình853.1.5. Thuỷ văn

Các con sông trong khu vực là những sông nội đồng được khống chế 2 đầu bằng các

cơng trình thuỷ lợi và được bao bằng hệ thống đê, về mùa lũ nước ở các con sông

Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ3Báo cáo đánh giá tác động mơi trường

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bìnhcao hơn trong đồng. Mùa lũ thường xuất hiện vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 9

hàng năm, lượng nước của 4 tháng mùa lũ thường chiếm tới 75 – 80% lượng nước

cả năm. Những trận lũ lớn đã xảy ra trên khu vực thường là do những tổ hợp của

nhiều hình thái thời tiết gây ra kèm theo những trận mưa có cường độ lớn và kéo dài

gây nên những trận lũ lớn (như năm 1971, 1985 và 1996).

Trận lũ năm 1996 là một trong những trận lũ lớn đã xảy ra trong khu vực, mực nước

tại trạm thuỷ văn Phủ Lý đạt 4,32m vượt mức báo động cấp II là 0,4m.

3.1.6. Nước ngầm

Khu vực dự án nằm trong các tỉnh thuộc các tỉnh đồng bằng sơng Hồng, có nguồn

nước ngầm phong phú. Nước ngầm chủ yếu nằm trong tầng chứa nước Pleistocen

và Holocen có trữ lượng nước lớn và chất lượng nước tốt.

- Tầng chứa nước trong trầm tích Holoxen phân bố rộng rãi trong khu vực,

chiều sâu phân bố và bề dày tầng chứa nước tương đối ổn định thường dao động

trong khoảng 10m đến 20m. Hàm lượng sắt tổng của tầng chứa nước này tương đối

cao và biến đổi phức tạp (dao động từ vài mmg/l đến hàng chục mg/l). Tổng độ

khoáng hoá dao động trong khoảng 1,0 – 3,0 mg/l

- Tầng chứa nước trong trầm tích Pleistoxen phân bố ở độ sâu trung bình 50m

– 150m. Tổng độ khống hố trung bình từ 1 đến 3mg/l. Hàm lượng sắt cũng tương

tự như tầng chứa nước Holoxen có hàm lượng tương đối cao và phân hố rất khác

nhau tuỳ từng khu vực ( < 1,0mg/l, 1,0 – 5,0mg/l, 5,0 – 10mg/l và > 10mg/l).

Ngoài ra ở những vùng có núi đá vơi còn có nguồn nước từ các khe nứt đá. Thông

thường nước trong khe nứt thuộc vùng núi đá vơi có độ cứng cao và cần phải khử

độ cứng trước khi sử dụng.

3.1.7. Thổ nhưỡng và tài nguyên đất

Đối với đoạn qua Hà Tây

Dự án đi qua địa phận tỉnh Hà Tây hoàn toàn qua những vùng đất phù sa trong đê

có độ phì nhiêu cao, được hình thành từ phù sa của 2 hệ thống sơng lớn của tỉnh là

sơng Hồng và sơng Tích. Vùng đất này có lịch sử canh tác lúa nước từ lâu đời, trình

độ thâm canh cao. Hầu hết diện tích có cơ cấu hai vụ lúa và một vụ đơng với các

giống câu trồng có năng xuất cao, giá trị kinh tế và hàng hóa lớn.

.Đối với đoạn qua tỉnh Hà Nam

Hà Nam có hai nhóm đất cơ bản là đất vùng đồng bằng và đất vùng đồi núi.

Vùng đồng bằng ở Hà Nam bao gồm: đất phù sa được bồi, đất phù sa không được

bồi ( đất phù sa glây). Đất phù sa được bồi phân bố ở ngồi đê sơng Hồng, sơng

Đáy, sơng Nhuệ, sơng Châu. Đất phù sa glây tập trung ở địa hình thấp, ngập nướcTrung tâm Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ4Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bìnhtrong thời gian dài, mực nước ngầm nông.

Đất vùng đồng bằng úng trũng thuộc loại chua, nghèo lân với độ pH từ 4,1-5,0, PH

H2O từ 4,6-5,5 (từ chua đến chua vừa), và P2O5 < 0,05% (nghèo). Đất đai vùng

này có thể canh tác nhiều loại cây lương thực, cây rau màu, cây công nghiệp, một

số cây ăn quả và cây làm thuốc …có hiệu quả kinh tế cao.

Vùng đồi núi chủ yếu có các loại đất: đất nâu vàng trên phù sa cổ, đất đỏ vàng trên

đá phiến sét phân bố ở vùng đồi, địa hình tương đối bằng phẳng.

Đối với đoạn qua tỉnh Nam Định

Nam Định có nguồn tài ngun đất rất thích ứng cho sản xuất nơng nghiệpĐất chủ

yếu được hình thành từ phù sa sơng. Đây là loại đất có độ phì khá cao, đặc biệt ở

những nơi hàng năm còn được phù sa bồi đắp. Thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến

trung bình, khả năng giữ nước và giữ chất dinh dưỡng tốt, rất thích hợp cho việc

trồng cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày.

Ở các khu vực thấp, trũng thuộc huyện Ý Yên, Vụ Bản đất bị glây hóa mạnh và có

độ chua cao hơn ở các nơi khác, độ PH dao động từ 4,5 đến 5,5. Đất chua làm chậm

và hạn chế quá trình sinh trưởng của cây trồng cũng như làm thay đổi khả năng cân

bằng sinh thái của khu vực.

3.2 TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ SINH HỌC.

3.2.1. Tài nguyên khoáng sản

Theo Niên giám thống kê các tỉnh Hà Tây, Hà Nam, Nam Định các năm 2003, 2004

và 2005 và báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình,

năm 2004 do TEDI lập cho thấy khu vực Dự án và lân cận có nguồn tài ngun

khống sản phong phú và đa dạng

Đối với tỉnh Hà Tây

Khu vực Dự án và lân cận chỉ có vật liệu xây dựng như cát xây dựng và sét

làm gạch ngói.

Nước khống với quy mơ 20 triệu lít/năm (Nước khống Ba Vì và Quốc Oai có

thành phần khống chất và vi lượng có tác dụng chữa bệnh rất tốt).

Đối với tỉnh Hà Nam

Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của Hà Nam là đá vôi, đất sét, than bùn, đá quý.

Tài nguyên khoáng sản đặc biệt là nguồn đá vôi, sét được phân bố tập trung ở

phía tây sơng Đáy thuộc 2 huyện Kim Bảng và Thanh Liêm.

Bảng 3.3. Một số mỏ khoáng sản lớn ở Hà Nam

Vị tríTrữ lượngTrung tâm Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệCông dụng5Báo cáo đánh giá tác động mơi trường

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

7,4 tỷ m3- Sản

- VLXDxuấtxi+ Đá vôiCạnh quốc lộ 1A+ SétCách quốc lộ 1A 5 - 7 km20 triệu m3- Sản xuất xi măng

- VLXD

- Gốm, sứ+ Than bùnCách quốc lộ 1A 7 km12 triệu m3- Sản xuất VLXDmăngĐá vôi:

Đá vôi của Hà Nam có khoảng 7,4 tỷ m 3 chất lượng khá tốt, có đủ điều kiện để

sản xuất xi măng mác cao phân bố tập trung ở hai huyện ở Kim Bảng, Thanh Liêm

như: Bút Sơn (Kim Bảng) trữ lượng 61.383 ngàn tấn; Kiện Khê có trữ lượng là

2.222 ngàn tấn. Ngồi sử dụng làm xi măng, đá vơi còn được sử dụng làm vôi, xây

dựng nhà cửa, đá xây dựng, rải đường, làm hóa chất v.v..

Đá quý:

- Đá vân hồng tím nhạt phát hiện được ở Thanh Liêm, Kim Bảng. Có các vỉa

dài 30 - 40m, cao 60m, có vỉa dài 100 - 200m, cao 2 -3 m ; có thể khai thác thành

khối và chế biến thành các kích cỡ khác nhau để trang trí và xuất khẩu, các mỏ này

khai thác khá thuận lợi.

- Đá vân mây, da báo tập trung ở Thanh Liêm. .

- Đá trắng tập trung ở Thung Mơ, Quàn Cả (Kim Bảng) chất lượng tốt, có khả

năng khai thác và sử dụng tốt.

Mỏ sét

+ Mỏ sét Khả Phong

Sét ở đây có độ dẻo thấp đến vừa nên sản xuất gạch ngói đã sử dụng thêm

30% sét dẻo. Trữ lượng sét 2,3 triệu mét khối.

+ Mỏ sét Ba Sao:Khu vực rộng 7 Km2, trữ lượng lớp sét trên 120.000 m 3,

nếu tính cả lớp sét dưới thì có khoảng 5.000.000 m3.

+ Mỏ sét Hơn Hà: Trữ lượng ước tính 10 triệu mét khối

+ Các mỏ sét trầm tích vùng đồng bằng (sét ruộng)

Đặc điểm của tầng sét này là khá ổn định, bề dày thay đổi từ 1 - 3m.

Trong tất cả các sét trên, sét có nguồn gốc trầm tích đầm lầy, sét phong hóa và sét

bồi tích sơng là có giá trị.

Than bùn

Hà Nam còn có nguồn than bùn để làm ngun liệu sản xuất phân vi sinh. Kết quả

khảo sát bước đầu cho thấy trữ lượng than bùn tại mỏ Tây Nam Tam Chúc (Kim

Bảng) khoảng 172 nghìn m3 và ở Đông Bắc Tam Chúc tới khoảng 11 triệu m3

Đối với tỉnh Nam ĐịnhTrung tâm Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 ĐiỀu kiỆn tỰ nhiên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×