Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2030 do Chủ tịch

UBND tỉnh phê duyệt

2. Báo cáo quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Nam Định năm 2017PHỤ LỤC 1: NHẬT KÝ THỰC TẬP

STT

1234

567

8

9Thời gian

07/01/2019Từ ngày 08/01/2019

đến ngày 13/01/2019Từ ngày 14/01/2019

đến ngày 20/01/2019

Từ 21/01/2019

đến 01/02/2019

Từ 02/02/2019

đến 10/02/2019

Từ 11/02/2019

đến 17/02/2019

Từ ngày 18/02/2019

đến ngày 24/02/2019

Từ ngày 25/02/2019

đến ngày 03/03/2018

Từ ngày 04/03/2019

đến ngày 10/03/2019Nội dung công việc

- Gặp cán bộ hướng dẫn

- Làm quen với cơng việc tại phòng ban thực tập

- Tìm hiểu về cơng việc của Phòng Quản lý đơ thị

- Viết nhật ký thực tập

- Đọc, tìm hiểu tài liệu

- Viết đề cương thực tập

- Nộp đề cương thực tập

- Viết nhật ký thực tập

- Làm quen với cơng việc tại Phòng Quản lý đơ

thị

- Sắp xếp tài liệu

- Gửi tài liệu cho các đơn vị, phòng ban

- Viết nhật ký thực tập

- Sắp xếp tài liệu

- Viết nhật ký thực tập

- Nghỉ tết Nguyên Đán

- Sắp xếp tài liệu

- Đọc và tìm hiểu văn bản về cơng tác vệ sinh môi

trường thành phố

- Gửi tài liệu cho các đơn vị, phòng ban

- Viết nhật ký thực tập

- Đi thực tế tại lò đốt trên địa bàn huyện, xã

- Viết báo cáo thực tập

- Viết nhật ký thực tập

- Đọc, tìm hiểu tài liệu

- Viết báo cáo thực tập

- Viết nhật ký thực tập

- Viết báo cáo thực tập và hồn thiện báo cáoPHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH THỰC TẾLò đốt rác Thị Trấn Liễu Đề - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam ĐịnhBãi chôn lấp phường Trần Hưng Đạo – thành phố Nam ĐịnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×