Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mạch chỉnh lưu công suất một pha có điều khiển

Mạch chỉnh lưu công suất một pha có điều khiển

Tải bản đầy đủ - 0trang

132+ Vẽ lại sơ đồ và dạng sóng ngõ ra của các mạch chỉnh lưu có điều khiển

2.1 Mạch chỉnh lưu công suất một nửa chu kỳ

Chỉnh lưu dùng SCR gọi là chỉnh lưu có điều khiển. SCR chỉ mở cho

dòng chảy qua khi thỏa mãn hai điều kiện: UAK>0 và IG > 0 và nó tự động

khóa lại ở bán kỳ âm của điện áp, vì vậy cần phải có mạch kích SCR vào thời

điểm thích hợp.

2.1.1 Trường hợp tải thuần trở:Hình 4.3 : Mạch chỉnh lưu một pha dùng SCR và dạng điện áp ra trên tải

thuần trở R.

Vào bán kỳ dương đoạn từ 0 SCR được phân cực thuận nhưng

vẫn chưa dẫn vì chưa có xung kích vào cực G. Đoạn từ α đến π SCR dẫn vì

đã có xung kích vào cực G. Vào bán kỳ âm SCR được phân cực nghịch nên

SCR ngưng dẫn. Như vậy, tùy thuộc vào vị trí góc mở α mà dạng sóng điện

áp ra thay đổi.

Điện áp ra trung bình trên tảivới α gọi là góc mở tính từ thời điểm điện áp đổi chiều từ âm sang dương,

tức lúc U = 0

Trường hợp tải R + L: Do tải mang tính cảm nên đường cong dòng điện id

kéo dài ra khỏi π khi mà điện áp Ui đã chuyển sang nửa chu kỳ âm

là góc tính từ gốc toa độ đến điểm dòng điện iR giảm về 0, gọi là góc tắt

dòng.133Hình 4.4 : Dạng điện áp và dòng điện trên tải R + L khi chỉnh lưu bán kỳ

bằng SCR

2.1.2 Khảo sát về dòng điệna) Điện áp vào hình sin U

b) Điện áp ra Udα tại α = 450 và α = 1350

c) Điện áp UAK trên thyristor

Hình 4.5134Trong trường hợp tải thuần trở, mỗi khi thyristor được kích, điện áp và

dòng điện trên tải ln đồng pha với nhau. Vì dòng điện lớn nhất khi α = 0 0

giống như trong mạch chỉnh lưu nên việc tính chọn van có thể theo cơng thức

sauĐối với các mạch biến đổi cơng suất có điều khiển khác, dòng điện tại

α = 0 cũng bằng với dòng điện của mạch biến đổi cơng suất cố định

Đặc tính điều khiển

0Đồ thị biểu diển tỉ số điện áplà một hàm theo góc kích α của mạch M1được trình bày ở hình 4.6Hình 4.6 Đặc tính mạch biến đổi điều khiển bán phần tải thuần trở

2.1.3 Khảo sát về điện ápHình 4.7135Với mạch điện mơ tả trong hình 4.7 cũng như với tất cả các mạch biến

đổi công suất điều khiển được , điện áp ra DC Udα là một hàm theo góc kích

α và được biểu diển theo cơng thức sauKhi góc kích α = 00,

Từ phạm vi góc kích cho phép, hình 4.5 trình bày hai trường hợp α = 450

và α =1350

Nếu α = 1800 thì mạch khơng thể kích được vì giá trị tức thời của điện áp

xoay chiều lúc này bằng 0. Khi α > 180 0 , mạch cũng khơng kích được vì điện

áp anode của thyristor âm hơn cathode trong suất khoảng thời gian bán kỳ

âm, do đó thyristor sẽ tắt

2.1.4 Ví dụ

Mạch biến đổi cơng suất điều khiển bán phần với U = 220 V và α = 120

Khi α = 1200, giá trị cos 1200 = -0,5, điện áp một chiều Udα được tính như

sau :2.2 Mạch chỉnh lưu công suất hai nửa chu kỳ có điều khiển

Với Uin = UAB ta có điện áp trung bình lối ra:136Ta có thể kích theo thứ tự từng SCR một, nhưng cũng có thể kích

đồng thời hai SCR vì lúc đó một trong hai SCR bị phân cực ngược do đó

khơng bị ảnh hưởng bởi xung kích.Hình 4.8: Mạch chỉnh lưu hình tia có điều khiển và dạng sóng ngõ ra

2.3 Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha có điều khiển.Hình 4.9: Sơ đồ chỉnh lưu cầu dùng SCR

Dạng diện áp ra cũng giống trường hợp chỉnh lưu hình tia nhưng biên độ gấp

đơi.

Điện áp trung bình lối ra:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mạch chỉnh lưu công suất một pha có điều khiển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×