Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy định của pháp luật về các chế tài xử phạt đối với hoạt động bán hàng đa cấp bất chính

Quy định của pháp luật về các chế tài xử phạt đối với hoạt động bán hàng đa cấp bất chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

“1. Phạt tiền doanh nghiệp bán hàng đa cấp từ 50.000.000 đồng đến

70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để được quyền tham gia mạng

lưới bán hàng đa cấp;

b) Yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu để

được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

c) Yêu cầu người muốn tham gia phải trả một khoản tiền hoặc trả bất kỳ một

khoản phí nào dưới hình thức khố học, khoá đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội

hay các hoạt động tương tự khác để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa

cấp trừ tiền mua tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định số

110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động

bán hàng đa cấp;

d) Không cam kết cho người tham gia trả lại hàng hoá và nhận lại khoản tiền

đã chuyển cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số

110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động

bán hàng đa cấp;

đ) Cản trở người tham gia trả lại hàng hoá phát sinh từ việc chấm dứt hợp

đồng tham gia bán hàng đa cấp;

e) Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác

chủ yếu từ việc dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

g) Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán

hàng đa cấp để dụ dỗ người tham gia bán hàng đa cấp;

h) Cung cấp thông tin sai lệch về tính chất, cơng dụng của hàng hố để dụ dỗ

người tham gia bán hàng đa cấp.

2. Phạt tiền doanh nghiệp bán hàng đa cấp từ 70.000.000 đồng đến

100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này

thuộc trường hợp quy mô hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra trong phạm vi từ hai

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

3. Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp

bán hàng đa cấp bất chính còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử

7phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 30 của

Nghị định này”.

Theo khoản 3 điều 30 Nghi định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm

2005 quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh thì một số hình thức phạt bổ

sung và biện pháp khắc phục hậu quả đó là:

- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm

bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi

phạm;

- Buộc cải chính cơng khai.

III. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT

CHÍNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN PHÁP LUẬT,

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

BẤT CHÍNHThống kê của Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương về lượng người tại Việt Nam tham gia bán hàng

đa cấp tính đến năm 2011 (Nguồn: Vietnamnet.vn)1. Thực trạng của hoạt động bán hàng đa cấp bất chính

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp áp dụng khá lâu tại nhiều

quốc gia trên thế giới nhưng mới được du nhập vào Việt Nam từ nưm 1998 – 1999.

Phương thức bán hàng này bắt đầu xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan

ra Bình Phước, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, … Với phương thức kinh

doanh khá đơn giản mang lại lợi nhuận rất lớn nên trong thời gian ngắn nó đã thu

hút khối lượng khách hàng tham gia rất đông. Cho tới thời điểm hiện nay có

8khoảng trên 30 doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh theo phương thức bán hàng đa

cấp, chẳng hạn như một số doanh nghiệp tiêu biểu sau:

 Công ty Cổ phần Sinh Lợi: phân phối mát xa và máy tạo khơng khí ozon

 Tahitian Noni: Phân phối thực phẩm chức năng có hoạt tính sinh học cao làm từ

quả Noni của đảo Tahiti

 Tân hy vọng: Phân phối máy điện tử, nồi áp suất của Đài Loan

 Thiên Ngọc Minh Uy: phân phối máy massage, máy Ion của Đài Loan

 Ánh Sáng; Phân phối thực phẩm của Trung Quốc và bếp điện từ của Đài Loan

 Vision: phân phối thực phẩm dinh dưỡng của Pháp

 Agel: phân phối Gel công nghệ cao của Mỹ

 Herblife: phân phối thực phẩm chức năng của Mỹ

 Khang Phú Đạt: Phân phối máy sóng điện từ của Trung Quốc

 Thế Giới Toàn Mỹ: Phân phối thực phẩm chức năng và mỹ phẩm của Singapore

 Công ty TNHH Lô Hội: phân phối độc quyền sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng

và mỹ phẩm của công ty Forever của Mỹ

 Công ty TNHH Thế Giới Mới: phân phối não bạch kim Meltonin và tảo xoắn

Spirulia ( thuốc bổ dinh dưỡng)

 Công ty cổ phần thương mại VIC: phân phối thuốc của Hàn Quốc

 Công ty TNHH Thương mại Tầm Nhìn Mới ( Neww vision); phân phối khẩu

trang than hoạt tính của Anh

 Cơng ty TNHH Âu Á Việt: phân phối thực phẩm dinh dưỡng của Pháp

 Vinex: phân phối thực phẩm dinh dưỡng và mỹ phẩm của Hàn Quốc

 NB: phân phối mỹ phẩm của Đài Loan

 Fimex: phân phối các sản phẩm tieu dùng của Trung Quốc

 Việt AM: phân phối máy ion của Việt Nam

 Oriflame: phân phối mỹ phẩm của Thụy Điển

Hàng hóa mà các doanh nghiệp trên phân phối phần lớn là thuốc bổ dưỡng,

thuốc chữa bệnh, mý phẩm, các loại thực phẩm khá độc đáo trên thị trường và một9số vật dụng trong gia đình như máy mát xa, nồi cơm điện và đặc biệt là máy tạo khí

ơ zôn. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính là

những doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính, chính bởi vậy, để bảo vệ trật tự, sự

ổn định của nền kinh tế cũng như quyền và lợi ích của các doanh nghiệp bán hàng

đa cấp chân chính, thời gian vừa qua pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

bất chính đã được áp dụng đối với một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

Các hình thức xử phạt chủ yếu trong các vụ việc đó là xử phạt hành chính, còn

các hình thức xử phạt bổ sung hầu như chưa được áp dụng. Để chứng minh cho sự

áp dụng các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất

chính, chúng ta cùng nghiên cứu một số vụ việc cụ thể dưới đây:

1. 1. Vụ việc xử lý vi phạm của công ty Cổ phần Sinh Lợi

Vụ việc xử lý công ty Cổ phẩn Sinh Lợi vào tháng 3/2006 về những vi phạm

pháp luật của công ty này trong hoạt động bán hàng đa cấp như không cung cấp tài

liệu cho người có dự định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; yêu cầu người

muốn tham gia phải đặt cọc; khơng mua lại hàng hóa của người tham gia khi chấm

dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Căn cứ vào kết quả thanh tra, Sở thương

mại TP Hồ Chí Minh đã có quyết định số 263/QĐ-TTr ngày 26/6/2006 thu hồi Giấy

phép đăng kí tổ chức bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Sinh Lợi do vi phạm

pháp luật nghiêm trọng

1.2. Vụ việc xử lý vi phạm của công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Việc xử lý vi phạm công ty TNHH Thiên Ngọc Minh UY, này 25/9/2006 và

lập biên bản một số vi phạm của công ty như: không niêm yết công khai chương

trình bán hàng- vi phạm điều 6, Nghị định số 11/2005/NĐ- CP; nhân viên của công

ty yêu cầu khách hàng muốn tham gia mạng lưới kinh doanh phải tích lũy được 02

triệu PV mới được kí hợp đồng, vi phạm khoản 2 điều 7 Nghị định 110/2005/NĐCP; chuyên viên kinh doanh của công ty Thiên Ngọc Minh Uy đeo thẻ của công ty

Cổ phần Sinh Lợi, vi phạm điều 8, Nghị định số 110/2005/NĐ-CP; tổ chức bán

hàng đa cấp đối với một số sản phẩm chưa được cấp phép bán hàng đa cấp, vi

phạm khoản 1 điều 23 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP . Ngày 05/10/2006 chi cục

quản lý thị trường Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

101.3. Vụ việc công ty TNHH Hằng Thuận

+ Thời gian: 10-12/2008

+ Hành vi vi phạm: Thông tin sai lệch về sản phẩm và từ chối mua lại hàng

hóa

 Thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 Luật cạnh tranh, điểm d

khoản 1 Điều 38 Nghị định số 120/2005/NĐ-CP

+ Hình thức xử lý: : Quyết định phạt 140 triệu, Quyết định số 119/QĐ-QLCT

ngày 30/12/2008.

1.4. Vụ việc công ty TNHH Noni Vina

+ Thời gian: Tháng 10-12/2008.

+ Hành vi vi phạm: Quảng cáo sai lệch và buộc người tham gia đóng tiền để

tham gia

 Thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 Luật cạnh tranh 2004,

điểm a, g khoản 1 Điều 38 Nghị định số 120/2005/NĐ-CP.

+ Hình thức xử lý: : Quyết định phạt 100 triệu đồng, Quyết định số 118/QĐQLCT ngày 30/12/2008.

1.5. Vụ việc công ty THNN Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Nhật Quang

+ Thời gian: 10-12/2008

+ Hành vi vi phạm: quảng cáo sai lệch về tính năng, cơng dụng của sản

phẩm.

 Thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 Luật cạnh tranh, điểm h

khoản 1 Điều 38 Nghị định số 120/2005/NĐ-CP.

+ Hình thức xử lý: Quyết định xử phạt 40 triệu đồng, Quyết định số 126/QĐQLCT ngày 31/12/2008.

2. Những vấn đề đặt ra cho cơ quan Nhà nước khi đấu tranh với việc

bán hàng đa cấp bất chính tại Việt Nam

Từ thực tiễn diễn biến của phương thức bán hàng đa cấp trong những năm

vừa qua, có thể đưa ra một số nhận xét như sau:

Thứ nhất, hán hàng đa cấp thường được sử dụng để tiêu thụ các sản phẩm

nhập khẩu từ nước ngoài như Hoa Kỳ, Trung Quốc… là những sản phẩm mà người

11tiêu dùng Việt Nam chưa từng biết đến trước đó. Điều đó cho thấy, các thơng tin về

công dụng, về thành phần, nguồn gốc, … của sản phẩm gần như chưa từng được

kiểm định trong thói quen sử dụng và trong các kết luận của giới chuyên môn.

Thứ hai, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam hiện nay chỉ là

những doanh nghiệp phân phối sản phẩm được sản xuất từ nước ngồi. Nói cách

khác, các cơng ty nước ngồi sản xuất sản phẩm tổ chức mạng lưới đa cấp và thực

hiện việc truyền tiêu đa cấp thông qua các công ty trong nước. Cách thức tổ chức

theo kiểu liên kết như trên đã giúp cho các nhà sản xuất nước ngồi thốt được mọi

trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi tiêu thụ cũng như các tránh nhiệm khác

đối với mạng đa cấp.

Thứ ba, tính độc lập trong hoạt động của người tham gia đặt ra một vài vấn

đề cho việc xác định trách nhiệm. Trong bán hàng đa cấp, người tham gia tiến hành

tiếp thị để bán lẻ sản phẩm một cách độc lập. Người tiêu dùng cuối cùng sẽ chỉ biết

đến người đã trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm cho họ, là người tham gia. Do đó,

việc đổ trách nhiệm qua lại giữa những người tham gia và doanh nghiệp bán hàng

đa cấp rất dễ xảy ra.

Thứ tư, hành vi bán hàng đa cấp bất chính thường sử dụng các thủ đoạn tác

động đến bản tính hám lợi của người tham gia, thơng thường là những khu vực dân

cư có đời sống khó khăn, ít thơng tin, trình độ dân trí khơng cao, những tầng lớp

dân cư có thời gian nhàn rỗi nhiều, là những đối tượng dễ tác động và có nhiều cơ

hội thực hiện việc truyền tiêu bằng biện pháp rỉ tai. Là quốc gia có tỷ lệ nông

nghiệp chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế, đa số dân còn nghèo vì vậy, hậu quả xảy

ra khi có sự bất chính trong bán hàng đa cấp sẽ là rất lớn đối với đời sống kinh tế xã hội.

Thực tế cho thấy, để bán được sản phẩm những người tham gia đã kiêm luôn

chức năng tư vấn cho khách hàng về công dụng và cách thức sử dụng sản phẩm đó.

Do đó, trong quản lý các lĩnh vực nhạy cảm đó, cần thiết phải đặt ra điều kiện về

trình độ chun mơn cho người tham gia.123. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực

thi pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính

3.1. Hồn thiện hệ thống pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính

Thứ nhất, pháp luật cần sửa đổi, bổ sung về đối tượng được quyền tham gia

vào hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo pháp luật hiện hành, chủ thể có quyền kinh doanh theo hình thức bán

hàng đa cấp là DN. Quy định này đã hạn chế quyền tự do kinh doanh của một số

chủ thể khác như HTX, Hộ KD cá thể… Do đó, trong thời gian tới nhà nước nên có

quy định mở rộng đối tượng có quyền kinh doanh theo phương thức này. Pháp luật

nước ta cho phép cán bộ, công chức được tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp.

Việc này có thể tạo ra sự thiếu lành mạnh trong môi trường kinh doanh nói chung

cũng như hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng

Thứ hai, hồn thiện pháp luật hình sự để xử lý hành vi cạnh tranh khơng

lành mạnh nói chung và hành vi bán hàng đa cấp bất chính nói chung.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng như hành vi bán hàng đa cấp bất

chính gây nguy hại khơng chỉ cho đối thủ cạnh tranh mà còn gây thiệt hại đến

người tiêu dùng và trật tự quản lý kinh tế trong xã hội, Chính vì thế, việc xử lý hình

sự đối với hành vi bán hàng đa cấp bất chính là cần thiết. Trong thời gian tới, khi

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 1999, vấn đề hình sự của pháp nhận áp

dụng cho các doanh nghiệp có hành vi bán hàng đa cấp bất chính cần được đặt ra.

3.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy thực thi pháp luật về bán

hàng đa cấp

Thứ nhất, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý cạnh tranh để Cục

quản lý cạnh tranh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật với

nhau. Việc thực thi pháp luật về bán hàng đa cấp là trách nhiệm của các cơ quan hải

quan, cơ quan thuế…Do đó, để giảm các hành vi bất hợp pháp trong hoạt động bán

hàng đa cấp cần phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan này;

3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bán

hàng đa cấp bất chính

13Đối tượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bán hàng đa cấp bất

chính chủ yếu nên hướng tới là cộng đồng doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền

cần giúp các doanh nghiệp và người tiêu dùng nhận diện rõ những biểu hiện bất

chính của hành vi bán hàng đa cấp bất chính và quyền khiếu nại, khởi kiện của

doanh nghiệp bị xâm hại, các hình thức chế tài có thể áp dụng với doanh nghiệp có

hành vi vi phạm.

Các nội dung khác như trình tự, thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với hành vi

bán hàng đa cấp bất chính, phạm vi chứng minh, kinh nghiệm xử lý hành vi bán

hàng đa cấp bất chính cũng cần được tuyên truyền, phổ biến. Hình thức để phổ biến

những nội dung này có thể thơng qua các hoạt động như: tổ chức các cuộc hội thảo

về bán hành đa cấp và pháp luật về bán hàng đa cấp, thiết lập các kênh thơng tin

chính thức của Nhà nước về hoạt động này

3.4. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ

Xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính là những vấn đề pháp lý rất mới ở

nước ta trong thời gian hiện nay cũng như trong thời gian tới; Bộ thương mại cẩn

có những biện pháp thích hợp để đào tạo cán bộ, nhất là những cán bộ hoạt động

thực tiễn trong vấn đề này. Hình thức đào tạo cán bộ có thể đa dạng ( đào tạo chính

quy hoặc ngắn hạn; đào tạo trong nước hoặc đào tạo ở nước ngồi).

Bên cạnh đó, phía Tòa án nhân dân Tối cao cũng cần có biện pháp đào tạo, bồi

dưỡng Thẩm phán thích hợp để chuẩn bị kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để xử lý

các hành vi bán hàng đa cấp bất chính.

3.5. Tạo ra mơi trường cạnh tranh lành mạnh

Nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, các cơ quan chức năng cần xử

lý thật nghiêm minh các Dn bán hàng đa cấp bất chính. Đồng thời cần có chế độ

khen thưởng cũng như chính sách, những quy định PL ưu đãi đối với các DN bán

hàng đa cấp chân chính nhằm giúp họ mở rộng mạng lưới hoạt động, hạn chế dư

luận xấu đối với những phương thức bán hàng đa cấp để tránh gây ra những khó

khăn cho các DN khi hoạt động trong lĩnh vực này.14KẾT LUẬN

Cạnh tranh là một trong những quy luật kinh tế cơ bản của nền kinh tế thị

trường. Tuy nhiên, bên cạnh những hành vi cạnh tranh lành mạnh là những hành vi

cạnh tranh không lành mạnh của một số doanh nghiệp hoạt động trên thì trường và

một trong những điển hình của hành vi đó là bán hàng đa cấp bất chính. Bán hàng

đa cấp là một hình thức kinh doanh khá mới mẻ của Việt Nam, do vậy hệ thống các

quy định pháp luật về hình thức kinh doanh này còn chưa nhiều, chưa đa dạng và

pháp luật đối với hành vi bán hàng đa cấp bất chính cũng vậy. Pháp luật Việt Nam

về bán hàng đa cấp bất chính sẽ là vấn đề chúng ta cần dành cho nó một sự quan

tâm, một sự đầu tư thích đáng.

Để nâng cao khả năng quản lý nhà nước đối với bán hàng đa cấp, đặc biệt là

đa cấp bất chính, để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người tiêu dùng,

người tham gia và doanh nghiệp. Nhà nước cần nâng cao các biện pháp quản lý

nhằm ngăn chặn và xử lý những trường hợp bán hàng đa cấp bất chính. Đồng thời,

nhà nước cần xem xét lại hệ thống các văn bản pháp luật liên quan, tính hợp lý và

hiệu quả của các cơ chế quản lý hiện hành, đặc biệt là quy trình đăng ký tổ chức

bán hàng đa cấp cũng như cần xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực,

trình độ và nhiệt tình.15DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Luật Cạnh Tranh, Trường Đại Học Luật Hà Nội;

2. Luật cạnh tranh 2004;

3. Nghị định 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

4. Nghị định 120/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh

tranh;

5. Nghị định 06/2008 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt

động thương mại;

6. Nghiêm Xuân Tuyên, Khóa luận tốt nghiệp, “bán hàng đa cấp bất chính theo

pháp luật cạnh tranh Việt Nam”, Hà Nội-2011;

7. Nguyễn Ngọc Sơn, “Tính khơng lành mạnh của hành vi bán hàng đa cấp bất

chính theo luật cạnh tranh 2004”, Tạp chí khoa học pháp lý số 3/2006. Đại

học Luật TP. Hồ Chí Minh;

8. Ths Đồn Văn Bình, Ths Đoàn Trung Kiên: “Pháp luật về bán hàng đa xấp

và một số vấn đề cần hồn thiện”, Tạp chí luật học số 7/2007;

9. Một số trang Web:

http://daitruyenhinh.hoabinh.gov.vn/index.php?

option=com_content&view=article&id=6014:thien-ngc-minh-uy-b-x-pht-viphm-hanh-chinh&catid=2:tin-hot-ng-ca-s&Itemid=9

http://www.baomoi.com/Nhung-thu-doan-lua-dao-trang-tron/45/6870700.epi16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy định của pháp luật về các chế tài xử phạt đối với hoạt động bán hàng đa cấp bất chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×