Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò trong việc giáo dục NTD

Vai trò trong việc giáo dục NTD

Tải bản đầy đủ - 0trang

trường. Đó là một biện pháp hết sức quan trọng để bảo vệ NTD vì khơng thể có

một lực lượng, một tổ chức nào có thể bảo vệ được từng NTD trong số hơn 85 triệu

NTD nước ta.

a. Hội tham gia tuyên truyền, giáo dục về kiến thức tiêu dùng và pháp luật về bảo

vệ NTD

Tổ chức bảo vệ NTD thực chất là tổ chức để phát triển cộng đồng. hội cung cấp

dịch vụ phát triển cộng đồng, đảm bảo “ hàng hóa, dịch vụ và tài nguyên thiên

nhiên” được sử dụng để phục vụ cho tất cả mọi người. Hội giáo dục và nâng cao

nhận thức cho NTD để có thể thực hiện vai trò của mình một cách có trách nhiệm.

Giáo dục về tiêu dngf bao gồm các nội dung lớn:

-Giáo dục về quyền và vị trí xã hội của NTD, về trách nhiệm của NTD.

Giáo dục về phong cách tiêu dùng, như tiêu dùng lành mạnh, hợp lý và tiết kiệm,

tiêu dùng xanh, tiêu dung không làm cạn kiệt tài nguyên, không làm ảnh hường tới-môi trường.

Giáo dục về kỹ năng tiêu dùng sao cho tiêu dùng có hiệu quả.

Hội đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục NTD như tằng cường thông tin,

hướng dẫn, giáo dục NTD, trang bị cho NTD những hiểu biết về quyền và trách

nhiệm cũng như về vai trò, vị trí của họ trong xã hội, cung cấp cho NTD thông tin

và hiểu biết về tiêu dung, để họ có ý thức và có khả năng tự bảo vệ mình trong mọi

tình huống. Để làm được việc này bên cạnh việc sử dụng các cơ quan thông tin đại

chúng như TV, đài phát thanh, báo chí, internet… hội còn có Tạp chí NTD ra mỗi

tháng 2 kỳ (các thơng tin trong tạp chí được đưa lên mạng website của hội

(nguoitieudung.com.vn)), tổ chức ra các Câu lạc bộ nhà báo bảo vệ NTD, CLB

Chất lượng, CLB Người tiêu dung nữ, CLB chống hàng giả và gian lận thương

mại.

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là

một phương tiện rất có hiệu quả, có thể tiếp cận mọi tầng lớp NTD ở mọi nơi, mọi

lúc. Hội đã tham gia trả lời các câu hỏi phỏng vấn của các cơ quan thông tin đại

chúng về các vấn đề liên quan đến bảo vệ NTD, tham gia các diễn đàn trên đài phát

thanh, trên các kênh truyền hình, tham gia các buổi giao lưu trực tuyến trên internet

7(thông qua các website như FPT, Thời bào kinh tế, Vietnamnet…). Câu lạc bộ các

nhà báo bảo vệ NTD được tổ chức nhằm tập hợp, huy động lực lượng các nhà báo

có tâm huyết trong bảo vệ NTD vào việc thơng tin, giáo dục NTD. Câu lạc bộ sinh

hoạt không định kỳ, khoảng 3-4 tháng 1 lần, khi có các sự kiện lớn hoặc khi cần

phổ biến rộng rãi một vấn đề cần thiết như nhân dịp kỷ niệm Ngày Quyền người

tiêu dung Thế giwois (15/3 hàng năm), góp ý về dự thảo Luật bảo vệ NTD…

Hội cũng trực tiếp tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị tập huấn cho các hội ở các địa

phương (trung bình mỗi năm khoảng 4-5 hội thảo) như trao đổi kinh nghiệm về

hoạt động bảo vệ NTD, tổ chức và vận hành các văn phòng khiếu nại của NTD,

phát triển các tổ chức bảo vệ NTD ở các địa phương, giải quyết vấn đề tài chính

của Hội như thế nào, phổ biến pháp luật về bảo vệ NTD như Luật cạnh tranh, dự

thảo Luật an toàn thực phẩm, pháp lệnh bảo vệ NTD và sắp tới hội sẽ tổ chức các

buổi tập huấn về luật bảo vệ quyền lợi NTD(2010)…

Câu lạc bộ Chất lượng được thành lập từ năm 1995 nhằm giáo dục các doanh

nghiệp trong việc quản lý chất lượng, hướng sản xuất kinh doanh vì lợi ích NTD để

tăng cường năng lực, động viên và lôi kéo họ vào các hoạt động bảo vệ NTD. Câu

lạc bộ tập hợp khoảng 50 doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, có thiện chí trong

bảo vệ NTD, sinh hoạt đều đặn mỗi tháng 1 kỳ, đã sinh hoạt khoảng 150 kỳ kể từ

ngày thành lập.

Câu lạc bộ Người tiêu dùng nữ được thành lập năm 1998, sinh hoạt 2 tháng một

kỳ, tập hợp khoảng 200 người tiêu dung là phụ nữ (có thời kỳ số người xin gia

nhập đã lên đến 800 người, nhưng vì khơng có địa điểm sinh hoạt nên phải hạn chế

số lượng), chủ yếu nhằm thông tin và giáo dục về tiêu dùng cho lực lượng phụ nữ

là người trực tiệp thực hiên hoạt động tiêu dùng hàng ngày. Câu lạc bộ tự trang trải

kinh phí hoạt động nhờ sự đóng góp của hội viên. CLB có riêng một website với

địa chỉ nutieudung.com.vn.

Câu lạc bộ chống hàng giả và gian lận thương mại được thành lập năm 2000 nhằm

tập hợp một số doanh nghiệp với mục đích tăng cường cơng tác bảo vệ NTD bằng

cách thúc đẩy, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong việc chống hàng giả và gian

8lận thương mại giữa các doanh nghiệp, và một số cơ quan chức năng có liên quan (

như Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý thị trường…)

b. Hội đưa các thông tin, cảnh báo cho NTD về những vi phạm pháp luật bảo vệ

NTD của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Hội đã thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát tinhif hình chất lượng của một số sản

phẩm ( như về chất lượng sữa, chất lượng dây dẫn điện…), vạch trần những hành

vi gian lận thương mại gây thiệt thòi cho người tiêu dung (như ghi nhãn sữa, giá

sữa quá cao, gian lận trong chất lượng và bán xăng dầu…, tình trạng thực phẩm

khơng an tồn…) và kiến nghị với cơ quan chức năng nhà nước các biện pháp giải

quyết.

Hàng giả hàng nhái là nỗi nhức nhối gây nhiều thiệt hại cho NTD. Hàng nhái gây

thiệt hại cho nhà sản xuất nhưng cũng phần nào đáp ứng được nhu cầu của NTD có

thu nghập thấp, vì vậy vẫn có lý do để tồn tại, và vì vậy nhiều tổ chức bảo vệ NTD

trên thế giới thường không mặn mà với việc chống hàng giả. Tuy nhiên, hàng giả

hàng nhái ở nước ta thường đồng nghĩa với hàng có chất lượng xấu, không xứng

đáng với đồng tiền, hàng độc hại, gây tổn hại đến tiền của, sức khỏe của NTD. Vì

vậy, chủ trương nhất quán của các tổ chức bảo vệ NTD nước ta là chống việc sản

xuất và lưu thông hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh việc tổ chức câu lạc bộ chống

hàng giả và gian lận thương mại để chống hàng giả từ gốc, Hội còn phối hợp với

nhiều tổ chức khác tổ chức những triển lãm về hàng giả để giúp NTD nhận biết sự

khác biệt giữa hàng thật và hàng giả cùng loại để giúp họ lựa chọn chính xác, tránh

mua phải hàng giả. Triển lám đầu tiên được thực hiện từ năm 1991, và sau đó

thường năm nào cũng có triển lãm về hàng giả, hàng nhái do hội VINASTAS hoặc

các hội địa phương tổ chức.

3. Vai trò của Hội bảo vệ NTD trong việc giải quyết khiếu nại của NTD

Dưới góc độ pháp lý, khiếu nại của NTD là đề nghị của NTD gửi đến tổ chức, các

nhân kinh doanh hàng hóa để yêu cầu giải quyết khi xét thấy tổ chức, cá nhân kinh

doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền và lợi ochs hợp pháp của NTD; Đề nghị

của NTD, tổ chức xã hội gửi tới cơ quan quản lý nhà nước về NTD có thẩm quyền

9để yêu cầu giải quyết khi thấy tổ chức, các nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây

thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của NTD, lợi ích cơng cộng.

Các văn phòng tư vấn khiếu nại của NTD ( gọi tắt là VPTVKN) được thành lập bởi

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam và các Hội bảo vệ NTD

thành viên tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc để tư vấn, giải quyết các tranh

chấp giữa NTD (goi tắt là người khiếu nại- NKN) và các tổ chức, các nhân cung

cấp hàng hóa, dịc vụ (goi tắt là người bị khiếu nại – NBKN) khi tổ chức, các nhân

kinh doanh xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của NTD.

Mục đích hoạt động của VPTVKN là nhằm khuyến khích NKN và NBKN tham

gia vào quá tronfh thương lượng hoặc hòa giải với tư vấn hoặc sự trung gian hòa

giải của VPTVKN. Thơng qua VPTVKN, q trình giải quyết tranh chấp đem đến

hco cả hai phái khả năng giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và với chi

phí ít nhất. sụ trung gian hòa giải của VPTVKN là một Phuong pháp giải quyết

tranh cãi giữa NKN và NBKN mà không cần phải sử dụng đến các thủ tục hành

chính chính thức của các cơ quan quản lý nhà nước hay của tòa án mà vẫn giúp cả

hai phía trong tranh chấp đi đến một thỏa thuận hợp lý.

Khi tranh chấp giữa NKN và NBKN không tự dàn xếp được ổn thỏa, NKN có thể

xem xét sự hỗ trợ của VPTVKN bằng cách trực tiếp đến VPTVKN yêu cầu giúp

giải quyết khiếu nại hoặc gửi đơn khiếu nại theo mẫu đến VPKN. Trong trường

hợp này sự hỗ trợ của VPTVKN có thể chia thành 2 mức độ:

Mức độ 1 – NKN và NBKN tự thỏa thuận giải quyết khiếu nại với sự tư vấn và hỗ

trợ của VPTVKN. Bước này gồn những công việc chủ yếu sau:

-NKN được VPTVKN trao đổi và tư vấn vveef các vấn đề pháp lý liên quan đến-khiếu nại và tranh chấp của mình với NBKN.

VPTVKN trao đổi và tư vấn (bằng thư, công văn, bằng điện thoại trực tiếp) với

NBKN liên quan về vấn đề của NKN, tạo điều kiện để NKN và NBKN tự thỏa-thuận và giải quyết tranh chấp.

VPTVKN tư vấn vfa trong trương hợp cần thiết giới thiệu NKN đến các cơ quan

quản lý nhà nước có trách nhiệm để giải quyết khiếu nại.10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò trong việc giáo dục NTD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×