Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
So sánh hoạt động nhượng quyền thương mại và các phương thức kinh doanh khác

So sánh hoạt động nhượng quyền thương mại và các phương thức kinh doanh khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS. Lê Văn HưngĐối tượng của chuyển giao công nghệ là “chuyển giao các kiến thức tổng hợp của

công nghệ hoặc cung cấp các máy móc, thiết bị, dịch vụ, đào tạo,…kèm theo các kiến

thức công nghệ cho bên mua”. Đối tượng chuyển giao của nhượng quyền thương mại là

“quyền thương mại”, bao gồm các quy trình, cách thức kinh doanh do bên nhượng quyền

quy định, quy trình quản lý, huấn luyện nhân viên, thiết kế địa điểm kinh doanh,…

d) Vấn đề kiểm soát/hỗ trợTrong hoạt động chuyển giao công nghệ, về nguyên tắc, sau khi chuyển giao công

nghệ xong, bên chuyển giao sẽ khơng còn nghĩa vụ hỗ trợ/hoặc kiểm soát thêm đối với

bên nhận chuyển giao (trừ khi các bên thỏa thuận thêm những điều khoản phụ: thời hạn

bảo hành, nhiệm vụ huấn luyện nhân viên sử dụng công nghệ chuyển giao). Trong

nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền vừa có quyền kiểm sốt tồn diện và chi

tiết, vừa có nghĩa vụ hỗ trợ đối với bên nhận quyền, nhằm đảm bảo tính thống nhất của

tồn bộ hệ thống nhượng quyền.

3.2.Nhượng quyền thương mại và hoạt động li-xăng

a) Về đối tượng chuyển giao

Nếu hoạt động li-xăng chỉ dừng lại ở việc chuyển giao quyền sử dụng các đối

tượng sở hữu cơng nghiệp, thì trong nhượng quyền thương mại, quyền sử dụng các đối

tượng sở hữu công nghiệp chỉ là một phần của hoạt động chuyển giao, vì bên cạnh đó,

bên nhượng quyền còn chuyển giao cách thức, bí quyết tiến hành kinh doanh, khẩu hiệu

kinh doanh, thiết kế, trang trí địa điểm kinh doanh,… Nói một cách tổng quát là chuyển

giao cả phần nội dung và hình thức của quy trình kinh doanh. Rõ ràng, đối tượng của

nhượng quyền thương mại rộng và bao quát hơn so với hoạt động li-xăng.

b) Về mục đích của q trình chuyển giaoTrong hoạt động li-xăng, mục đích mà bên nhận li-xăng hướng tới là nhãn hiệu

hàng hóa, kiểu dáng cơng nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích nhằm xác định hình thức,

nội dung sản phẩm, còn trong nhượng quyền thương mại, mục tiêu mà bên nhượng quyền

và bên nhận quyền hướng tới là phát triển một hệ thống kinh doanh, trong đó nhãn hiệu

hàng hóa, các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp chỉ là một bộ phận.

c) Sự hỗ trợ/ kiểm soát giữa các bên trong quá trình chuyển giaoNhóm 7Trang 23GVHD: TS. Lê Văn HưngVới hoạt động li-xăng chỉ là sự hỗ trợ ban đầu khi bên chuyển giao chuyển

nhượng các đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển giao, còn trong nhượng

quyền thương mại, sự hỗ trợ của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền là toàn diện

và liên tục. Sự hỗ trợ này được quy định trong nội dung hợp đồng nhượng quyền thương

mại.

Bên cạnh đó, bên chuyển giao trong hoạt động li-xăng chỉ có quyền kiểm sốt khi

cần thiết và trong phạm vi hẹp đối với bên nhận chuyển giao (do đối tượng của hợp đồng

li-xăng hẹp hơn đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại). Trong nhượng

quyền thương mại, bên nhượng quyền có quyền kiểm tra sâu sát, toàn diện đối với hoạt

động của bên nhận quyền (bằng hình thức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất). Và việc đối xử

bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền đã được luật

định (đối xử bình đẳng về mức đầu tư ban đầu, mức phí nhượng quyền, phí định kỳ,…

nghĩa vụ hỗ trợ các hoạt động quản lý, huấn luyện nhân viên, thiết kế, trang trí các địa

điểm kinh doanh….), vấn đề này trong hoạt động li-xăng không bắt buộc thực hiện.

3.3.Nhượng quyền thương mại và đại lý thương mại

Trong quan hệ đại lý thương mại, quyền sở hữu đối với hàng hóa hoặc tiền bán

hàng thuộc về bên giao đại lý, bên đại lý chỉ bán sản phẩm để hưởng thù lao (làm vai trò

trung gian giữa bên giao đại lý và bên thứ ba), tuy hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ

được ký kết giữa đại lý và bên thứ ba, nhưng quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng

này lại ràng buộc bên giao đại lý.

Đối với nhượng quyền thương mại, thì tính chất mối quan hệ giữa các chủ thể

hồn tồn khác, quyền sở hữu hàng hóa dịch vụ thuộc bên nhận quyền, bên nhận quyền

có quyền nhân danh chính mình cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho bên thứ ba. Bên nhận

quyền cũng là người trực tiếp xác lập quan hệ thương mại với khách hàng, chịu trách

nhiệm về các vấn đề phát sinh từ sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp.3.4.Nhượng quyền thương mại và ủy thác mua bán hàng hóa

Trong hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa, bên nhận ủy thác thực hiện việc mua

bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy

thác và được nhận thù lao ủy thác. Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa khơng bắt buộc

Nhóm 7Trang 24GVHD: TS. Lê Văn Hưngphải chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp, quy trình kinh doanh, huấn luyện,…

cũng như khơng tồn tại nghĩa vụ kiểm sốt/hỗ trợ kinh doanh tồn diện, chặt chẽ giữa các

bên như nhượng quyền thương mại. Như vậy, hai hoạt động thương mại này hoàn toàn

khác biệt nhau về cả đặc điểm, đối tượng, phạm vi và tính chất chuyển giao.

Nhượng quyền thương mại và hợp tác kinh doanh3.5.So với nhượng quyền thương mại, hợp tác kinh doanh cũng có một số điểm chung:

các bên tham gia không thành lập pháp nhân mới, doanh nghiệp đã kinh doanh thành

cơng trên thị trường phải đóng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp vừa tham

gia vào thị trường. Tuy nhiên, hai hình thức kinh doanh này có những điểm khác biệt căn

bản: sự kết nối chặt chẽ giữa các chủ thể kinh doanh, vai trò hỗ trợ và kiểm soát của bên

nhượng quyền đối với bên nhận quyền, khả năng giảm thiểu rủi ro đến mức tốt nhất trong

giai đoạn khởi đầu và giai đoạn phát triển của quá trình kinh doanh đã tạo nên những ưu

thế hoàn toàn khác biệt của nhượng quyền thương mại so với hợp tác kinh doanh.

4. Tình huống tranh chấpTÌNH HUỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

4.1.-Các vụ tranh chấp của cà phê Trung NguyênCà phê Trung Nguyên của Đặng Lê Nguyên Vũ được xem là đã “nổ phát súng cho

“phong trào” mất thương hiệu vì qn khơng đăng ký. Năm 2000, Trung Nguyên từng bị

công ty Rice Field đăng ký bảo hộ thương hiệu Cafe Trung Nguyên tại Mỹ và WIPO (Tổ

chức bảo hộ Trí tuệ Thế giới).

Sau 2 năm thương thảo, Trung Nguyên mới lấy lại được thương hiệu này và Rice

Field nhận làm đại lý phân phối Cafe Trung Nguyên tại Mỹ.

Tuy không công bố cụ thể, nhưng để dàn xếp ổn thỏa, Trung Nguyên đã phải rất

vất vả và tiêu tốn hàng trăm nghìn USD để lấy lại tên miền này. Sau đó, cà phê Trung

Nguyên đã thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu tại hơn 60 nước và lãnh thổ trên thế

giới.

Nhóm 7Trang 25GVHD: TS. Lê Văn Hưng

-Vấn đề thương hiệu của Trung Nguyên lại một lần nữa “dậy sóng” khi website

trungnguyen.com.au trở thành website quảng bá, giao dịch Highlands coffee.

Khi đăng ký tên miền này tại Australia thì Trung Nguyên phát hiện Công ty The

trustee for Hinchliffe Trust đã đăng ký tên miền này và sử dụng dưới hình thức một

website giao dịch thương mại.

Một vụ ầm ĩ giữa Cafe Trung Nguyên và Cafe Highlands của Công ty cổ phần Việt

Thái Quốc tế (VTI) đã diễn ra, khi tên miền trungnguyen.com.au (tên miền quốc gia của

Úc) được dùng để quảng bá cho Highlands Coffee.

Trên thực tế, việc công ty sở hữu tên miền cố tình nhúng nhiều nội dung gây ảnh

hưởng đến uy tín của cơng ty sở hữu thương hiệu, để "ép" công ty sở hữu thương hiệu

phải chi tiền ra mua lại tên miền liên quan đến mình là việc làm khá phổ biến.-Khơng chỉ có vậy, Trung Ngun tiếp tục để mất thương hiệu café chồn tại Mỹ. Sau khi

vụ tên miền thương hiệu Legendee Coffee bị người khác thâu tóm, Trung Nguyên lại có

nguy cơ bị chặn đường xuất khẩu cafe mang thương hiệu Legendee Coffee tại thị trường

Mỹ.

Tra cứu trên trang chủ của Văn phòng về Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ

(USPTO) cho thấy, bản quyền (Trademark) thương hiệu Legendee Coffee (café legendee

- café Chồn) đã được đăng ký tại Mỹ, chủ sở hữu là ông Alexander Nguyen.

4.2.Giới thiệu hệ thống nhượng quyền Trung NguyênCà phê Trung Nguyên là Công ty Việt Nam đầu tiên áp dụng mơ hình kinh doanh

nhượng quyền thương hiệu. Bằng sự năng động và sáng tạo, Trung Nguyên đã xây dựng

được một hệ thống quán nhượng quyền rộng khắp trong nước và tại các nước Nhật Bản,

Singapore, Thái Lan và Campuchia, với một phong cách thưởng thức cà phê rất riêng.

Thành lập vào giữa năm 1996 - Trung Nguyên là một nhãn hiệu cà phê non trẻ của

Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín và trở thành thương hiệu cà phê

Nhóm 7Trang 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

So sánh hoạt động nhượng quyền thương mại và các phương thức kinh doanh khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×