Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.4: Chợ tự phát tại cạnh Công Ty TNHH Fuhong Precision Conponent

Hình 2.4: Chợ tự phát tại cạnh Công Ty TNHH Fuhong Precision Conponent

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu

khác

+ Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che

+

+

+

+

+

+

+phủ (sơn, véc ni, men thủy tinh), chất kết dính, chất bịt kín và mực in

Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm gỗ, giấy và bột giấy

Chất thải từ ngành chế biến da, lông và dệt nhuộm

Chất thải xây dựng và phá dỡ (bao gồm cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm)

Chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý chất thải, nước thải và xử lý nước cấp

Chất thải từ ngành y tế và thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này)

Chất thải từ ngành nông nghiệp

Thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã hết hạn sử dụng và chất thải từ hoạtđộng phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thơng vận tải

+ Chất thải hộ gia đình và chất thải sinh hoạt từ các nguồn khác

+ Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh

và chất đẩy (propellant)

+ Các loại chất thải bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc và vải bảo vệ

+ Các loại chất thải khác

Đối với chủ cơ sở: Đã xây dựng kho chứa CTNH tại khu trạm xử lý nước thải

tập trung có kích thước 4x4m, có biển cảnh cáo, cửa khóa và nền chống thấm. Cam kết

quản lý CTNH theo đúng thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Trước khi vận chuyển đi

xử lý, CTNH được lưu giữ tạm thời theo đúng các tiêu chuẩn về vệ sinh an tồn mơi

trường., khơng để rò rỉ, thất thốt chất thải ra ngồi trong suốt q trình lưu giữ, đã

đăng kí sổ chủ nguồn thải CTNH.

CTNH tại hầu hết các cơ sở sản xuất cơng nghiệp có quy mô lớn đã thực hiện

phân loại tại nguồn và lưu giữ riêng theo quy định, hạn chế để lẫn với CTR thông

thường. Chủ cơ sở kết hợp với cơ quan chức năng giám sát hoạt động lưu giữ, thu gom

và xử lý của các nhà máy. Nhiều doanh nghiệp đã đăng kí sổ chủ nguồn thải CTNH

theo quy định.29Bảng 2.4: Danh sách các doanh nghiệp đã đăng kí sổ chủ nguồn thải CTNH tại

KCN Đình Trám (2009-2018)

STTTên chủ nguồn thải được cấpMã số quản lý

CTNHThời gian

cấp1.CT TNHH Gu Vina24.000239.T05/02/20182.CT TNHH Samil Tech24.000211.T24/07/20173.CT TNHH ETECH Việt Nam24.000213.T04/08/20174.CT TNHH Best Manufacturing

Technology24.000204.T11/05/20175.CT TNHH Hà Nội Solar Technology24.000195.T27/12/20166.CT TNHH một thành viên TL Trung Việt24.000192.T03/11/20167.CT TNHH Mooroc Printec Vina24.000188.T26/10/20168.CT TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam24.000038.T29/08/20169.CT TNHH T&S Việt Nam24.000161.T070/9/201510.CT TNHH DOVAN24.000086.T14/05/201511.CT TNHH Iwaseya Việt Nam24.000149.T07/05/201512.CT TNHH Vimark24.000145.T18/03/201513.CT TNHH Hashimoto Seimitsu Việt Nam24.000143.T11/03/201514.CT TNHH Tannan Việt Nam24.000144.T11/03/201515.CT TNHH MTV thương mại Việt Hàn Bắc

Giang24.000140.T23/01/201516.CT TNHH Hyun - Bo Vina24.000129.T31/10/201417.CT TNHH EXT Engineer Việt Nam24.000128.T24/10/201418.CT TNHH SURTECKARIYA Việt Nam24.000124.Tx19/09/201419.CT TNHH MTV sản xuất và thương mại

Terrawood24.000114.T22/07/201420.CT TNHH ARK Việt Nam24.000111.T24/06/201421.CT TNHH SME Việt Nam24.000105.T09/05/201422.CT TNHH Công nghệ Gloverland24.000048.T14/04/201423.CT TNHH Fertile Việt Nam24.000103.T14/04/201424.000045.T17/03/201424.000100.T13/03/201424.

25.CT TNHH liên doanh Việt Hàn

(Cấp lần 3)

CT TNHH Bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam

(cấp lần 2)

3026.CT TNHH Yokoi Mould Việt Nam (Cấp

lần 02)24.000097.T24/01/201427.CT TNHH Yoshinmura Kogyo Việt Nam24.000096.T24/01/201428.CT TNHH Sein Blue Tec Việt Nam24.000047.T17/01/201429.CT TNHH bao bì Yuyang Việt Nam24.000095.T17/01/201430.CT TNHH sản xuất sanwa Việt Nam24.000126.T10/01/201431.CT TNHH Công nghệ điện tử JinSung24.000082.T31/12/201332.CT TNHH Keo San Vina Electronics24.000093.T31/12/201333.CT TNHH Sihan Eng Vina24.000063.T19/11/201324.000086.T11/11/201334.CT TNHH một thành viên Dovan

(cấp lần 2)35.CT phát triển hạ tầng KCN24.000085.T11/11/201336.CT TNHH Birz Việt Nam24.000084.T05/11/201337.CT TNHH YoungJin Vina24.000081.T07/10/201338.CT TNHH công nghệ điện tử JinSung24.000082.T07/10/201339.CT TNHH VPE Bắc Giang24.000080.T03/09/201340.CT TNHH Dongjin Việt Nam24.000076.T19/06/201341.CT TNHH Shinha tech Việt Nam24.000074.T280/5/201342.CT TNHH Sein Blue Tec24.000047.T14/05/201343.CT TNHH Young one Bắc Giang24.000071.T08/05/201344.Chi nhánh CT CP dây và ống đồng Trần

Phú24.000068.T25/03/201345.CT TNHH MTV in ấn Long Việt24.000066.T22/03/201324.000038.T09/01/201324.000056.T05/12/201224.000055.T20/11/201246.

47.

48.CT TNHH điện tử Taeyang Việt Nam

(cấp lần 04)

CT TNHH ARK Việt Nam

CT TNHH Stronics Việt Nam

(đã điều chỉnh)49.CT TNHH Vina Nano Hightech24.000049.T20/09/201250.CT TNHH In bao bì Sunny Việt Nam24.000018.T12/07/201251.CT TNHH Dawon Vina24.000036.T18/04/201224.000020.T14/02/201252.CT TNHH KORETSUNE SEIKO

Việt Nam

3153.CT CP thép Phương Trung24.000065.T13/01/201254.CT TNHH In bao bì Sunny Việt Nam24.000018.T14/12/201155.CT Việt Nam Gisan mobile24.000005.T12/08/201156.CT TNHH Việt Phong24.000173.T28/10/201057.CT cổ phần SNC24.000163.T19/10/201024.000145.T04/10/201058.CT TNHH một thành viên SX&TM

Terra Wood59.CT TNHH Jungbu Eschem Việt Nam24.000131.T26/08/201060.CT TNHH VIMARK24.000092T29/06/201061.CT CP Dầu khí Thái Dương24.000073.T02/06/201062.CT cổ phần thức ăn chăn ni Đất Việt24.000071.T12/05/201063.CT cổ phần ALPHA24.000069.T19/04/201064.CT TNHH Trang My24.000064.T12/04/201065.CT trách nhiệm hữu hạn Sung Woo ViNa24.000058.T10/02/201066.CT cổ phần Dược phẩm – Thực phẩm

Thăng Long24.000057.T29/01/201067.CT TNHH Xuân Thu24.000045.T08/12/200968.CT TNHH dây nâng an toàn Thanh Long24.000035.T05/10/200969.CT cổ phần cơ điện TAMAHA24.000029.T06/08/200970.CT TNHH đầu tư sản xuất và thương mại

An Sinh24.000023.T10/07/200971.CT TNHH thực phẩm Thịnh Vượng.24.000021.T06/07/200972.CT TNHH đầu tư sản xuất và thương mại

Phú Thịnh24.000014.T10/06/200973.CT TNHH Đức Phát24.000008.T27/04/200974.CT TNHH Hoa Hạ Việt Nam24.000004.T05/01/2009(Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường, số liệu tổng hợp năm 2018)

Đến nay, tại KCN Đình Trám đã có 74 doanh nghiệp đã thực hiện đăng kí sổ

chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường. Hầu hết đối với

các doanh nghiệp đã đăng kí chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã cơ bản thực hiện quy

định về quản lý CTNH như: Bố trí kho lưu trữ chất thải nguy hại đảm bảo CTNH

không bị thốt ra ngồi ra ngồi, kho chứa có mái che tránh nắng mưa, có nền cao hơn

so với mặt bằng thốt nước, bên ngồi có biển cảnh báo, bên trong bố trí các thùng phi32riêng biệt chứa các loại CTNH khác nhau như: giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh

quang hỏng,…Hình 2.5: CTNH được lưu trữ trong các thùng phuy riêng biệt ở KCN Đình TrámHình 2.6: Kho chứa CTNH tại KCN Đình Trám

3334Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.4: Chợ tự phát tại cạnh Công Ty TNHH Fuhong Precision Conponent

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×