Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Bài học cho bản thân sau quá trình thực tập

5 Bài học cho bản thân sau quá trình thực tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

năng quan trọng đó chính là kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử của

mình với mọi người và thái độ lúc chúng ta làm việc khi được cấp trên giao phó.

Đồng thời từ những trải nghiệm đi thực tế, khảo sát điều tra đã cho

em cái nhìn sâu rộng hơn về ngành em đang học, có nhiều điều bổ

ích cho cơng việc trong tương lai sau khi em tốt nghiệp ra trường.38KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.Kết luậnQua quá trình thực tập tại Chi cục bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi

trường tỉnh Bắc Giang, em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Nhờ có

sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị làm việc tại Chi cục bảo vệ môi trường nên

Chuyên đề thực tập của em đã hoàn thành và đáp ứng được mục tiêu ban đầu đặt ra:- Hiểu được về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quản

-quản lí nhà nước về tài ngun và mơi trường cấp tỉnh.

Bước đầu tìm hiểu được về hiện trạng cơng tác quản lý CTR tại KCN Đình Trám, tỉnh

Bắc Giang.

Ứng dụng được các kiến thức đã được học trên lớp vào môi trường làm việc thực tế.

Củng cố và hiểu sâu hơn các kiến thức đã được học trên lớp.

Biết cách chủ động và sắp xếp các công việc một cách hợp lý để hồn thành cơng việc

tốt nhất có thể.

Học tập được cách ứng xử, giao tiếp trong môi trường văn phòng.

2. Kiến nghị

Do thời gian thực tập chưa nhiều nên em chưa tìm hiểu được nhiều thơng tin,

kiến thức xung quanh để viết chuyên đề được sâu và kỹ càng hơn. Đối với bản

thân, sau quá trình thực tập tuy không dài nhưng rất ý nghĩa này, em

cũng tự rút ra cho mình một số bài học và cần phải thực hiện ngay

để hoàn thiện bản thân hơn, để sau này khi có cơ hội vào làm tại một

cơ quan hay một doanh nghiệp làm việc thì cũng khơng bị thụ động.

Đó là cần phải mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong giao tiếp cũng như

trong ứng xử cuộc sống. Cần phải tích cực hơn, chủ động hơn nữa

trong công việc, nắm bắt thông tin nhanh hơn, luôn ln tiếp thu

những ý kiến của mọi người để có thêm kinh nghiệm, kiến thức hoàn

thiện bản thân.

Lời cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn đến các cô chú, anh

chị Chi cục Bảo vệ môi trường Bắc Giang, cũng như khoa Môi trường

và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã hết sức tạo

điều kiện giúp đỡ cho em hoàn thành đợt thực tập này. Nhận thấy

vẫn còn nhiều mặt hạn chế và thiếu sót nên em rất mong được sự

góp ý, nhận xét, đánh giá để em hồn thiện bài báo cáo tốt nhất có

thể.

Em xin chân thành cám ơn!

39TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (2019). Báo cáo Công tác bảo

vệ môi trường 2018, Bắc Giang

2. Nguyễn Anh Thơ (2016). Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải cơng nghiệp

nguy hại tại các khu cơng nghiệp Đình Trám và khu cơng nghiệp Song Khê Nội Hồng, tỉnh Bắc Giang, Khóa luận tốt nghiệp, Học viện Nơng nghiệp Việt

Nam

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (2015). Báo cáo hiện trạng môi

trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015, Bắc Giang

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (2018). Báo cáo Kết quả công tác

quản lý nhà nước trong lịnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018; phương

hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, Bắc Giang

5. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang: http://www.bacgiang-iza.gov.vn/

6. Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang: http://tnmtbacgiang.gov.vn/index.php/vi/

7. VIETNAM HOAHA CO., LTD: http://vietnamhoaha.com.vn/gioi-thieu.html40PHỤ LỤC 1: NHẬT KÝ THỰC TẬP

STTThời gian107/01/20192Từ ngày 08/01/2019

đến ngày 13/01/20193Từ ngày 14/01/2019

đến ngày 20/01/20194Từ 21/01/2019

đến 01/02/20195Từ 02/02/2019

đến 10/02/20196Từ 11/02/2019

đến 17/02/20197Từ ngày 18/02/2019

đến ngày 24/02/20198Từ ngày 25/02/2019

đến ngày 03/03/20189Từ ngày 04/03/2019

đến ngày 10/03/2019Nội dung công việc

- Gặp cán bộ hướng dẫn

- Làm quen với cơng việc tại phòng ban thực tập

- Tìm hiểu về Chi cục bảo vệ mơi trường – Sở Tài

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

- Viết nhật ký thực tập

- Đọc, tìm hiểu tài liệu

- Viết đề cương thực tập

- Nộp đề cương thực tập

- Viết nhật ký thực tập

- Làm quen với công việc tại Chi cục bảo vệ môi

trường

- Sắp xếp tài liệu

- Gửi tài liệu cho các đơn vị, phòng ban

- Viết nhật ký thực tập

- Nhập hồ sơ ĐTM

- Sắp xếp tài liệu

- Viết nhật ký thực tập

- Nghỉ tết Nguyên Đán

- Sắp xếp tài liệu

- Gửi tài liệu cho các đơn vị, phòng ban

- Viết nhật ký thực tập

- Đi thực tế tại KCN Đình Trám

- Viết báo cáo thực tập

- Viết nhật ký thực tập

- Đọc, tìm hiểu tài liệu

- Viết báo cáo thực tập

- Viết nhật ký thực tập

- Viết báo cáo thực tập và hoàn thiện báo cáoPHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH THỰC TẾHình 1: Khu cơng nghiệp Đình TrámHình 2: Cơng ty TNHH Họa Hạ Việt Nam tại KCN Đình TrámTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Bài học cho bản thân sau quá trình thực tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×