Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI.Quan hệ giao dịch thương mại

VI.Quan hệ giao dịch thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Thuật nói dối không ác ý . Để thành

công cần nắm chắc vấn đề sau:

.Phải lô gic chặt chẽ

.Không bao giờ được thởi phờng câu

nói dối

.Hợp hồn cảnh, hợp mơi trường

.Luôn luôn nhớ lời nói dối

.Nói dối qua điện thoại, thư tín, trung

gian là tốt nhất- Thuật chiều theo sở thích

.Tạo mơi trường để thỏa mãn sở thích của

đới tác

. Nhanh chóng phát hiện sở thích của đối

tác và tìm cách thỏa mãn

. Sử dụng phương pháp phê bình tế nhị2. Một số phương pháp cơ

bản của GDKD

a, Phương pháp thăm dò (dò đường)

.Phải nhanh chóng quan sát môi trường và

chính đối tác để ứng xử kịp thời

.Chuyển hướng kịp thời khi giao tiếp nguy cơ bế

tắc

b, Phương pháp trả lời nhẹ nhàng ý tứ sâu

xa

c, Phương pháp hài hước châm biếm

D, Phương pháp “chuyển bại thành thắng”

E, Phương pháp “chiếu tướng kích động”VII. Nghệ thuật đàm phán kinh doanh

1. Các yêu tố cơ bản của đàm phán KDa , Bối cảnh đàm phán kinh doanh : là toàn bộ hoàn

cảnh và môi trường mà ở đó các chủ thể đàm phán

tiến hành ĐP

→Sách lược : Che dấu bối cảnh của mình và tìm hiểu bối cảnh

của đối tác

→Biện pháp :

.Triển khai điều tra sớm

.Tìm đúng đối tượng điều tra

.Cần kiên trì ,nhẫn nại

b ,Thời gian đàm phán : đàm phán là q trình có khởi điểm và

kết điểm (điểm chết )

→Sách lược : Che dấu điểm chết của mình và tìm hiểu điểm

chết của đối phương

→Biện pháp : Kiên nhẫn chịu đựng sức ép của đối phương

;Quan sát thái độ đối phương ; Biết có lợi mới có hành

động bước ngoặtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI.Quan hệ giao dịch thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×