Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3- Các Loại hỡnh kinh doanh thương mại (tip) 3.2 Theo chng loi hng húa kd (tip)

3- Các Loại hỡnh kinh doanh thương mại (tip) 3.2 Theo chng loi hng húa kd (tip)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3- Các Loại hỡnh kinh doanh thơng mại (tip)

3.2 Theo chủng loại hàng hóa kd (tiếp)

d- Kinh doanh t liƯu sản xuất nông nghiệp:

- đặc điểm: + Tinh hinh sản xuất và nhu cầu

phức tạp.

+ Tính thời vụ rõ rệt.

4- Phơng pháp luận xây dựng kế hoạch KINH

DOANH hàng hoá ( đọc tài liệu)Phỏc tho k hoch kinh doanhBa lý do chính sau đây:

1. Tiến trình sắp xếp một kế hoạch kinh doanh kể cả

những suy nghĩ của bạn cho kế hoạch đó trước khi

tiến hành soạn thảo buộc bạn phải xem xét tổng thể

dự án kinh doanh của mình một cách hồn tồn

khách quan, có tính phê phán, khơng cảm tính.

2. Sản phẩm cuối cùng tức là kế hoạch kinh doanh là một công cụ tác nghiệp, nếu dùng một cách hữu

ích, nó sẽ giúp bạn điều hành cơng việc kinh doanh

và hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả để

đi đến thành công.

3. Kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh đưa những ý

tưởng của bạn tới người khác và cung cấp một nền

tảng cơ bản cho đề xuất trên phương diện tài chính

của bạn.Phác thảo kế hoạch kinh doanh* Trang bìa: Tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, địa

chỉ và số điện thoại liên lạc.

* Tóm tắt mục tiêu hoặc nội dung hoạt động

* Mục lục

* Phần 1: Doanh nghiệp

A. Mô tả doanh nghiệp

B. Sản phẩm/Dịch vụ

C. Thị trường

D. Địa điểm

E. Đối thủ cạnh tranh

F. Ban quản trị

G. Nhân sự

H. Việc ứng dụng và hiệu quả mong đợi của vốn vay (nếu thấy

cần).

I. Tóm tắt.Phác thảo kế hoạch kinh doanh* Phần 2: Dữ liệu tài chính

A. Nguồn kinh phí và cách

ứng dụng

B. Danh sách trang thiết bị

cơ bản

C. Bảng cân đối kế tốn

D. Phân tích hòa vốn

E. Dự báo lợi nhuận (báo

cáo lời - lỗ)

1. Trong 3 năm

2. Cụ thể các tháng trong

năm đầu tiên

3. Cụ thể các quý trong năm

thứ hai và thứ ba

4. Giải thích

F. Dự báo luân chuyển tiền

mặt

1. Cụ thể các tháng trong

năm đầu tiên

2. Cụ thể các quý trong năm

thứ hai và thứ ba

3. Giải thích

G. Phân tích sự bất thường

H. Báo cáo về lịch sử tài

chính đối với doanh nghiệp

hiện tại.

1. Bảng cân đối kế toán

trong 3 năm qua

2. Báo cáo lợi nhuận trong 3

năm qua

3. Báo cáo thuếPhác thảo kế hoạch kinh doanh* Phần 3: Tài liệu hỗ trợ (để ủng hộ lập luận)

Lý lịch cá nhân, bảng cân đối tài chính cá nhân, ngân sách chi

phí sinh hoạt, báo cáo tình hình vay mượn, thư giới thiệu, mơ

tả cơng việc, thư chủ định, hợp đồng thuê mướn, các văn bản

luật pháp và bất cứ thơng tin gì thích hợp có liên quan đến

công tác hoạch định.Ba phần cơ bản để lập kế hoạch kinh

doanhQuan điểm

Lãnh vực kinh doanh của bạn là gì?

Tại sao bạn lại chọn đúng lãnh vực đó?

Bạn muốn cơng ty mình nổi tiếng về cái gì?

Bạn bán những mặt hàng nào?

Tại sao người ta lại mua sản phẩm của bạn?

Đối thủ cạnh tranh của bạn là ai?

Làm cách nào để bạn có thể trụ được giữa

những đối thủ cạnh tranh?Ba phần cơ bản để lập kế hoạch kinh

doanhKhách hàng

Ai là (hoặc sẽ là) khách hàng của bạn?

Những ích lợi gì bạn đang (hoặc có thể) mang

đến cho khách hàng?

Hiện tại bạn có khoảng bao nhiêu khách hàng?

Bạn cần có bao nhiêu khách hàng?

Họ mua hàng của bạn theo những cách thức

nào?

Hiện tại họ thường mua ở đâu?

Làm thế nào để họ biết đến công ty của bạn?Ba phần cơ bản để lập kế hoạch kinh

doanh

Vốn (hoặc tiền mặt)

Bạn cần bao nhiêu vốn?

Bạn duy trì sự lưu chuyển tiền mặt và khả

năng thanh khoản như thế nào?

Bạn cần bao nhiêu vốn lưu động?

Bạn cần theo loại hình ngân quỹ nào?

Bạn làm thế nào để kiểm sốt tài chính của

mình?

Bạn có thể cho phép tăng trưởng kinh

doanh đến mức nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3- Các Loại hỡnh kinh doanh thương mại (tip) 3.2 Theo chng loi hng húa kd (tip)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×