Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán

II. Tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán

Tải bản đầy đủ - 0trang

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁNCác thành viênChuyên gia

luật và TV

đại diện

cho CPĐai diện

cơng ty

chứng

khốn

thành

viênMột số

đại diện

khơng

phải

thành

viênHội đồng quản

trị

Giới

chun

mơnNhà

kinh

doanhSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐNQuyền hạn của HĐQT

• Đình chỉ và rút giấy phép thành viên.

• Chấp thuận, đình chỉ và hủy bỏ niêm yết

chứng khốn.

• Thơng qua kế hoạch và ngân sách hằng năm

của SGDCK.

• Ban hành và sửa đổi các quy chế hoạt động

của SGDCK.

• Giám sát hoạt động của thành viên.

• Xử phạt các hành vi, vi phạm quy chế của

SGDCKSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐNBan

giám đốc

điều hànhTổng giám đốcPhó tổng

giám đốc…Phó tổng

giám đốc…Phó tổng

giám đốc…SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐNChức năng của ban giám đốc điều hành

Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm

về hoạt động của SGDCK

• Giám sát các hành vi giao dịch của các

thành viên.

• Dự thảo các quy định và quy chế của SGDCK.

• Ban giám đốc hoạt động 1 cách độc lập

nhưng chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ HĐQT.SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐNCác

phòng

banPhòng

thành

viênPhòng

niêm

yếtPhòng

giao

dịchPhòng

giám

sátPhòng

nghiên

cứu

phát

triểnPhòng

Kế

tốn

kiểm

tốnPhòng

cơng

nghệ

tin họcVăn

phòngSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁNSơ đồ tổ chức Sở giao dịch chứng khốn Hà NộiSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐNSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐNIII. Thành viên sở giao dịch chứng khốn

1Phân loại thành viên2Tiêu chuẩn thành viên3Thủ tục kết nạp thành viên4Quyền và nghĩa vụ thành viênSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN1.Phân loại thành viên:

Theo quyền

của thành viênThành viên chính:

thường tham gia

ngay từ khi mới

thành lập

SGDCK , được

quyền biểu quyết

và phân chia tài

sản của SGDCK.Thành viên đặc biệt:

mới gia nhập SGDCK

sau này, phải đóng

phí gia nhập thành

viên, khơng được

quyền bầu cử và

quyền đòi hỏi đối với

tài sản của SGDCK.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×