Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỜI GIAN GIAO DỊCH

THỜI GIAN GIAO DỊCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.themegallery.comLOGOThời gian giao dịch tại SGDCK TPHCMPhương thức giao dịchGiờ giao dịchThời lượng giao dịchKhớp lệnh định kỳ mở cửa8h30’ -8h45’15 phútKhớp lệnh liên tục8h45’-10h30’105 phútKhớp lệnh định kỳ đóng cửa10h30’- 10h45’15 phútGiao dịch thỏa thuận (cp+tp+ccq ) 8h30’ -11h

Thị trường đóng cửa11 h150 phútwww.themegallery.comLOGO4. LOẠI GIAO DỊCH Giao dịch thông thường: Là các giao dịch phổ biến trên thị trường chứng khoán.

Sau khi giao dịch chứng khoán diễn ra, xử lý thanh tốn là một q trình phức tạp

và đòi hỏi phải có thời gian. Chuẩn mực cho chu kỳ thanh tốn thơng thường là

T+3 (T là ngày giao dịch)

 Giao dịch ngay (cash transantion): Là loại giao dịch được thanh tốn ngay trong

ngày giao dịch vì vậy hầu như khơng có rủi ro thanh tốn

 Giao dịch kỳ hạn (forward transaction): Là loại giao dịch được thanh toán vào một

ngày cố định được xác định trước trong tương lai hoặc theo sự thỏa thuận giữa

người mua và người bán, hiện nay loại hình giao dịch này gần như khơng còn được

thực hiện

 Giao dịch tương lai (futures transaction): Giống như giao dịch các hợp đồng kỳ

hạn. Tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt sau:• Các hợp đồng tương lai về CK được tiêu chuẩn hóa bởi các luật lệ

của SGDCK

• Các hợp đồng tương lai được quy định rõ về nội dung và được mua

bán trên SGDCKwww.themegallery.comLOGO5. Nguyên tắc khớp lệnh

1Ưu tiên thời gianƯu tiên

Khách hàngƯu tiên về giá2

Khớp lệnh34

Ưu tiên khối lượngNote: Ngồi ra còn có thể áp dụng nguyên tắc phân bổ theo tỷ lệ đặt lệnh giao dịchwww.themegallery.comLOGO

 Ưu tiên về giá : lệnh mua giá cao hơn, lệnh bán giá thấp

hơn được ưu tiên thực hiện trước

 Ưu tiên thời gian : lệnh được nhập vào hệ thông trước

được ưu tiên thực hiện trước

 Ưu tiên khách hàng : lệnh khách hàng – lệnh môi giới

được ưu tiên thực hiện trước lệnh tự doanh – lệnh của nhà

môi giới

 Ưu tiên khối lượng : lệnh nào có khối lượng lớn hơn được

ưu tiên thực hiện trướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỜI GIAN GIAO DỊCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×