Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Lệnh dừng giới hạn

d. Lệnh dừng giới hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.themegallery.comLOGO

e, Lệnh mở: là lệnh có hiệu lực vô thời hạn,

có giá trị thờng xuyên cho đến khi bị huỷ

bỏ. Nhà đầu t yêu cầu nhà môi giới mua

hoặc bán ck tại mức giá cá biệt

f, Lệnh sửa đổi: là lệnh do nhà đầu t đa

vào hệ thống để sửa đổi 1 số nội dung

vào lệnh gốc đã đặt ra trớc đó ( chỉ đợc

chấp nhận khi lệnh gốc cha đợc thực hiện)

g , Lệnh huỷ bỏ: là lệnh do khách hàng đa

vào hệ thống để huỷ bỏ lệnh gốc đã đặt

ra trớc đó ( chỉ đợc chấp nhận khi lệnh

gốc cha đợc thực hiện)www.themegallery.comLOGOCC LOI LNH S DNG TRấN HOSE Lệnh giới hạn (LO)

 Lệnh thị trường (MP)

 Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở

cửa (ATO)

 Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá

đóng cửa (ATC)www.themegallery.comLOGOQUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH TẠI HOSE Nguyên tắc đặt lệnh

- Không được phép hủy lệnh trong cùng một đợt giao dịch

- Lệnh giới hạn có hiệu lực đến hết ngày giao dịch

-Lệnh ATO chỉ có giá trị trong 1 đợt giao dịch

- Không được phép vừa mua vừa bán 1 loại CK trong cùng 1 ngày GD

-Chỉ được hủy lệnh ở đợt 2 đối với lệnh không khớp ở đợt 1

- Ngày giao dịch đầu tiên đối với CP mới niêm yết: chỉ nhận lệnh giới

hạn, không áp dụng biên độ giao động giá, chỉ khớp lệnh 1 lầnwww.themegallery.comLOGO7. ĐƠN VỊ GIAO DỊCHLoại giao dịchQuy địnhHình thức giao dịchGiao dịch lơ lẻLà giao dịch có số

lượng từ 1 đến 9

CP/CCQSẽ được trực tiếp

giao dịch với các

cơng ty CKGiao dịch lơ chẵnLà giao dịch có số

lượng từ 10 đến

9990 CP/CCQ và là

bội số của 10Sẽ được giao dịch

qua khớp lệnh tập

trung tại SGDCKGiao dịch lô lớn(thỏa

thuận)Là giao dịch có số

lượng từ

10000CP/CCQ trở

lênSẽ được giao dịch

thỏa thuận qua

SGDCKwww.themegallery.comLOGO8. ĐƠN VỊ YẾT GIÁMức giáCP/CCQ≤49.900 đ100đTừ 50.000 đến

95.500500đ≥100.000đ1.000đChú ý

-Đơn vị yết giá chỉ được quy định đối với giao dịch khớp lệnh

- Không quy định đơn vị yết giá với trái phiếuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Lệnh dừng giới hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×