Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá thực trạng hoạt động của các CTCK

Đánh giá thực trạng hoạt động của các CTCK

Tải bản đầy đủ - 0trang

IIIGIẢI

GIẢI PHÁP

PHÁP NÂNG

NÂNG CAO

CAO

CHẤT

CHẤT LƯỢNG

LƯỢNG HOẠT

HOẠT ĐỘNG

ĐỘNG CỦA

CỦA CÁC

CÁC CTCK

CTCKMục tiêu và phương hướng:

• Duy trì mơ hình ngân hàng đa năng một

phần và cơng ty chun doanh chứng khốn.

• Duy trì chế độ cấp phép đồi với các cơng ty

xin hoạt động kinh doanh chứng khốn.

• Duy trì quy định pháp lý: tổ chức muốn kinh

doanh chứng khoán phải là một cơng ty CP

hay một cơng ty TNHH.

• Hạn chế sự tham gia của các bên nước

ngoài vào thành lập các tổ chức kinh doanh

chứng khốn

• Tách bạch giữa nghiệp vụ chứng khốn và

các nghiệp vụ tài chính khác, giữa hoạt động

mơi giới chứng khốn và hoạt động tự doanh.

• Mở rộng hoạt động, nâng cao tính thanh

khoản, thu hút nhà đầu tư.GIẢI

GIẢI PHÁP

PHÁP NÂNG

NÂNG CAO

CAO

CHẤT

CHẤT LƯỢNG

LƯỢNG HOẠT

HOẠT ĐỘNG

ĐỘNG CỦA

CỦA CÁC

CÁC CTCK

CTCKVề phía nhà nước

Về các cơng ty chứng khốnVề phía nhà nước

Tạo điều kiện thuận lợi cho các CTCK phát triển

• Hồn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

• Mở rộng các nguồn thơng tin

• Đầu tư cơ sở công nghệ thông tin, đặc biệt là phát triển hệ

thống đặt lệnh trực tuyến

• Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngồi tham gia thị trường

• Tránh hiện tượng đầu cơ thao túng thị trường cũng như những

hiện tượng tiêu cực khác ảnh hưởng mạnh đến thị trường.

• Áp thuế thu nhập từ chứng khốn một cách hợp lý nhằm

khuyến khích các nhà đầu tư.

• Điều chỉnh thị trường kịp thời trong trường hợp có biến động bất

lợi.Về các cơng ty chứng khốn:

Nâng cao vốn chủ sở hữu:

• Hợp nhất, sáp nhập

• Kêu gọi nhà đầu tưVề nhân lực và cơng nghệ:

• Tổ chức bộ máy quản lý hợp lý

• Nâng cấp hạ tầng cơng nghệVề nghiệp vụ:

• Chấn chỉnh hoạt động tự doanh, tránh thua lỗ kéo dài

• Nâng cao nghiệp vụ mơi giới chứng khốn, thu hút nhà

đầu tư

• Xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn chun nghiệp

• Tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng thị trường để đưa ra lời

khuyên hữu ích cho doanh nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá thực trạng hoạt động của các CTCK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×