Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: Một số biện pháp, kiến nghị

Chương 3: Một số biện pháp, kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kiên quyết xử lý nghiêm việc chặt chém du khách nước ngồi khi tới đây nhằm

đảm bảo tính cơng bằng mang lại cái nhìn tốt cho đất nước ta trong mắt anh em bạn bè

quốc tế.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nhiều túi nilon, vỏ chai, rác

bị vứt dọc đường. Điều này ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển du lịch, hủy hoại môi

trường, bởi người nước ngồi cực kỳ “dị ứng” với rác thải, khơng vệ sinh. Điều đó làm

mất hình ảnh đẹp về đất nước trong long khách du lịch. Vì vậy cần lắp đặt nhiều thùng

rác công cộng, các biển báo cấm đổ rác bừa bãi, nâng cao ý thức người dân. Tóm lại,

khơng chỉ vì mục đích phát triển du lịch mà phá hoại môi trường được, phải đi đôi với

nhau mới có thể phát triển bền vững, lâu dài.

Đẩy mạnh cơng tác đảm bảo an ninh cho du khách cũng như những rủi ro bên

cạnh việc sử dụng cáp treo, hiểm họa cháy rừng khi lượng khách tăng lên nhanh chóng.

Vì vậy cần chú trọng việc đảm bảo kiểm tra, bảo dưỡng cáp treo thường xuyên để sử

dụng được an toàn tuyệt đối.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông. Đây là một giải pháp vơ cùng quan

trọng, trong thời kì kinh tế thị trường như hiện nay việc tích cực quảng bá, marketing là

không thể thiếu được. Việc quảng bá, truyền thơng tốt sẽ giúp mọi người biết đến hơn.

Chính vì vậy cần có một đội làm truyền thơng thật tốt để có thể giúp du lịch nơi đây phát

triển hơn nữa, giúp kinh tế nước ta phát triển, sánh kịp với bạn bè quốc tế.20Kết luận

Đề tài “Phân tích việc đảm bảo nguyên tắc kết hợp hài hòa các lĩnh vực phát triển

trong Dự án cáp treo Fansipan” đã được hoàn thành và thực hiện được các mục tiêu

nghiên cứu:

Một là, đề tài đã đưa đến cái nhìn cận cảnh hơn về Dự án cáp treo Fansipan, làm

rõ được các vấn đề liên quan đến Dự án này.

Hai là, phân tích và tổng hợp được những yếu tố tác động đến sự đảm bảo của Dự

án dưới cái nhìn của Quản lý phát triển.

Ba là, phân tích, chỉ ra những mặt đảm bảo và không đảm bảo của dự án, đồng

thời cũng chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến sự không đảm bảo của Dựa án.

Bốn là, đề xuất một số biện pháp, chính sách nhằm cải thiện những mặt chưa đảm

bảo của dự án. Bên cạnh đó cũng đề xuất một số giải pháp cho các dự án trong tương lai.21Danh mục tài liệu tham khảo

1. Sun World Fansipan Legend, truy cập ngày 10/3/2018 tại

http://fansipanlegend.sunworld.vn/he-thong-cap-treo/

2. Doãn Phong, Khánh thành cáp treo Fansipan Sapa 2 kỷ lục thế giới, truy cập ngày

10/3/2018 tại http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/khanh-thanh-cap-treo-fansipan-sapa-2-kyluc-the-gioi-287902.html

3. Ngoisao, Hành trình leo Fansipan bằng đường bộ thời cáp treo, truy cập ngày

9/3/2018 tại https://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/dau-chan/hanh-trinh-leo-fansipan-bangduong-bo-thoi-cap-treo-3369390.html

4. Hàn Triệt,Cảnh tượng chật kín người trên đỉnh Fansipan gây tranh cãi, truy cập ngày

11/3/2018 tại https://news.zing.vn/canh-tuong-chat-kin-nguoi-tren-dinh-fansipan-gaytranh-cai-post630134.html

5. Viễn Đơng, Dân mạng tranh cãi về việc cáp treo có đang hủy hoại đỉnh Fansipan, truy

cập ngày 7/3/2018 tại http://kul.vn/dan-mang-tranh-cai-ve-viec-cap-treo-co-dang-huyhoai-dinh-fansipan-26657.html

6. Tuoi Tre Online, Hệ lụy văn hóa - mơi trường của dự án cáp treo Fansipan?, truy cập

ngày 9/3/2018 tại http://www.khachsantoancanhsapa.com/tin-tuc/chitiet/He_luy_van_hoa_-_moi_truong_cua_du_an_cap_treo_Fansipan_301.html22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: Một số biện pháp, kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×