Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch và tính trách nhiệm

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch và tính trách nhiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ba là, mối quan hệ trách nhiệm giữa người dân và nhà cung ứng: Là trách nhiệm

phi chính trị. Người dân với tư cách là khách hàng bộc lộ nhu cầu đối với nhà cung ứng.

Còn nhà cung ứng thì cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân về chất lượng và

số lượng.

Trong các mối quan hệ này, trách nhiệm quan trọng nhất của các chủ thể nhà nước

và nhà cung ứng là trách nhiệm giải trình. Phải yêu cầu các chủ thể phải giải trình đối

với các bên liên quan gồm giải trình nội bộ và giải trình với bên ngồi. Trong đó giải

trình nội bộ là để quy trách nhiệm và phân quyền cho các tổ chức, giải trình với bên

ngồi chính là sự cam kết của nhà nước, nhà cung ứng với người dân và xã hội về các

quyết sách của mình. Chính vì vậy, giải trình ra bên ngồi đóng vai trò quan trọng hơn vì

có tác dụng định hướng dư luận và là điều kiện tiên quyết để chính phủ cơng khai, minh

bạch các quyết sách của mình.

Sự tham gia: Sự tham gia tập trung ở ba nhóm cơ bản gồm có cộng đồng, tư

nhân, tổ chức phi chính phủ.

Sự tham gia của cộng đồng: Đây là nhóm đối tượng người hưởng lợi và chịu tác

động trực tiếp của hoạt động phát triển. Doanh nghiệp tham gia với tư cách là chủ thể

chính trực tiếp hoạt động phát triển. Nhà tài trợ (tổ chức phi chính phủ) tham gia đóng

góp nguồn lực thực hiện hoạt động phát triển bằng cách tài trợ một phần hoặc tồn bộ

cho hoạt động phát triển thơng qua các ngân hàng, quỹ hỗ trợ phát triển, cũng có những

trường hợp trực tiếp tham gia tồn bộ hoặc một phần hoạt động phát triển.

Các nhóm tham gia chủ yếu là tham gia phản biện, tham gia thực hiện, tham gia

giám sát. Đây là sự tham gia quan trọng nhất. Và họ là những người trực tiếp chịu tác

động của các hoạt động phát triển. Do đó tiếng nói và đóng góp của họ có tính thực tiễn

cao, phản ánh và làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

Sự phản ánh của người dân tạo áp lực buộc chính phủ phải cân nhắc tính tốn khi

quyết định. Muốn huy động được sự tham gia này, nhà nước cần tạo cơ chế tiếp nhận

thông tin phản biện, công bố dự thảo kế hoạch và các mốc thời gian để công dân và tổ

chức xã hội nghiên cứu, phản biện. Sự tham gia của cộng đồng còn có tác động tích cực

trong việc giám sát các hoạt động của nhà nước và hành vi của nhân viên nhà nước,

ngăn ngừa và hạn chế được hành vi tham nhũng, hối lộ, móc ngoặc để chuộc lợi cá nhân.7Quản lý theo kết quả: Là một phương pháp quản lý tập trung vào hiệu lực thực

hiện của hoạt động, chính sách và việc đạt được đầu ra, kết quả hay tác động của hoạt

động, chính sách đó.

Chuỗi kết quả được hợp thành từ các kết quả đạt được trong một khung thời gian

cụ thể và gắn kết với nhau theo một mối quan hệ logic nhân – quả.

Đầu vào là những nguồn lực, như tiền, nhân lực và vật lực, được các cơ quan, đơn

vị thực hiện chính sách sử dụng để thực hiện các hoạt động và từ đó tạo nên kết quả.

Hoạt động (activities) là quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo ra các sản

phẩm cuối cùng ở đầu ra.

Đầu ra (outputs) là loại hàng hóa, dịch vụ hay sản phẩm cụ thể mà do các cơ quan,

đơn vị tạo ra và cung cấp cho xã hội trong quá trình thực hiện chính sách. Đầu ra chính

là phương tiện trung gian để chính sách có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Kết quả (outcomes) là các tác động, ảnh hưởng đến cộng đồng từ quá trình tạo ra

một đầu ra hoặc nhóm các đầu ra.

Tác động (impacts) là những kết quả mang tính chất dài hạn nhờ việc đạt được

các kết quả trung hạn nói trên.

Như vậy, quản lý theo kết quả chính là chuyển từ việc chú trọng đến đầu vào hoặc

các hoạt động được triển khai để thực hiện chính sách sang các cấp kết quả (đầu ra, kết

quả, tác động) mà kế hoạch, chính sách nhằm đạt tới. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng,

quản lý theo kết quả khơng phải là từ bỏ hồn tồn việc kiểm soát đầu vào và hoạt động

để chuyển sang kiểm soát đầu ra, kết quả mà là giảm bớt sự chú trọng đến đầu vào/ hoạt

động và tạo ra một sân chơi cởi mở, linh hoạt hơn cho các đơn vị thực hiện chính sách

để họ tự tìm ra những phương pháp thực hiện kế hoạch, chính sách tốt nhất. Đồng thời,

còn giúp nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bốn yếu tố này khơng tác động độc lập với nhau. Các yếu tố sẽ là công cụ và điều

kiện để các yếu tố khác được thực thi. Do đó, để đảm bảo thực hiện hiệu quả hoạt động

phát triển cần xây dựng cơ chế đảm bảo cho bốn yếu tố này được thực thi một cách đồng

bộ.8Chương 2: Phân tích và đánh giá Dự án cáp treo Fansipan1. Tổng quan về Dự án cáp treo Fansipan

1.1. Hoạt động phát triển

Nếu ai đã đặt chân lên Sapa chắc hẳn khơng thể khơng nhắc tới đỉnh Fansipan nóc nhà của Đông Dương. Trước kia, để lên tới đỉnh Fansipan, tất cả các du khách muốn

thăm quan và khám phá phải hồn tồn chinh phục sơ khai, khơng hề có phương tiện di

chuyển hỗ trợ nào. Để những người có sức khỏe khơng tốt muốn một lần đặt chân đến

nóc nhà Đông Dương là một câu chuyện dài và đặt dấu chấm hỏi lớn cho các cơ quan

chức năng.

Vì vậy UBND tỉnh Lào Cai đã chính thức tổ chức lễ khởi cơng dự án "Quần thể

cơng trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan - Sapa"

với điểm nhấn là hệ thống cáp treo phục vụ khách tham quan từ Sapa đi thung lũng

Mường Hoa và đỉnh Fansipan với mong muốn không ngường học hỏi, cung cấp, phát

triển các loại hình dịch vụ ở đây hướng đến ba tiêu chí chất lượng, giá trị và trách

nhiệm. Với mục đích nhằm tăng lượng khách du lịch đến với nóc nhà của Đơng Dương,

Dự án xây dựng hệ thống cáp treo tại Sa Pa đã được triển khai vào ngày 2/11 và dự kiến

hoàn thành cuối 2015.

Hệ thống cáp treo là sản phẩm của nhà sản xuất cáp nổi tiếng Doppelmayr của Áo

- Đức - Thụy Sĩ, được thiết kế và thi công với những u cầu khắt khe, trong mọi tình

huống có thể đưa du khách xuống chân núi an tồn mà khơng cần hệ thống cứu hộ thơng

thường. Cáp treo hiện có Dự án cáp treo Fansipan – Lào Cai được nâng cấp hiện đại

nhất hiện nay. Các du khách có thể yên tâm khi sử dụng cáp treo tại đây. Du khách sẽ có

cơ hội tham quan thung lũng Mường Hoa và một phần đỉnh Fansipan, nơi có thảm thực

vật phong phú và độc đáo

Trong quần thể cơng trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí,

khách sạn Fansipan Sa Pa, ngoài hệ thống Cáp treo 3 dây tại Fansipan, còn có là khu

nghỉ dưỡng cao cấp gồm hệ thống khách sạn 4 - 5 sao, khu vui chơi giải trí, ẩm thực...

bên cạnh Thành cổ Sapa và sân gôn 18 lỗ.

9Việc khởi công cáp treo lên đỉnh Fansipan diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm

du lịch Sa Pa. Theo tính tốn, với dự án cáp treo lên Fansipan thì đến năm 2017, Sapa sẽ

đón khoảng 2 triệu lượt khách một năm và đến 2020, con số này tăng lên 3 triệu lượt

khách. Việc xây dựng hệ thống cáp treo Sapa đang đươc kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích

cho đồng bào dân tộc ít người đời sống đang còn gặp nhiều khó khăn - khi họ được

hưởng lợi từ những dịch vụ du lịch. từ đó góp phần giảm nghèo bền vững.

1.2. Tổng quan về Dự án cáp treo Fansipan

Hệ thống Dự án cáp treo Fansipan cáp treo 3 dây lên đỉnh Fansipan do Công ty

TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan – Sa Pa (thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp

treo Bà Nà) làm chủ đầu tư có tổng số vốn 4.400 tỷ đồng với mục tiêu: “Hình thành một

quần thể du lịch cao cấp, hiện đại ở Sa Pa, tạo thêm sản phẩm du lịch cho Sa Pa”. Hạng

mục đảm nhận:

+ Xây dựng nhà ga đi

+ Vận chuyển vật liệu xây dựng hệ thống cáp treo

+ Phun vẩy gia cố

+ Xây dựng đền trình

Cáp treo lên Fansipan dài khoảng 6,2 km có điểm đầu tại tổ 11 (thuộc thị trấn Sa

Pa), vượt qua thung lũng Mường Hoa kết nối với các điểm du lịch mới và lên đỉnh

Fansipan ở cao độ 2.900 – 3.000 m. Cáp treo 3 dây Fansipan sẽ là cáp treo duy nhất trên

thế giới không cần đến hệ thống cứu hộ thông thường, bởi trong bất cứ hoàn cảnh bất

trắc nào, hệ thống này cũng sẽ đưa du khách xuống chân núi an toàn. Cáp treo 3 dây

Fansipan sẽ là hệ thống cáp treo vận hành liên tục với độ dài toàn tuyến khoảng 7 km.

Độ chênh tuyệt đối của ga đi và ga đến là 1404m. Công suất vận chuyển tối đa

2.000 lượt khách/ 1 giờ với những cabin như một chiếc xe buýt nhỏ, có sức chứa tới 35

khách.Vận tốc của cáp treo độc đáo này là 8m/s. Đây là hệ thống cáp treo cao nhất, dài

nhất và phức tạp nhất thế giới. Nhà sản xuất cáp treo nổi tiếng thế giới Doppelmayr sẽ

thi công loại hình cáp 3 dây độc đáo cho Fansipan với những yêu cầu khắt khe và sự an

toàn cao nhất.10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch và tính trách nhiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×