Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HIỆN TRẠNG TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN

HIỆN TRẠNG TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

QHBV-TNN SÔNG VEN BIỂN QUẢNG NINHBÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔI TRƯỜNGMiền đồng bằng ven biển: Thường nằm ở hạ lưu các sông và do phù sa

ven biển tạo nên, độ cao mặt đất trung bình 0-100 m. Phần đông các cánh đồng

tập trung ở ba huyện Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, phía Tây Nam các cánh đồng

lớn tập trung ở Đông Triều và Yên Hưng.

Quảng Ninh còn có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ chạy suốt từ Móng Cái đến

Hải Phòng như đảo Tuần Châu, đảo Cái Bầu, đảo Cát Bà và các quần đảo Cô

Tô, Thanh Lân, Cái Chiên, Vĩnh Thực.

2.1.2. Địa chất, thở nhưỡng, tài ngun khống sản

a) Địa chất

Đây là vùng có tài nguyên khoáng của nước ta đã được Tổng cục địa chất

nghiên cứu, khảo sát, đo đạc kết hợp với các tài liệu trong quá khứ đã nghiên

cứu từ thời Pháp thuộc và sau hoà bình lập lại là các chuyên gia Liên Xô mà đặc

thù địa chất tỉnh Quảng Ninh đã xác định:

 Về mặt kiến tạo:

Đại bộ phận đất đai Quảng Ninh nằm trong vùng trầm tích lớn nhất của hệ

thống tả ngạn sông Hồng và trầm tích có niên đại cuối kỷ Triassic. Đất đá xắp

xếp từ cổ đến trẻ theo thứ tự: Hệ oclovic-silua, hệ Cacbon-pecmi, hệ Triat, hệ

Jura-Creta. Đáy trầm tích chủ yếu gồm cát kết, bột kết, đá phiến sét cứng và

than.

 Về địa chất thuỷ văn:

Theo các kết quả nghiên cứu nước ngầm của Đoàn Địa chất thuỷ văn cho

kết luận rằng các vết lộ nước ngầm xuất hiện trong điều kiện tự nhiên của toàn

vùng chỉ đạt tới:

Q = 0,01  0,04 l/s đối với hệ tầng Jura-Creta.

Q = 0,01  0,08 l/s đối với hệ tầng Triat.

Q = 0,02  0,08 l/s đối với hệ tầng Cacbon-Pecmi.

Q = 0,01  0,04 l/s đối với hệ tầng oclovic-Silua.

Căn cứ vào các tài liệu trên chúng tôi thấy rằng trong quy hoạch các công

trình thuỷ lợi cần quan tâm về địa chất kiến tạo, địa chất thuỷ văn và tác động

của con người vào công trình.

b) Thổ nhưỡng

Tài nguyên đất:

Đất đai Quảng Ninh chủ yếu do sa thạch phong hoá ra vì vậy phần lớn lớp

đất bề mặt của vùng là loại đất cát, đất pha cát, đất thịt và đất thịt nhẹ. Vùng

thấp ven biển đất bị mặn. Dựa vào các yếu tố hình thành đất được chia thành

các vùng chính như sau:

D:\MT\Hoa\Quang Ninh\baocao DTM.doc-8-QHBV-TNN SÔNG VEN BIỂN QUẢNG NINHBÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔI TRƯỜNG- Vùng phù sa: Gồm toàn bộ vùng phù sa cổ và phù sa tập trung từ Đông Triều

đến Tiên Yên (ở ven đường 18) và từ Tiên Yên đến Móng Cái (ven đường

quốc lộ 4). Tổng diện tích khoảng 40.000 ha, các loại đất này hầu hết sử

dụng vào nông nghiệp và rất thích hợp với trồng lúa.

- Vùng đồi núi thấp: Gồm toàn bộ đồi núi cao dưới 700 m là vùng nằm giữa

biển và núi cao có khoảng 391.000 ha. Đây là loại đất phong hoá màu nâu đỏ

hoặc nâu vàng, phát triển trên núi đá vôi là sa thạch, tầng đất trung bình,

phân bố hầu hết khắp các huyện từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh là vùng giàu

khoáng sản, lâm thổ sản.

- Vùng đất núi: Gồm toàn bộ đồi núi cao trên 700 m chủ yếu là cánh cung

Đông Triều - Hải Ninh, diện tích khoảng 59.000 ha. Đây là loại đất feralit có

màu nâu vàng hoặc nâu nhạt, phát triển trên sản phẩm đá vôi ít chua hay gần

trung tính, tầng đất dày có thảm rừng che phủ. Phân bố các huyện thị Đông

Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Ninh

và Bình Liêu.

- Các dải cát và cồn cát ven bờ: Bao gồm các huyện thị xã ven bờ, tập trung

nhiều ở quần đảo Cái Bào và Móng Cái, diện tích khoảng 6.500 ha. Loại đất

này chủ yếu sử dụng làm cát xây dựng, các mỏ cát quý như mỏ cát thuỷ tinh

(silic) ở Vân Hải, cát lẫn titan ở Trà Cổ và những bãi tắm thiên nhiên rất tốt.

- Vùng đất mặn ven sông biển: Tổng diện tích khoảng 50.900 ha, đất hình

thành do phù sa sông, biển bồi tụ hàng năm, tập trung thành những vùng lớn

ở Yên Hưng, Tiên Yên, Hải Ninh. Đây là phần đất đai các cửa sông, vùng

giao thoa giữa sông và biển, phần đất đai này chịu ảnh hưởng thuỷ triều và

xâm nhập mặn còn ở thể tự nhiên nhiều, tuy đã có nơi khai thác để nuôi

trồng thuỷ sản.

Đặc biệt Quảng Ninh còn có vùng hải đảo gồm cả đồi núi và núi đá vôi.

Những đảo, quần đảo lớn là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã được công

nhận là di sản của thế giới: Hạ long, Bái Tử Long, Cái Bào, Vĩnh Thực và quần

đảo Cô Tô. Tổng diện tích khoảng 46.000 ha chủ yếu sử dụng cho du lịch.

Hiện trạng sử dụng đất:Theo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai của tỉnh Quảng Ninh năm 2001:

Tổng diện tích tự nhiên vùng nghiên cứu là 529.350 ha trong đó: Đất nông

nghiệp là 57.990 ha, đất lâm nghiệp là 209.908 ha, đất chuyên dùng 22.450 ha,

đất thổ cư có 6.380, đấtt́ bỏ hoang là 232.650 ha.

Nhìn chung việc sử dụng đất đai còn bị bỏ hoang hoá với số diện tích khá

nhiều, phần lớn do điều kiện không thuận lợi, không đủ nước tưới nên việc canh

tác gặp khó khăn.D:\MT\Hoa\Quang Ninh\baocao DTM.doc-9-QHBV-TNN SÔNG VEN BIỂN QUẢNG NINHBÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔI TRƯỜNGChất lượng đấtTheo kết quả điều tra, khảo sát chất lượng đất một số vùng tiêu biểu cho

chất lượng đất tỉnh Quảng Ninh như sau:

+ Thành phần thổ nhưỡng một số mẫu đất vùng đất đang canh tác và đất bỏ

hoang của vùng thuỷ lợi IV gồm các huyện Đầm hà, Hải Hà, Móng Cái thuộc

lưu vực sông Đầm Hà, Hà Cối, Tài Chi, Ka Long, cho thấy sự thay đổi tính chất

lý, hoá học giữa khu đất đang canh tác và khu đất bỏ hoang (bảng 2.1):

Bảng 2.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HAI LOẠI ĐẤT

(đất canh tác và đất bỏ hoang)

TT1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.CHỈ TIÊUNtổng số (%)

Mùn (%)

Ca 2+ (ldl/100gđ)

Mg 2+ (ldl/100gđ)

Cl- (%)

SO4 2- (%)

EC (Ms/cm)

pH KCL

P2O5 tổng số (%)

K2O tổng số (%)

Na2O TD (mg/100gđ)

Hạt cát (%)

Hạt bụi (%)

Hạt sét (%)

Al 3+ (mg/100gđ)

H+ (ldl/100gđ)ĐẤT ĐANG CANH TÁCĐẤT BỊ BỎ HOANGTrị sôTỷ lệ %Trị sô0.112

2.190

2.095

2.180

0.010

0.060

57.3

4.03

0.099

0.216

6.071

63.8

22.381

13.81

4.23

0.114100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1000.091

1.957

2.684

1.700

0.086

1.038

1235

3.91

0.094

0.219

12.13

71.5

15.75

11.75

6.81

0.158Tỷ lệ %

74.59

89.36

92.56

77.98

86.00

633.0

1255.3

96.95

94.95

101.39

199.8

112.05

74.84

85.08

160.99

138.6Nguồn: Viện Khoa học Thuỷ lợi năm 2000

Bảng 2.1: Khi so sánh tính chất lý, hoá học giữa khu đất đang canh tác và

đất bị bỏ hoang ta nhận thấy: Các chỉ tiêu dinh dưỡng của đất thay theo chiều

hướng giảm như: Tỷ lệ mùn, lân, kali tổng số, các muối Ca 2+ và Mg2+ trao đổi, tỷ

lệ các hạt sét thấp hơn nhiều so với đất đang canh tác. Các chỉ tiêu EC, pH, Al 3+,

H+, SO4 2- trong đất hoang hoá cũng cao hơn hầu hẳn đất canh tác, đặc biệt là EC

cho thấy mức độ chua mặn ở đất hoang lớn hơn.

+ Thành phần thổ nhưỡng một số mẫu đất khu ruộng đang canh tác tiêu biểu

cho chất lượng đất vùng thuỷ lợi I gồm các huyện Đông Triều, Uông Bí, Yên

Hưng thuộc lưu vực sông Đá Bạch (bảng 2.2):D:\MT\Hoa\Quang Ninh\baocao DTM.doc-10-QHBV-TNN SÔNG VEN BIỂN QUẢNG NINHBÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔI TRƯỜNGBảng 2.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN ĐẤT HUYỆN NG BÍ

TTCÁC CHỈ TIÊU1.

2.

3.

4.

5.

6.ĐẤT MẶT NG

THƯỢNG ĐƠNGĐẤT MẶT NG

THƯỢNG TÂYGIỚI HẠNĐộ mùn (%)0,80,74-6N tổng số (%)0,070,050,2 - 0,25P tổng số (%)0,007vếtP2O5 dễ tiêu (mg/100g)2,83K2Otổng số (%)0,10K2Odễ tiêu (mg/100g)5,860,1-0,2

0,03 - 0,05Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000

Kết quả phân tích 2 mẫu đất mặt ở Uông Thượng Đông và Uông Thượng

Tây (bảng 2.2) cho thấy: Đất mặt nghèo dinh dưỡng, các chỉ tiêu N tổng số và độ

mùn đều thấp hơn mức quy định phân loại đất của Bộ Nông nghiệp và phát triển

Nông Thôn.

+ Thành phần thổ nhưỡng theo thành phần cơ giới:

Đất có thành phần cơ giới nhẹ nằm rải rác từ vùng thuỷ lợi I đến vùng thuỷ

lợi IV gồm: Vùng phù sa tập trung từ Đông Triều đến Tiên Yên, đất đồi núi phân

bố các huyện thị Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Tiên Yên,

Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, dải cát và cồn cát ven bờ tập trung nhiều ở quần

đảo Cái Bào và Móng Cái.

Đất có thành phần cơ giới nặng (đất ngập nước): Đây là phần đất đai các

cửa sông, vùng giao thoa giữa sông và biển tập trung ở Yên Hưng (thuộc vùng

thuỷ lợi I), Tiên Yên (thuộc vùng thuỷ lợi III), Đầm Hà, Hải Hà (thuộc vùng

thuỷ lợi IV). Sau đây là kết quả một số mẫu được phân tích đại diện cho đất

canh tác chia theo thành phần cơ giới nhẹ và thành phần cơ giới nặng (bảng 2.3):

BẢNG 2.3. Thành phần thổ nhưỡng theothành phần cơ giới

TT1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.CÁC CHỈ TIÊUĐẤT CÓ THÀNH PHẦN CƠ

GIỚI NHEĐẤT CÓ THÀNH PHẦN

CƠ GIỚI NẶNGpH

Độ mùn (%)

Ntổng số (%)

Ptổng số (%)

Pdễ tiêu (mg/100g)

K2Otổng số(%)

K2Odễ tiêu(mg/100g)

Cl- (%)

SO4 2- (%)

Al 3+ (%)

Tổng số muối tan (%)5,65 - 6,05

2

0,082- 0,196

0,09

4-5

nghèo

khá

0,063

0,016

0,07

0,103,78 - 4,9

0-1D:\MT\Hoa\Quang Ninh\baocao DTM.doc-11-<1

khá

khá

0,2- 0,3

0,05- 0,15

>5

1QHBV-TNN SÔNG VEN BIỂN QUẢNG NINHBÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MƠI TRƯỜNGNg̀n: Đại học Q́c gia Hà Nợi năm 2000

Bảng 2.3. Các chỉ tiêu cho thấy:

-Đất có thành phần cơ giới nhẹ (từ cát pha đến thịt nhẹ): pH từ 5,65-6,05

(chua nhẹ). Nitơ tổng số giao động từ nghèo đến trung bình (0,082-0,196),

nhưng mùn cao (<2%), Phốt pho tổng số 0,09%, phốt pho dễ tiêu 4-5

mg/100g đất tầng đất mặt (đất nghèo lân). Đất thuộc thành phần chua nhẹ

đến rất chua, vì vậy có khả năng trồng được lúa nước nhưng phải đầu tư

phân bón, khoáng, phân hữu cơ và cần cải tạo thành phần hoá học của đất.-Đất có thành phần cơ giới nặng (đất ngập nước): Hàm lượng các chất dinh

dưỡng khá, nhưng hàm lượng muối ở tầng mặt lớn (≥1% 0). Có thể sau quai

đê lấn biển, cải tạo thành vùng trồng lúa nước.c) Tài nguyên, khoáng sản

Do đặc thù về địa chất kiến tạo đã nêu ở trên mà Quảng Ninh có tài nguyên,

khoáng sản khá phong phú với 80 mỏ, điểm quặng và 17 loại khoáng sản được

chia thành các nhóm chính với trữ lượng như sau:

- Nhóm nguyên liệu cháy than đá: Đây là bể than của nước ta với các mỏ lớn

Uông Thượng - Đồng Vông, Mông Dương, Vàng Danh, Mạo Khê... tổng trữ

lượng khoảng 2,2 tỷ tấn.

- Nhóm kim loại: Sắt, titan, đồng, chì, kẽm, thuỷ ngân..

- Nhóm không kim loại: Cao lanh, thạch anh và pirophilit trữ lượng khoảng 70

triệu tấn.

- Nhóm khoáng sản, vật liệu xây dựng: Đất sét, cát, đá vôi để sản xuất xi măng

với trữ lượng rất lớn.

- Nhóm nước khoáng: Chất lượng tốt, khai thác đóng chai và dùng chữa bệnh.

2.1.3. Tài nguyên khí hậu

Quảng Ninh ở phía Đông Bắc nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Hàng

năm có hai mùa khá rõ rệt: Mùa mưa từ V - X, nóng ấm và mưa nhiều. Mùa khô

từ tháng XI đến tháng III năm sau, giá rét, hanh khô và rất ít mưa. Do vị trí địa

lý nên dải duyên hải Quảng Ninh còn có những nét đặc thù riêng của vùng núi

ven biển Bắc Bộ. Sau đây là nhưng đặc trưng chủ yếu:

Chế độ nhiệt:Nhiệt độ bình quân nhiều năm trong vùng là 22÷23 oC. Mùa đơng ở đây

khá lạnh, lạnh nhất so với các vùng ven biển nước ta, thông thường từ tháng 12

đến tháng 3 nhiệt đợ trung bình là 15÷16 oC. Mùa hạ lại tương đối dịu mát,

những tháng nóng nhất từ tháng 4 đến tháng 8 trung bình cũng chỉ từ 25÷27 oC

và nhiệt đợ quá cao trên 35oC cũng không nhiều chỉ hai ba ngày. Nhiệt độ caoD:\MT\Hoa\Quang Ninh\baocao DTM.doc-12-QHBV-TNN SÔNG VEN BIỂN QUẢNG NINHBÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MƠI TRƯỜNGnhất tụt đới trong vùng lên tới 40 oC và thấp nhất tuyệt đối là 1 oC (thường vào

tháng 1).

Tổng lượng nhiệt hàng năm lớn hơn 8.000oC, có 1.600 ÷ 1.800 giờ nắng

trong năm. Các tháng mùa hè có lượng bức xạ trên 10 kcal/cm 2 (cao nhất

thường rơi vào tháng 7).

Độ ẩm không khí:Độ ẩm không khí biến thiên theo không gian và thời gian. Theo tài liệu

thực đo của các trạm trong tỉnh cho thấy: Độ ẩm trung bình nhiều năm trong

vùng là 80÷85%, mùa hè đợ ẩm lớn hơn và vào khoảng từ 80÷90%, mùa đơng

thường 60%.

Bốc hơi :Theo tài liệu thực đo, lượng bốc hơi mặt nước của các trạm trong tỉnh thì

lượng bốc hơi bình quân nhiều năm là 1432 mm, lượng bốc hơi thấp nhất là

1340 mm và lượng bốc hơi cao nhất là 1613 mm.

Chế độ gió:Tốc độ gió trung bình nhiều năm ở trong vùng giao động trong khoảng 2-3

m/s. Mùa Đông có hướng thịnh hành là hướng Đông Bắc, còn trong mùa Hạ chủ

yếu có các hướng gió Nam và Tây Nam, hướng gió ổn định vì có dãy núi Đông

Triều.

Chế độ bão:Gió bão thường xảy ra từ tháng VI đến tháng X. Hướng chính của gió bão

là hướng thổi từ biển vào, còn trong khu vực do ảnh hưởng của địa hình mà

hướng gió có nhiều thay đổi khác nhau. Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới

khu vực này nhiều nhất vào tháng VII và tháng VIII. Bão đổ bộ từ biển vào

thường gây mưa lớn và tốc độ gió lúc cao nhất có thể lên tới 40 ÷ 45 m/s.

Chế đợ mưa:Do phụ tḥc vào chế độ gió mùa nên hàng năm thời tiết chia thành hai

mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu vào tháng V và kết thúc vào tháng X chiếm tới

80% lượng mưa năm. Mùa khô từ tháng XI đến tháng III năm sau chiếm gần

20% tổng lượng mưa năm. Theo tài liệu khí hậu nhiều năm tỉnh Quảng Ninh có

lượng mưa năm trung bình 2000 ÷ 2500 mm. Lượng mưa năm lớn nhất 3200 ÷

3500mm. Tâm mưa là khu vực tḥc hụn Hải Ninh: Lượng mưa ngày lớn nhất

tại Hoành Mô đạt 646.0 mm/ngày (1/10/71), Cái Bầu 630.0 mm/ngày

(22/10/1971), Pò Hèn 434.5 mm/ngày (1/6/71).

Nhìn chung lượng mưa bình quân năm lớn, nhưng lượng mưa phân bố

không đều. Mùa mưa mưa quá nhiều, mùa khô mưa quá ít thậm chí có nhữngD:\MT\Hoa\Quang Ninh\baocao DTM.doc-13-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HIỆN TRẠNG TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×