1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.55 MB, 99 trang )


19.Nguyễn Mộng Hy (Chủ biên, 2008), Hình học 12, NXBGD, Kiên Giang.

20.Nguyễn Mộng Hy (Chủ biên, 2008), Bài tập Hình học 12, NXBGD, Cà Mau.

21.Dương Đức Kim-Đỗ Duy Đồng (2008), Giải bài tập Hình học 12 chương trình cơ

bản, Nhà xuất bản Thanh Hóa.

22.Dương Đức Kim-Đỗ Duy Đồng (2008), Giải bài tập Giải tích 12 chương trình cơ

bản, Nhà xuất bản Thanh Hóa.

23.Nguyễn Thành Long (2004), Nghiên cứu didactic về khái niệm Giới hạn trong dạy

học Toán ở trường THPT, Luận văn Thạc sĩ khoa học, Đại học Sư phạm thành phố

Hồ Chí Minh.

24.Nguyễn Văn Lộc (2007), Phương pháp véc tơ trong giải toán Hình học phẳng,

NXBGD, Hải Dương.

25.Nguyễn Thị Nga (2007), Nghiên cứu một đồ án didactic dạy học khái niệm Hàm

số tuần hoàn, Luận văn Thạc sĩ giáo dục học, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí

Minh.

26.Đỗ Thanh Sơn (2008), Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán THPT Phép biến

hình trong mặt phẳng, NXBGD tp HCM.

27.Tôn Thân (Chủ biên, 2008), Toán 6, NXBGD, tp HCM.

28.Tôn Thân (Chủ biên, 2006), Toán 7, NXBGD, Bình Dương.

29.Tôn Thân (Chủ biên, 2004), Toán 8, NXBGD, Đồng Tháp.

30.Tôn Thân (Chủ biên, 2006), Toán 9, NXBGD, Buôn Ma Thuột.

31.Tôn Thân (Chủ biên, 2008), Bài tập Toán 6, NXBGD, tp HCM.

32.Tôn Thân (Chủ biên, 2007), Bài tập Toán 7, NXBGD, Quận 8.

33.Tôn Thân (Chủ biên, 2005), Bài tập Toán 8, NXBGD, Nha Trang.

34.Tôn Thân (Chủ biên, 2005), Bài tập Toán 9, NXBGD, tp HCM.

35.Nguyễn Đình Trí (Chủ biên, 2007),Toán học cao cấp tập ba Phép tính giải tích

nhiều biến số, NXBGD, Phúc Yên.

36.Nguyễn Đình Trí (Chủ biên, 2007), Bài tập Toán cao cấp tập ba Phép tính giải

tích nhiều biến số, NXBGD, Hà Nội.

37.Vũ Tuấn (Chủ biên, 2006), Đại số 10, NXBGD, Buôn Ma Thuột.

38.Vũ Tuấn (Chủ biên, 2006), Bài tập Đại số 10, NXBGD, tp HCM.39.Vũ Tuấn (Chủ biên, 2006), Đại số 10 Sách giáo viên, NXBGD, tp HCM.

40.Vũ Tuấn (Chủ biên, 2007), Đại số và Giải tích 11, NXBGD, Bình Thuận.

41.Vũ Tuấn (Chủ biên, 2007), Bài tập Đại số và Giải tích11, NXBGD, tp HCM.

42.Vũ Tuấn (Chủ biên, 2008), Giải tích 12, NXBGD, Nha Trang.

43.Vũ Tuấn (Chủ biên, 2008), Bài tập Giải tích 12, NXBGD, Cà Mau.

Tiếng Pháp

44.http://www.chronomath.com/, l’ histoire du probleme optimal./.PHỤ LỤC

Phụ lục A: Ba bài toán thực nghiệm A, bài tập về nhà.

Phụ lục B: Bài toán thực nghiệm B, bài làm của các nhóm trong pha 2, pha 4.PHỤ LỤC A

Họ và tên:PHIẾU THỰC NGHIỆM (Hình học phẳng)Lớp:Biên Hòa, ngàytháng 4 năm 2009Trường THPT …………

( Thời gian làm bài: 35 phút )

a) Cho góc nhọn xOy và A, B ở trong góc nhọn. Tìm X, Y trên Ox, Oy sao

cho AX + XY + YB nhỏ nhất.

Bài làmb) Cho trước điểm A, một đường thẳng d không qua A. Trên d ta đặt một

đọan thẳng BC = a ( a là độ dài cho trước). Tìm vị trí của đọan BC để

AB+AC nhỏ nhất.

Bài làmc) Cho điểm ba hướng dẫn giải của bài tóan sau ( Tối đa là 10 điểm cho một

hướng dẫn giải ) và cho biết lý do hướng dẫn giải đạt điểm đó; có thể đề nghị

một hướng dẫn giải khác.

Cho góc xOy và điểm M nằm trong góc này. Tìm trên Ox, Oy hai điểm

A, B sao cho OA=OB và MA+MB nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải 1 (Hình 3.1)Hình 3.1

MA+MB nhỏ nhất  M 1 A  M 2 B nhỏ nhất  M 1 A  AB  BM 2 nhỏ nhất

Vậy A, B là giao điểm của M 1M 2 với Ox, Oy.

Hướng dẫn giảiĐiểmGiải thích1Hướng dẫn giải 2 (Hình 3.2)Hình 3.2



Phép tịnh tiến BM : A  A/

Vậy MB  AA/

MA+MB nhỏ nhất  MA  AA/ nhỏ nhất

A là giao điểm của Ox và MA/

B thuộc Oy và OB=OA

Hướng dẫn giảiĐiểmGiải thích2Hướng dẫn giải 3 (Hình 3.3)Hình 3.3

Gọi số đo hình học của góc đã cho là  .

Phép quay tâm O, góc -  : A  B

M M/Vậy AM  BM /

MA+MB nhỏ nhất  MB  BM / nhỏ nhất

Vậy B là giao điểm của MM / và Oy

Hướng dẫn giảiĐiểmGiải thích3

Hướng dẫn giải đề nghị ( Nếu có )BÀI TẬP VỀ NHÀ (Hình học phẳng)Họ và tên:

Lớp:Biên Hòa, ngàytháng 4 năm 2009Trường THPT ……………….

( Thời gian làm bài: 20 phút )

Cho tam giác ABC với các góc nhọn và một điểm M tùy ý.

a) Có thể viết MA+MB+MC thành một tổng mới bằng tổng cũ, có dạng

một đường gấp khúc liền nét với hai đầu cố định bằng cách sử dụng

phép đối xứng trục ?

Bài làmb) Có thể viết MA+MB+MC thành một tổng mới bằng tổng cũ, có dạng

một đường gấp khúc liền nét với hai đầu cố định bằng cách sử dụng

phép tịnh tiến ?

Bài làmCác em mang theo kết quả này để học buổi thứ haiPHỤ LỤC BBÀI THỰC NGHIỆMHọc sinh:

Lớp:Biên Hòa, ngàytháng 4 năm 2009Trường THPT………………THÔNG BÁO BÀI TOÁN

(Hình học phẳng)

Cho tam giác ABC có các góc nhọn. Bằng phép biến hình, hãy tìm điểm M

sao cho: MA + MB + MC nhỏ nhất, bằng cách thực hiện lần lượt các nhiệm

vụ được ghi trên ba phiếu, các em sẽ được phát.Hình 3.13BÀI THỰC NGHIỆMHọ và tên:

Lớp:Biên Hòa, ngàytháng 4 năm 2009Trường THPT………………PHIẾU 1

( Thời gian làm bài: 10 phút )

Chúng ta sử dụng phép biến hình nào để giải bài toán ? Vì sao ?

( Bài làm: tập thể lớp, giáo viên thực nghiệm điều khiển)BÀI THỰC NGHIỆMNhóm:

Lớp:Biên Hòa, ngàytháng 4 năm 2009Trường THPT………………PHIẾU 2

( Thời gian làm bài: 40 phút )Chúng ta chọn phép quay nào để có tổng mới bằng tổng cũ, là một đường

gấp khúc liền nét với hai đầu cố định ? ( Có thể chọn một phép biến hình khác

thuận lợi hơn)

( Bài giải của nhóm: viết trên giấy khổ lớn)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

×