Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính tích cực của người học phụ thuộc rất nhiều vào tính tích cực của PP giảng dạy. Việc dạy học chỉ có hiệu quả và chất lượng cao khi có sự cộng tác chặt chẽ, phù hợp giữa thầy và trò, trong đó, thầy giữ vai trò chủ đạo, giữ vai trò tích cực, tự lực làm

Tính tích cực của người học phụ thuộc rất nhiều vào tính tích cực của PP giảng dạy. Việc dạy học chỉ có hiệu quả và chất lượng cao khi có sự cộng tác chặt chẽ, phù hợp giữa thầy và trò, trong đó, thầy giữ vai trò chủ đạo, giữ vai trò tích cực, tự lực làm

Tải bản đầy đủ - 0trang

học sau “giải thích: Vì sao cuộc cách mạng Tháng Tám

thắng lợi ngày 28/08/1945, ngay sau đó ngày 02/09/1945

Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam

dân chủ Cộng hòa?”. SV nào trả lời được câu hỏi trên sẽ

cộng điểm riêng. Đây là nội dung để GV dẫn dắt SV vào

chương mới (chương III). Để trả lời câu hỏi này SV cần phải

tư duy, đúc kết kiến thức đã học ở chương II đã học với nội

dung bài mới là chương III.

Mặt khác, trước khi kết thúc nội dung chương II, GV đã

hướng dẫn cho SV tự học bằng cách tổ chức thảo luận nhóm

cho buổi học sau, GV cho trước câu hỏi thảo luận từng nhóm

về nhà chuẩn bị sẵn để tiết học sau vào báo cáo (SV có thể

đọc bài báo cáo hoặc trình chiếu powerpoint, qua đó yêu cầu

các thành viên trong nhóm phải phân chia công việc cụ thể để

thực hiện bài báo cáo tốt nhất cả về nội nội dung lẫn hình

thức. Nội dung các câu hỏi thảo luận đều mang tính chất nâng

cao kiến thức, bắt buộc SV phải tìm hiểu kỹ nội dung mới

hoàn thành tốt bài báo cáo. Trong quá trình tổ chức báo cáo,

GV tổ chức, điều khiển lớp học phát huy được tích cực của

từng SV nói riêng cũng như tập thể lớp nói chung.7Các học phần được thiết kế giảng dạy trong các trường

luôn là những môn khoa học được xây dựng bởi hệ thống các

kiến thức mang tính khoa học, logic cao. Vì vậy, để thực hiện

PP HDTH cho SV trong giảng dạy môn Đường lối các mạng

của ĐCSVN còn phải đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và

logic. Việc phải bảo đảm tính hệ thống, nhất quán và logic là

một nguyên tắc cơ bản, đòi hỏi nghiêm ngặt trong HDTH.

Tuân thủ nguyên tắc này cho phép đảm bảo được tính khoa

học trong nội dung mơn học. Nội dung mơn ĐLCM của

ĐCSVN đó là một chuỗi kiến thức từ khi ĐCSVN ra đời và

lãnh đạo đất nước trãi qua các giai đoạn cách mạng khác nhau

từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng

XHCN, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới ở các lĩnh vực khác

nhau. Khi GV trình bày cho SV hiểu đảm bảo được tính hệ

thống, nhất quán, logic sẽ giúp SV hiểu được đường lối qua

từng thời kỳ khác nhau có sự bổ sung, phát triển, hồn thiện

như thế nào. Ví dụ: chương IV đường lối CNH của Đảng. Khi

thiết kế giáo án, GV phải nêu bật được giai đoạn từ năm 1960

– 1975 thực hiện CNH ở Miền Bắc, thời kỳ này miền Bắc có

những thuận lợi và khó khăn như thế nào tác động đến đường

lối cũng như quá trình thực hiện CNH (chiến tranh tàn phá

8nặng nề miền Bắc, Miền Bắc đơn phương thực hiện CNH,

Miền Bắc chi viện cho miền Nam…). Đến giai đoạn 1975 –

1985, khi miền Nam được giải phóng, thực hiện CNH trên

phạm vi cả nước, cả hai miền Nam, Bắc đều thực hiện CNH

có những mặt thuận lợi gì, còn những mặt hạn chế gì để giai

đoạn 1986 cho đến nay Đảng ta đổi mới, điều chỉnh cho phù

hợp…

Giáo dục và đào tạo của nhà trường luôn gắn liền với

mục tiêu chung của toàn ngành và đáp ứng kịp thời với nhu

cầu của toàn xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường

sẽ chú ý phát triển HĐTH của SV theo học chế tín chỉ. Mọi

hoạt động của Nhà trường đều nằm trong một hệ thống chung,

gồm cả chủ trương của toàn ngành, của Bộ Giáo dục và Đào

tạo; từ Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng, ban, khoa, bộ môn

đến đội ngũ GV và hàng ngàn SV đang theo học. Có nắm

được tương quan hệ thống như thế thì biện pháp đề xuất mới

phù hợp và quan trọng hơn nữa là mới có khả năng thực hiện

và áp dụng.

- Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và hiệu quả9PP HDTH cho SV trong giảng dạy môn ĐLCM của

ĐCSVN cần phải đảm bảo tính thực tiễn và tính hiệu quả.

Đây là mục đích cuối cùng của hoạt động day – học của thầy

và trò.

Tính thực tiễn trước hết là các biện pháp HDTH của GV

đưa ra và tổ chức thực hiện phải phù hợp với điều kiện, hoàn

cảnh của GV, SV và trường, lớp nói chung. Trước hết đó là về

cơ sở vật chất, phòng học, bàn ghế phải được thiết kế theo đúng

quy định ví dụ như bàn, ghế có thể di chuyển được để tổ chức

ngồi theo nhóm, phòng học phải được trang bị máy chiếu, màn

hình và có rèm che xung quanh đế tránh ánh nắng chiếu vào khi

xem màn hình máy chiếu sẽ rõ hơn, quy định số lượng SV

trong lớp không quá 40 SV. Mặt khác GV khi hướng dẫn SV

cách thức tự học cần phải cung cấp thêm cho SV nguồn tài liệu

tham khảo có liên quan, nội dung câu hỏi đưa ra vừa sức với

SV, khơng q dễ cũng khơng q khó, nội dung của bài học

GV cung cấp vừa bám sát giáo trình quy định của Bộ Giáo dục

và đào tạo, mặt khác GV cần phải cập nhật thêm kiến thức liên

hệ thực tiễn tình hình mang tính thời sự hiện nay qua đó sẽ khơi

dậy tính tích cực, hứng thú của SV trong quá trình học tập. GV

phải biết kết hợp một cách nhuần nhuyễn những kiến thức được

10học với những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, phải áp dụng

vào bài giảng để tránh việc trình bày “lý luận suông” không gây

thuyết phục, gây nhàm chán cho SV, giúp cho SV thấy được

thực tiễn đất nước ta hiện nay ở từng lĩnh vực như thế nào dưới

sự lãnh đạo của Đảng. Ví dụ: khi thiết kế giáo án chương IV

đường lối CNH của Đảng, GV có thể yêu cầu liên hệ thực tiễn

tình hình CNH, HĐH nước ta hiện nay, thế giới đang bước vào

cuộc cách mạng 4.0 còn Việt Nam đang ở trình độ nào khi mà

thế giới nhận định “Việt Nam chưa sẵn sàng bước vào cuộc

cách mạng 4.0”, thực tiễn đặt ra chúng ta cần phải làm gì?

Trong quá trình tổ chức cho SV tự học như thảo luận nhóm,

hướng dẫn SV thiết kế PP HDTH… phải phù hợp với đặc điểm

chuyên ngành học của từng SV, đặc điểm của tập thể lớp học

như thế nào để có cách thức tổ chức cho phù hợp.

Ngồi đảm bảo tính thực tiễn, trong q trình dạy học

còn phải đảm bảo tính hiệu quả. Tính hiệu quả thể hiện ở chỗ

khi GV vận dụng các PP HDTH cho SV đem lại hiệu quả rõ

rệt đó là khơng khí học tập sinh động, các thành viên trong

lớp có thái độ tích cực, hứng thú đối với mơn học, kết quả

kiểm tra và thi kết thúc học phần tỷ lệ khá, giỏi đạt cao, chất

lượng dạy và học được nâng lên, GV ngày càng đam mê, yêu

11nghề…điều này được thể hiện rõ nét giữa các lớp ĐC và các

lớp TN khi so sánh với nhau. Để đạt được hiệu quả trên, GV

cần phải thiết kế giáo án và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Chẳng hạn trong q trình GV hướng dẫn tổ chức thảo luận

nhóm, GV phải bao quát, quan sát, quản lý lớp học nghiêm

túc, tránh tình trạng SV làm ồn, hoặc làm việc riêng chỉ có

một số thành viên tích cực làm việc. Câu hỏi kiểm tra, đánh

giá hoặc thi phải đảm bảo phát huy tính tích cực, sáng tạo của

SV…

Nâng cao chất lượng đào tạo từ việc cải tiến hoạt động

dạy và học là việc làm thật cần thiết. Do vậy, bên cạnh việc

cải tiến hoạt động dạy, việc đầu tư cho hoạt động học, quản lý

HĐTH theo tín chỉ là việc làm khơng thể thiếu trong giai đoạn

hiện nay của Nhà trường. Tuy nhiên, để thực hiện được việc

đầu tư quản lý, tăng cường hiệu quả tự học trong SV đòi hỏi

Nhà trường phải dựa trên điều kiện thực tiễn của Trường.

Trên cơ sở điều kiện vật chất, khả năng tài chính, nguồn

nhân lực hiện có, khả năng và trình độ SV, nhà trường sẽ tiến

hành thực hiện từng bước để thuận tiện và kịp thời điều chỉnh,

bổ sung. Do đó, biện pháp tác giả đề xuất có thể chỉ phù hợp

12trong một thời điểm nhất định trong điều kiện thực tế tại

Trường.

- Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ giữa GV và SV

Sử dụng PP HDTH trong dạy học môn ĐLCM của

ĐCSVN cần đảm bảo hiệu quả học tập của SV phải được

nâng cao hơn so với dạy học truyền thống, điều này được thể

hiện ở mối quan hệ giữa GV và SV.

Để thực hiện tốt PP này thì thầy phải là người hướng dẫn

cho SV hành động, SV đóng vai trò chủ đạo trong việc tự học

để chiếm lĩnh tri thức.

Để PP HDTH này thành cơng thì phải đảm bảo được

mối quan hệ giữa GV và SV, nó phản ánh sự tương tác, sự

trao đổi thông tinh hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giữa người

dạy và người học, thể hiện cách tổ chức cũng như việc điều

khiển hoạt động của người dạy như: Kích thích và xây dựng

động cơ học tập, tổ chức các hoạt động nhận thức và kiểm tra

- đánh giá kết quả nhận thức của SV. SV tự điều khiển quá

trình chiếm lĩnh tri thức của bản thân: Tự thiết kế, tự thi cơng,

tự đánh giá việc học của mình. Hai hoạt động này nếu được13cộng tác tốt sẽ thực hiện được tối ưu việc vận dụng PP HDTH

[30, trang 18].

- Thực hiện đúng quy trình

Để thực hiện hiệu quả sử dụng PPTH mơn ĐLCM của

ĐCSVN cho SV, đòi hỏi cả GV và SV phải nắm vững các

bước, các khâu cơ bản của quy trình thực hiện PP HDTH mơn

ĐLCM của ĐCSVN:

- Quy trình thực hiện đối với GV

Bước 1: Xây dựng đề cương, giáo án về sử dụng PP

HDTH môn ĐLCM của ĐCSVN gồm:

Đề cương, giáo án sử dụng PP HDTH ĐLCM của

ĐCSVN được thiết kế theo trình tự các vấn đề cụ thể sau:

- Mục đích, yêu cầu: nêu rõ mục đích của sử dụng PP

HDTH ĐLCM của ĐCSVN là nhằm cung cấp cho SV kỹ

năng, PP tổ chức tự học môn học phù hợp với kế hoạch đào

tạo tổng thể của nhà trường, đảm bảo nâng cao chất lượng học

tập cá nhân và tập thể.

Nêu rõ yêu cầu sinh viên phải tiếp thu, triển khai thực

hiện theo hướng dẫn của GV.

14- Nội dung và trình tự sử dụng PP HDTH môn ĐLCM

của ĐCSVN cần cung cấp cho SV được thực hiện thứ tự như

sau 1 - hướng dẫn cách lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch

học tập 2 – hướng dẫn cách sử dụng giáo trình, tài liệu tham

khảo, 3 – hướng dẫn chuẩn bị bài trước.

- PP và phương tiện thực hiện: PP giảng giải, thảo luận,

phân tích, trực quan, sử dụng các phương tiện cơng nghệ

thơng tin.

- Thời gian thực hiện: trong q trình giảng dạy môn

ĐLCM của ĐCSVN theo kế hoạch chung của nhà trường.

Bước 2: Triển khai hướng dẫn SV thực hiện theo đề

cương, giáo án đã xây dựng

GV cần xác định rõ những vấn đề phải giải quyết khi sử

dụng PP HDTH ĐLCM của ĐCSVN cho SV như: SV có thể

chưa thích, có thể SV có sức ỳ lớn, hoặc có sự phản ứng trực

tiếp. Việc xác định được trước những khó khăn sẽ giúp cho

GV ln chủ động trong q trình trực tiếp HDTH cho SV,

đồng thời định hình về giải pháp khắc phục.15Trong quá trình hướng dẫn SV tự học GV cần lưu tâm

đến nhận thức ban đầu của SV, quan tâm đến ý thức, thái độ

của SV để GV có thể điều chỉnh cách thức hướng dẫn của

mình, đồng thời theo dõi sự chuyển biến trong quan niệm,

nhận thức của SV, nắm bắt thông tin phản hồi từ phía SV

thơng qua dư luận chung, thơng qua ý kiến trao đổi của SV

khi tiếp cận với việc GV hướng dẫn PPTH.

Trình tự hướng dẫn SV phải bắt đầu từ việc giúp SV xác

định căn cứ để thực hiện các bước, sau đó giới thiệu một số

mơ hình, một số chỉ dẫn hoặc mẫu cụ thể, chẳng hạn khi

hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập trước hết hướng dẫn SV

tiếp cận kế hoạch đào tạo chung của nhà trường, kế hoạch đào

tạo trong kỳ, thời khố biểu từng mơn học, các hoạt động bổ

trợ…, sau đó giới thiệu một số mẫu kế hoạch học tập cụ thể

để SV hình thành ý tưởng về kế hoạch học tập cho bản thân.

Bước 3: Giao cho SV thực hiện các bước đã được

hướng dẫn

Đây thực chất là bước thực hành của SV sau khi đã được

GV hướng dẫn, là quá trình vận dụng cách thức thực hiện quy16trình thành ý tưởng và triển khai thành hoạt động học tập của

mình.

Việc thực hành của sinh viên trước hết giúp bản thân SV

tự kiểm định được nhận thức và năng lực thực tế của mình khi

được tiếp thu các biện pháp, hiểu rõ hơn những khiếm khuyết

của mình trong quá trình học tập từ đó có cách khắc phục, mặt

khác kết quả thực hiện của SV sẽ giúp GV đánh giá được tác

dụng, hiệu quả thực sự của sư dụng PP tự học mà mình đề

xuất.

Bước 4: Tổ chức cho SV thảo luận về các bước sử

dụng PPTH

Sau khi giao cho SV thực hành PP HDTH, GV tổ chức

cho SV trao đổi, thảo luận tập thể nhằm nắm bắt tư tưởng, thái

độ nhận thức của SV khi thực hành, đồng thời thông qua trao

đổi thảo luận SV có điều kiện học hỏi, tiếp thu những sáng

kiến của bạn bè để bổ sung nhận thức và kỹ năng thực hiện

các biện pháp của bản thân.

Việc tổ chức cho SV thảo luận phải trên tinh thần thực

sự dân chủ, đảm bảo cho SV có thể bày tỏ cách làm của mình,

dám sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của bản thân, GV

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính tích cực của người học phụ thuộc rất nhiều vào tính tích cực của PP giảng dạy. Việc dạy học chỉ có hiệu quả và chất lượng cao khi có sự cộng tác chặt chẽ, phù hợp giữa thầy và trò, trong đó, thầy giữ vai trò chủ đạo, giữ vai trò tích cực, tự lực làm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×