Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 TÍNH TOÁN KIỂM TRA THEO TTGH II

2 TÍNH TOÁN KIỂM TRA THEO TTGH II

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng-Chia lớp đất dưới đáy móng thành nhiều lớp nhỏ có hi=0.5m.

-Ứng suất bản thân và ứng suất gây lún :với•Lớp đệm cát tính lún theo cơng thức :Với

•Lớp đất nền dùng phương pháp tính lún e-p :

-Xác định ứng suất gây lún trung bình của từng lớp :

Xác định ,=+∆p

-Từ đường cong nén lún e-p :

Xác định từ ; từ

-Tính tốn tổng độ lún :*Áp lực gây lún tại đáy móng :

=130.63-20*2=90.63

*Ứng suất tải trọng bản thân gây ra tại đáy móng:SVTH:MSSV: 145Trang 15Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngTại z=3.4m :Lớ pCát

đệm

Eo=

30000

(kPa)Đi Z

ể (m

m )Ko001(kPa

)(kPa)1251.

83000.50.82

3207.

2390.2420.70.69

0173.

742.60.0831.20.42

1106.

051.648.6154.61.10

51.0441.4541.30.38

195.953.450.4146.31.10

61.0470.2851.80.24

361.262.9559.95121.150.85

10.8430.2262.30.16

541.572.569.5111.00.85

00.8450.1472.80.11

829.782.0579.05108.750.84

90.8450.1183.30.08

721.991.688.6110.50.84

70.8450.0593.80.06

817.1101.1

598.15115.250.84

60.8440.051

04.30.05

413.6110.7107.7121.30.84

50.8430.051

14.80.04

411.1120.2

5117.25128.350.84

40.8420.051

25.00.04

010.1129.8126.8136.90.84

30.8410.02Lớp 1Lớp 2=2.74

SVTH:(cm)thoả mãn yêu cầu biến dạng

MSSV: 145Trang 16Đồ án nền móngSVTH:GVHD: Đ ỗ Thanh TùngMSSV: 145Trang 17Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng1.4 TÍNH TỐN KIỂM TRA THEO TTGH I

Chọn kích thước khổ móng : 0.4x0.5 ( m)

1.4.1 Kiểm tra theo điều kiện chịu uốn:

Theo phương cạnh dài:

)

(kN/m2)

(kN/m2)

=> Ptt=178.3 (kN/m2) Chọn h0 = 30 cm

Theo phương cạnh ngắn:

)

(kN/m2)

(kN/m2)

=> Ptt=324.1 (kN/m2) Chọn h0 = 22 cm

 Do đó để đảm bảo điều kiện chịu uốn: h0 = 30 cm

Vậy chọn chiều cao toàn bộ của bản móng là: Hm = h0 + a = 30 + a (cm)

Với a là khoảng cách từ trọng tâm thép tính tốn đến mép d ưới bê tơng đáy

móng.

1.4.2 Kiểm tra điều kiện choc thủng:

Theo phương cạnh dài:/m2)

SVTH:MSSV: 145Trang 18Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng/m2)=> h0 =30 cm, hm = 35cm thoả mãn điều kiện chọc th ủng theo ph ương

cạnh dài.

Theo phương cạnh ngắn:Vậy móng có ho = 22 cm, hm = 27 cm thoả mãn điều kiện chọc thủng theo

phương cạnh ngắn.

Móng có thể đươc vát với chiều dày nhỏ nhất của bản đế là.

1.5 Tính tốn thép cho móng:

Xem móng như dầm console ngàm tại mép cổ móng chịu tải trọng phân bố

do phản lực đất nền.u cầu cấu tạo:

Tính tốn thép trên phương cạnh dài:SVTH:MSSV: 145Trang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 TÍNH TOÁN KIỂM TRA THEO TTGH II

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×