Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 TÍNH TOÁN KIỂM TRA THEO TTGH II

3 TÍNH TOÁN KIỂM TRA THEO TTGH II

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng•Lớp đệm cát tính lún theo cơng thức :Với

•Lớp đất nền dùng phương pháp tính lún e-p :

-Xác định ứng suất gây lún trung bình của từng lớp :

Xác định ,=+∆p

-Từ đường cong nén lún e-p :

Xác định từ ; từ

-Tính tốn tổng độ lún :*Áp lực gây lún tại đáy móng :

=120-20*1.7=86

*Ứng suất tải trọng bản thân gây ra tại đáy móng:

Tại z=3.7m :LớpĐiểmZ

(m)KoCát đệm

Eo= 30000001SVTH:MSSV: 145(kPa)(kPa)86.0034.00Trang 2738.5Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng

10.50.95281.8743.0044.820.70.89777.1446.6051.1531.20.71755.7060.37541.70.54747.0465.0569.72552.20.41535.6974.4079.07562.70.32027.5283.7588.42573.20.25021.5093.1097.77583.70.20017.20102.45107.12594.20.16315.95111.80116.475(kPa)Lớp 1Lớp 261.66=3.8cmSVTH:MSSV: 145thoả mãn yTrang 28Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng1.4 TÍNH TỐN KIỂM TRA THEO TTGH I

Chọn kích thước khổ móng : 0.3x0.4 ( m)

1.4.1 Kiểm tra theo điều kiện chịu uốn:

Theo phương cạnh dài:Hình- tính ptt=106.53=>ho=75cm

Theo phương cạnh ngắn:Hình vẽ-tính ptt=110.1SVTH:MSSV: 145Trang 29Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng ho=32cm

Do đó để đảm bảo điều kiện chịu uốn: ho=0.75cm

Vậy chọn chiều cao tồn bộ của bản móng là: Hm=ho+a=75+a(cm)

Với a là khoảng cách từ trọng tâm thép tính tốn đến mép d ưới bê tơng đáy

móng.1.4.2 Kiểm tra điều kiện choc thủng:

Theo phương cạnh dài:=>ho=75cm,hm=80cm thoải mãn điều kiện chọc thủng theo ph ương c ạnh

dài.

Theo phương cạnh ngắn:SVTH:MSSV: 145Trang 30Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng=> Vậy móng có ho=32cm,hm=38cm thoả mãn điều kiện chọc th ủng theo

phương cạnh ngắn.

•Móng có thể đươc vát với chiều dày nhỏ nhất của bản đế là.

1.5 TÍNH TỐN THÉP CHO MĨNG

Xem móng như dầm console ngàm tại mép cổ móng chịu tải trọng phân bố

do phản lực đất nền.SVTH:MSSV: 145Trang 31Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngPHẦN 3 : MĨNG CỌC

PHƯƠNG ÁN MÓNG 1

1. XÁC ĐỊNH ĐỘ SÂU ĐÁY ĐÀI

Sơ bộ chọn bề rộng đài cọc là B=2m. Đáy đài thuộc lớp 1.Với:

-h: Độ sâu đặt đáy đài

- : Góc ma sát của đất tại đáy đài

- : Dung trọng đất tại đáy đài

-B: Bề rộng đáy đài

=> Chiều sâu đáy đài:Chọn h=1m.

2. CHỌN TIẾT DIỆN CHIỀU DÀI CỌC

-Chọn cọc vuông bê tông cốt thép tiết diện: 300x300mm.

-Chọn độ cao mũi cọc: -13m.

-Chiều dài cọc: 12m

-Chiều dài thực tế:

-Chia cọc 2 đoạn: đoạn mũi 7m, đoạn sau 6m

-Chọn phương pháp hạ cọc bằng phương pháp ép tĩnh.

-Chọn bê tông B20 cho cọc và B35 cho đài.

SVTH:MSSV: 145Trang 32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 TÍNH TOÁN KIỂM TRA THEO TTGH II

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×