Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO VẬT LIỆU:

SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO VẬT LIỆU:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng•Hệ số biến dạng:

Với: Chiều dài đoạn cọc kể từ đáy đài tới cao độ san nền•Độ mảnh của cọc:Vậy khơng cần xét uốn dọc.

•Đoạn cọc khơng trong đất:•Kiểm tra độ bền khi vận chuyển:

SVTH:MSSV: 145Trang 34Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngHình vẽ

-Đoạn cọc mũi:=>Chọn 1.5m-Đoạn cọc sau:=> Chọn 1.2m-Trọng lượng cọc:

-Momen đoạn cọc mũi:

-Momen đoạn cọc thân:SVTH:MSSV: 145Trang 35Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng•Kiểm tra bền khi lắp dựng:

Hinh vẽ

-Đoạn cọc mũi:=> Chọn 2m-Đoạn cọc sau:=> Chọn 1.8m-Đoạn cọc mũi:

-Đoạn cọc thân:

•Chọn thép làm móc cẩu:

-Lực do một nhánh treo chịu khi cẩu lắp:Chọn thép làm móc cẩu: CI: Rs=225Mpa.

-Diện tích thép móc cẩu:Chọnlàm thép móc cẩu.4. SỨC CHỊU TẢI THEO CHỈ TIÊU CUOGNWF ĐỘMũi cọc đặt ở lớp đất rời:SVTH:MSSV: 145Trang 36Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng-Cường độ sức kháng của đất:

với: c: Lực dính của lớp đất chứa mũi cọc

=9 cho cọc đóng~ép=60 ( Tra bảng G.1 TCVN 10304-2012)

-Trên đoạn cọc có độ sâu lớn hơn:với:Lớp đấtĐộ sâuĐộ sâu

tbLiC(kPa)1

2

3

41-2.5

2.5-5.5

5.5-9.2

9.2-131.75

4

7.35

11.11.5

3

3.7

3.84

11.5

28

4Fi

1

1

1

1(đất

rời)4

11.5

28

200.58SVTH:MSSV: 145Trang 37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO VẬT LIỆU:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×