Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH TOÁN ÁP LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC VÀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ÁP LỰC XUỐNG CỌC

TÍNH TOÁN ÁP LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC VÀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ÁP LỰC XUỐNG CỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án nền móngSVTH:GVHD: Đ ỗ Thanh TùngMSSV: 145Trang 42Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngTheo cơng thức tính áp lực tác dụng lên cọc:Ta có bảng kết quả:

Cọc

1-12

2-13

3-14

4-15

5-16

6-17

7

8

9

10

11

•Kiểm tra điều kiện áp lực xuống cọc :-Phản lực đầu cọc(kN)

375.54

393.5

411.43

429.4

447.3

465.3

384.5

402.5

420

438.35

456.3:Trọng lượng cọc Thoả điều kiện áp lực.Kiểm tra hợp lý :SVTH:MSSV: 145Trang 43Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngKiểm tra điều kiện áp lực nền tại mặt phẳng mũi c ọc-Góc ma sát trọng trung bình :-Kích thước khối móng quy ước :-Trọng lượng đất trên đài :-Trọng lượng đất xung quanh đài trong phạm vi khối móng quy ước :-Trọng lượng khối đất xung quanh cọc trong phạm vi móng khối quy ước :-Trọng lượng cọc :

SVTH:MSSV: 145Trang 44Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng-Độ lệch tâm :Với : --=>=>Thoả mãn8. KIỂM TRA LÚN CHO MÓNG CỌC

•Lớp đất nền dùng phương pháp tính lún e-p :

-Xác định ứng suất gây lún trung bình của từng lớp :

SVTH:MSSV: 145Trang 45Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngXác định ,=+∆p

-Từ đường cong nén lún e-p :

Xác định từ ; từ

-Tính tốn tổng độ lún :Áp lực gây lún tại đáy khối quy ước :Chia đất thành từng lớp dày :z

0ko1

0,98

0,6

3

1,3 0,88

4

9

2,0 0,74

8

4

2,8 0,60

2

1

3,5 0,48

6

2

0,38

4,3

7

5,0 0,31

4

4

5,3

4 0,29

SVTH:Độ lún

306,2

5

301,0

4

272,2

5

228,1

2

184,3

3

147,6

4

118,7

3

96,40

7

88,81

2232,7

243,8

258,2

3

272,6

6

287,0

9

301,5

2

315,9

5

330,3

8

336,2

3245,4

7

258,2

3

272,6

6

287,0

9

301,5

2

315,9

5

326,0

9

340,8

2

351,2

5549,11

69

544,88

522,85

0

493,31

8

467,50

7

449,13

8

433,66

0

433,43

432,34

7MSSV: 1450,68

5

0,68

4

0,48

5

0,48

2

0,48

0

0,47

8

0,47

6

0,47

4

0,47

20,66300,66330,7586370,44641,9283550,4511,5869980,45471,2895640,45741,0412660,45980,8419340,45980,7228330,460,256689

Trang 46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN ÁP LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC VÀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ÁP LỰC XUỐNG CỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×