1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (883.83 KB, 94 trang )


ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT13Giới hạn chảy%71.237.914Giới hạn dẻo%41.920.315Chỉ số dẻo%29.317.616Độ sệtB1.180.2717Lực dính kếtckPa5.829.33.718Góc ma sát trongđộ3o42’13o55’29o42’19Hệ số nén lúnA10-2/kPa0.2040.0280.01320Modun biến dạngEkPa1329.76255.21277321Chiều dàyhm15.99.1>4322. Nhận xét sơ bộ địa kĩ thuật:

Nhìn chung, khu vực khảo sát phát hiện các đơn nguyện và phụ đơn nguyên địa

chất công trình. Cụ thể như sau:

Lớp 1: Sét màu vàng loang xám xanh, trạng thái dẻo mềm.

Lớp 2: bún sét kẹp cát màu xám xanh,.

Lớp 3: Cát hạt mịn – nhỏ lẫn bột sét, màu xám xanh, kết cấu rời – chặc vừa.

Lớp 4: Sét pha – sét, màu xám nâu, trạng thái dẻo chảy – dẻo mềm.

Lớp 5: Sét màu xám xanh loang xám nâu, trạng thái nữa cứng – cứng.

Lớp 6: Sét pha, màu xám nâu, nâu vàng,xám xanh, trạng thái nữa cứng – cứng.

Lớp 1,3,4 là các lớp đất yếu, hệ số rỗng lớn có tính nén lún cao. Vậy khi thiết kế

cơng trình cầu cần có biện pháp xử lí thích hợp.

Với chiều sâu khảo sát hiện tại thì lớp đất số 2 là lớp đất có sức chịu tải trung bình,

lớp 5 và 6 là các lớp đất có sức chịu tải tốt, tuy nhiên bề dày lớp đất số 3 mõng, khơng

nên đặt móng vào tầng đất này, nên cọc được đặt vào lớp 6 với độ sâu 50m trở xuống.

3. Kiến nghị:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 12ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTMóng cơng trình: Xây mới cầu Phong Mỹ II có thể sử dụng móng cọc đóng, ép

hoặc cọc khoan nhồi vào lớp 6 đến độ sâu hơn 50m.SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 13ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTPHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT

PHƯƠNG ÁN: MÓNG CỌC VNG 450 x 450

I.

Chọn lựa kích thước cơng trình:

1. Kích thước bệ cọc:

- Chiều cao bệ cọc: hb

Hb  3d = 3x0.45= 1.35 (m). (d: cạnh cọc)

CĐĐB: +1.75 (m)

CĐMĐSX: -1.5 (m)

Chọn móng cầu thiết kế là móng bệ cao.

-Lngàm  200 (mm), móng bệ cao.

Chọn Lngàm = 0.2 (m)2.

-Lneo = 0.8 (m)

Chọn h bệ = 2 (m)

Cao độ đỉnh bệ: +1.75 (m)

Cao độ đáy bệ: 1.75 – 0.25 – 2 = -0.5 (m)

Chọn kích thước cọc và cao độ mũi cọc:

Cọc được chọn để thiết kế là cọc vuông 450 x 450 mm. Cọc được ép vào sâu-vào lớp số 6.

Chiều cao đoạn cọc ngàm vào đáy bệ cọc: Lngàm = 0.2 m

Chiều dài cọc chọn được 53 (m)

Thép neo vào đài : 0.8 (m)Kiểm tra độ mảnh:

- �L

53

 0.7 �

 82.44  120

D

0.45

đảm bảo yêu cầu độ mảnh.Chiều dài của đoạn cọc tính từ đáy bệ cọc đến mặt đất sau xói:

lo = CĐĐB – CĐMĐSX = -0.5 – (-1.5) = 1 (m)-Chiều dài của đoạn cọc ngàm trong đất:

L1 = L – L0 - Lngam- Lneo = 53-1-0.2-0.8 = 51 (m)SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 14ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTNên ta chọn chiều sâu cắm vào lớp thứ 6 là 5.9 m

Tổ hợp cọc thiết kế: 53 (m) = đoạn mũi ( 9m) + 3 đoạn giữa (11m) + đoạn đầu (11m).

Các đốt cọc nối với nhau bằng liên kết hàn trong q trình thi cơng cọc.

II.Số liệu thiết kế:

1. Tải trọng của trụ đặt tại CĐĐB tính tốn theo MNTN:

+6.5 (CÐÐT)

+5.5 (MNCN)2000750 100014000500 500 500 5005000500 500 500 500200Htr200+2(MNTN)250+1.75 (CÐÐB)H+0.00 (CÐMÐ)-1.5-(CÐMÐSX)Chiều cao cột trụ: Hcột

Hcột = CĐĐT – CDMT – CĐĐB = 6.5 – 1.75 -1.75 = 3 (m)

V1  14 �2 �1  28 (m3)V2 0.75 �

14 �2  9.4 �1.4  14 �2 �9.4 �1.4 �

� 15.089

3 �V3  2 �  �R 2  1�1 �H cot  2 �  �0.52  1�1 �3  10.712-(m3)Tổng thể tích trụ:

Vtr = V1+V2 +V3= 28+15.089+ 10.712 = 53.801 (m3)-Thể tích phần trụ ngập trong nước (MNTN)Vtrụ ngập =

= ( 2 – 1.5) ×2×( π × 0.52 + 1 × 1 ) = 1.785 m3

Tổ hợp tổng tải trọng tiêu chuẩn theo phương dọc cầu đặt tại CĐĐB :

 Tải trọng thẳng đứng

�2 � �R 2  1�1-N tc1h= Pttc + Phtc +Vtr � BT  Vtru ngap � n= 6530 + 8560 + 25 �53.801  10 �1.785 = 16417.2 (kN)

 Tải trọng ngang theo phương dọc cầu

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 15Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (94 trang)

×