Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần III - Những nước đi bậc thầy

Phần III - Những nước đi bậc thầy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chủ đề 1 :

Chiến thuật thí quânđen điĐen : Otake hideo

Trắng : Takagi shoichi

Tôi vừa mới đâm trực tiếp vào hai quân đen bằng quân trắng tam

giác .Nước đi này trơng có vẻ hồn tồn tự nhiên , nhưng sau đó

Otake đã lợi dụng nước đi sai này và khiến tơi thiệt hại rất lớn .Có

thể tơi nên kiên nhẫn hơn và đánh ở 'A'

Đen không thể bắt được hai qn trắng của tơi , bởi vì nước nối

dưới và nước cắt vào là miai . Trước hết hãy quan sát thế cờ xung

quanh khu vực này và suy nghĩ xem làm thế nào để đen có thể thu

được kết quả tốt nhất ở đây .vncovay.org=.=BTV : NeoHình1Hình 1 Khơng suy nghĩ .

Nếu trắng cắt vào ở 1 thì hai quân đen sẽ bị bắt , vì thế đen đơn

giản cứu hai quân này trước bằng cách nối ở 1 và bắt trắng phải nối

dưới . Tuy rằng đen có tiên thủ , nhưng nước đi này lại quá đơn giản

và rõ ràng đen đã không suy nghĩ đến việc khai thác tối đa hiệu

quả từ những quân này .

Trong trình tự nước đi đến 8 , đen đã có thể ép thế cờ của trắng

xuống một chút , nhưng lúc này quân trắng lại có những nước

forcing ở 'a' và 'b' , ngoài ra đen cũng phải lo đến nước bẻ của

trắng ở 'c'

Hình 2 Cũng gần giống

Mục đích khi đánh ở 1 trong hình này là để có kikashi ở 3 và 5

nhưng lúc này nước đen ở 'a' khơng còn là tiên thủ nữa và đen vẫn

còn lỗ hổng ở 'b'

Hình 3 Thí qn

Otake đã đánh ở 1 trong hình minh hoạn này . Rõ ràng , ông ta

đang chủa bị hi sinh ba quân này , nhưng hãy xem hiệu quả của

chúng . Trắng 2 là khả năng duy nhất có thể – bây giờ hãy nghĩ

những cách đi nối tiếp sau đó của đen .

vncovay.org=.=BTV : NeoHình 2Hình 3vncovay.org=.=BTV : NeoHình 4

Hình 4 Đen giành thắng lợi lớn

Nước cắt ở 3 vỗ béo những quân hi sinh . Đen thua cơng sát , 3

khí chọi lại 4 , nhưng lúc đó lại có những nước 5 7 9 11 và 13 tiên

thủ . Chú ý đến thời điểm của hai nước 5 và 7 vì khi 4 qn đen bị

bắt thì những nước này khơng còn là tiên thủ nữa . Hãy thử so sánh

kết quả trong hình hày với kết quả trong hai hình minh họa trước.

Đen sau đó chuyển sáng đánh ở 15 . quân trắng tam giác giờ

đây gần như không thể sống được . Tất cả là nhờ những nước

kikashi từ 3 đến 13 .

Thấy như thế nào nếu bạn sợ đi thêm quân hi sinh và đánh đen 3

ở 4 thay vào đó , trắng 4 sẽ ở 3 và hai nước 5 và 7 khơng còn tác

dụng gì nữa .vncovay.org=.=BTV : NeoChủ đề 2

Đánh kikashi theo hướng nào ?Đen đi trướcTrắng:Fujisawa Shuko

Đen: Takagi Shoichi

Nhiệm vụ đầu tiên của đen trong thế cờ này đó là bảo vệ nước cắt

của trắng ở "A" . Vấn đề ở đây là phải quyết định làm như thế nào .

Hãy thử đặt mình vào vị trí của quân đen và cố gắng làm thế nào

để những quân cờ của bạn tạo ra hiệu quả lớn nhất .vncovay.org=.=BTV : NeoHình 1

Hình 1: Tiên thủ , Nhưng không khẳng định được uy lực

Trao đổi giữa nước 1 với 2 ở đây là một suji tầm thường , dù sao

thì có thể trao đổi 'a' với 'b' . đây là cách đánh tệ nhất – đen có thể

đổi với 3 nhưng khi trắng dáp trả với 4 , thì ngược lại đen lại là

người bị tấn cơng

Với trắng 2 , trắng có hình cờ hồn hảo , và quan trọng nhất là

đen không thể cho phép trắng có điều này

Hình 2 : Hình cờ buồn cười

Nhưng nước đen 1 này cũng rất tầm thường , vì trước trao đổi

trắng 2 trắng thu lợi . Nếu bạn biết bạn muốn đánh ở 3 tại sao

không đánh thẳng vào đó ?

Hình 3 : Hình cờ tốt cho đẹn

Đúng! Nước áp sát 1 trong hình này là nước đi chính xác nếu

trắng đâm xuống với 2 , đen 3 có thể hậu thủ , nhưng đây là nước

đi tốt nhất (honte – nước tốt nhưng hậu thủ ) . Đen đã chọc trắng

xuống , và trở nên dày hơn . Nếu trắng đánh 2 ở 'a' thay vào đó ,

đen 3 lại càng là nước đi chính xác .vncovay.org=.=BTV : NeoHình 2Hình 3vncovay.org=.=BTV : NeoHình 4

Hình 4 Trắng quá dễ bị khuất phục

Từ điểm nhìn của trắng , nước đáp trả ở 2 không đạt hiệu quả ,

đen ổn định quân cờ của mình với 3 và 5 và kết thúc hình cờ hồn

hảo của mình với 7 .

Hình 5 : Đẩy qua thì sao ?

Chúng ta đã thấy rằng để đánh đánh ở 2 trong hình này mang

đến cho anh ta hình cờ tốt . Vì thế có thể trắng nên đâm xuyên qua

với 2

Nước tiếp theo của tơi là một điểm tự nhiên dựa trên một hình cờ

bình thường , nhưng thực ra nó lại là một nước đi sai .

Hình 6 Trình tự nước đi trong ván đấu

Tôi đã đâm qua và cắt bằng cách kết hợi giữa 1 và 3 . đây là

một trình tự tesuji thông thường , nhưng là cách đi ngu ngốc trong

trường hợp này . Sau 7 , trắng có thể tenuki , và trong ván cờ ông

ta đã đổi nước để đi ở 8 và 10 . Điều này cho trắng một bước phát

triển rất nhẹ nhàng.vncovay.org=.=BTV : NeoHình 5Hình 6vncovay.org=.=BTV : NeoHình 7

Hình 7 Cản trở trắng đi ở "A"

Trong tình huống này tốt hơn là đen nên chặn đơn giản ở 1 . Khác

biệt với hình 6 là đen đã có quân ở 3 , điều này có nghĩa là nếu

trắng đã đánh ở 'a' , Nước đen ở 'b' sẽ có tác dụng ngay lập tức ,

cắt qua nước kị .

Kể cả những quân như quân 3 trong thế cờ , trông giống như

điểm dame không quan trọng , có thể tạo ra khác biệt lớn cho ván

cờ ,và trong tình huống này đối thủ lại „ép bạn phải đi vào điểm

tốt“ , trong hình 6 điều này khơng xảy ra , bởi vì hai qn có thể

bắt được không đủ quan trọng

Về sau , nếu đen "C" , trắng sẽ có thể bẻ ra với "D" Cơ bản mà

noi thì khu vực này khơng khác gì với hình 6 .vncovay.org=.=BTV : NeoChủ đề 3

Thứ tự các nước điĐen đi trướcTrắng : Takiguchi masaki

Đen : takagi Shoichi

Quân đen được đánh dấu đã bị bắt . Nó khơng còn cách nào để

thốt ra ngồi . Tuy nhiên , kể cả những quân đã bị chết như thế

này vẫn có giá trị của nó .

Bạn có thể đi nước Kikashi ở chỗ nào để khai thác hết giá trị của

nó ?vncovay.org=.=BTV : NeoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần III - Những nước đi bậc thầy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×