Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG V: EM TẬP DẠY THẢO

CHƯƠNG V: EM TẬP DẠY THẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2- Lưu ý cho HS chỉ được chọn 1 cách gõ,

kiểu gõ Telex hoặc kiêu gõ Vni

- Nhận xét HS làm

- Khen ngợi HS

- B7: Chọn 1 cách để điền vào các cụm

từ cần gõ

- Yêu cầu HS làm bài B7

*Hoạt động 4: Thực hành

- Yêu cầu HS gõ theo 2 kiểu gõ (Telex và

Vni) bài thơ Làng Tôi

- Quan sát, HD HS thực hành

- Nhận xét HS làm bài

- B5: Điền cụm từ thích hợp

a, Nhấn phím Delete để xố 1 chữ … con

trỏ dạy thảo

b, Nhấn phím Backspace để xoá 1 chữ …

con trỏ dạy thảo

- Cho 3 HS làm phiếu lớn và làm bài cá

nhân

- Nhận xét, đánh giá HS.Năm học 2017 -2018- HS điền cụm từ:

+ bên phải

+ bên trái

- HS làm phiếu lớn và làm bài cá nhân

- Nghe, tiếp thu

-

có Em

chữĂ

AwĐể có Em

chữơ

owÂAaưuwÊEeđddƠOoHS điền 1 kiểu gõ:

Langf quee

Soong hoongf

Em yeeu hoaf binhf

Maay traawngs

bay

Luas vangf triux hatj

- HS tập gõ theo cả 2 kiểu gõ bài Làng

Tôi

- HS thực hiện theo HD

- Nghe, hiểu tiếp thuIV. Củng cố - dặn dò: (2ph)

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà luyện tập với phần mềm Word.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. nămKhối TrưởngKÝ CỦA GV

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…Trần Thị Hồi

Ngày dạy: ……………….Tuần 20Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Tiết 1

CHƯƠNG V: EM TẬP SOẠN THẢO

BÀI 2: CĂN LỀ

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết sử dụng các nút lệnh , , ,

để căn lề đoạn văn bản.

- HS biết được mục đích của việc căn lề trong văn bản

- HS biết thao tác và đưa con trỏ chuột đến đúng vị trí cần chọn để thực hiện

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp: (1ph)

2. Kiểm tra bài cũ: (2ph)

- GV yêu cầu câu hỏi.

- GV nhận xét.

Cho hs quan sát hai đoạn thơ có sử

dụng hai kiểu căn lề khác nhau. Y/c hs

nhận xét.

- GV nhận xét, vào bài mới.

3. Bài mới: (30ph)

*Hoạt động 1: Căn lề.

- GV: Trước khi căn lề cần chọn văn bản

trước. Làm ví dụ.

- Cho HS nhận xét các đoạn văn được

giới thiệu.

- GV giới thiệu 4 kiểu căn lề ( , , ,

)

- Nêu các bước thực hiện căn lề:

+ B1: Nháy chuột vào đoạn văn cần căn

lề.

+ B2: Nháy chuột lên 1 trong 4 nút lệnh

sau đây , , ,

(căn thẳng lề trái,Hoạt động của HS- HS trả lời.- HS quan sát, nhận xét.- Nghe giới thiệu, quan sát.

- HS nhận xét từng đoạn văn

- Nghe giới thiệu.

- Các bước căn lề:

+ B1: Nháy chuột vào đoạn văn cần

căn lề.

+ B2: Nháy chuột lên 1 trong 4 nút

lệnh sau đây , , ,

(căn thẳngTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2căn giữa, căn thẳng lề phải, căn thẳng cả

hai lề)

- Quan sát HS thực hành theo 4 nút lệnh

GV hướng dẫn

*Hoạt động 2: Thực hành

- Yêu cầu HS đọc bài ca dao T1 (SGK)

- Quan sát HS thực hành

- Hướng dẫn các HS nhận thức kém

- Nhận xét HS thực hành

- HS thực hiện yêu cầu bài T2

a, Căn thẳng lề trái

b, Căn thẳng lề phải

c, Căn giữa

+ Theo em, cách căn lề nào là phù hợp

nhất?

*Hoạt động 3: Thực hành 1

- Yêu cầu HS đọc bài thơ Cửa sông của

Quang Huy.

- Quan sát HS thực hành

- Hướng dẫn các HS nhận thức kém

- Nhận xét HS thực hành

- HS thực hiện yêu cầu:

a, Căn thẳng lề trái

b, Căn thẳng lề phải

c, Căn giữa

d, Căn đều hai lề

+ Theo em, cách căn lề nào là phù hợp

nhất?Năm học 2017 -2018lề trái, căn giữa, căn thẳng lề phải, căn

thẳng cả hai lề)

- HS thực hành từng nút lệnh.

- HS đọc yêu cầu bài T1

- HS thực hành gõ bài ca dao

- HS thực hiện theo hướng dẫn

- Nghe, tiếp thu

- HS thực hiện căn lề theo yêu cầu

( Lưu ý: HS cần thao tác đúng các yêu

cầu bài tập nêu, tránh nhầm lẫn)

+ Cách phù hợp nhất khi trình bày bài

ca dao là Căn giữa

HS đọc yêu cầu bài Cửa sông

- HS thực hành gõ bài thơ

- HS thực hiện theo hướng dẫn

- Nghe, tiếp thu

- HS thực hiện căn lề theo yêu cầu

( Lưu ý: HS cần thao tác đúng các yêu

cầu bài tập nêu, tránh nhầm lẫn)IV. Củng cố - dặn dò: (2ph)

- Khắc sâu kiến thức bài học, nhận xét, đánh giá giờ học.

- Về nhà luyện tập với phầnTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Ngày dạy: ……………….Năm học 2017 -2018Tuần 20

Tiết 2CHƯƠNG V: EM TẬP DẠY THẢO

BÀI 2: CĂN LỀ

I. Mục đích yêu cầu:

- Mục đích: + HS biết sử dụng các nút lệnh , , ,

để căn lề đoạn văn

bản.

- Yêu cầu:

+ HS biết được mục đích của việc căn lề trong văn bản

+ HS biết thao tác và đưa con trỏ chuột đến đúng vị trí cần chọn để thực hiện

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. ổn định lớp: (1ph)

2. Kiểm tra bài cũ: (2ph)

- Các bước thực hiện Căn lề?

3. Bài mới: (30ph)

*Hoạt động 1: Thực hành 1

- HS trả lời

- Yêu cầu HS đọc bài thơ Cửa sông của

Quang Huy.

- Quan sát HS thực hành

- Hướng dẫn các HS nhận thức kém

HS đọc yêu cầu bài Cửa sông

- Nhận xét HS thực hành

- HS thực hành gõ bài thơ

- HS thực hiện yêu cầu:

- HS thực hiện theo hướng dẫn

a, Căn thẳng lề trái

- Nghe, tiếp thuTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2b, Căn thẳng lề phải

c, Căn giữa

d, Căn đều hai lề

+ Theo em, cách căn lề nào là phù hợp

nhất?

*Hoạt động 2: Thực hành 2

- Yêu cầu HS đọc bài Cây chuối

- Quan sát HS thực hành 1 đoạn trong bài

Cây chuối

- Hướng dẫn các HS nhận thức kém

- Nhận xét HS thực hành

- HS thực hiện yêu cầu bài văn

a, Căn thẳng lề trái

b, Căn thẳng lề phải

c, Căn giữa

d, Căn thẳng hai lề

+ Theo em, cách căn lề nào là phù hợp

nhất?

- Nhận xét HS thực hànhNăm học 2017 -2018- HS thực hiện căn lề theo yêu cầu

( Lưu ý: HS cần thao tác đúng các yêu

cầu bài tập nêu, tránh nhầm lẫn)+ Cách phù hợp nhất khi trình bày bài

ca dao là Căn giữa

- HS đọc yêu cầu bài Cây chuối

- HS thực hành gõ

- HS thực hiện theo hướng dẫn

- Nghe, tiếp thu

- HS thực hiện căn lề theo yêu cầu

( Lưu ý: HS cần thao tác đúng các yêu

cầu bài tập nêu, tránh nhầm lẫn)

+ Cách phù hợp nhất khi trình bày bài

ca dao là Căn thẳng hai lề

- Nghe, tiếp thu

- Học hỏi bạn bè.IV. Củng cố - dặn dò: (2ph)

- Khắc sâu kiến thức bài học, nhận xét, đánh giá giờ học.

- Về nhà luyện tập thêm.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. nămKhối TrưởngKÝ CỦA GV

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…Trần Thị HoàiTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Ngày dạy: ……………….Tuần 21

Tiết 1BÀI 3: CỠ CHỮ VÀ PHƠNG CHỮ

I. Mục đích u cầu:

- HS nắm được thay đổi phông chữ và cỡ chữ trong soạn thảo văn bản.

- HS thực hiện được các thao tác chọn phần văn bản, chọn cỡ chữ và phông

chữ.

- HS biết thao tác trên các nút lệnh chọn cỡ chữ, phông chữ.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phông chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp: (1ph)

2. Kiểm tra bài cũ: (2ph)

3. Bài mới: (30ph)

*Hoạt động 1: Chọn cỡ chữ

- GV giới thiệu mục đích của việc sử

dụng các phông chữ và cỡ chữ khác nhau

- Hướng dẫn HS thực hiện các bước chọn

cỡ chữ

+ B1: Nháy chuột ở mũi tên bên phải ô

cỡ chữ. Một danh sách cỡ chữ hiện ra

+ B2: Nháy chuột lên cỡ chữ em muốn

chọn

- Yêu cầu HS thực hành chọn các cỡ chữ

khác nhau

- Nhận xét, đánh giá quá trình HS thaoHoạt động của HS- Nghe giới thiệu về mục đích sử dụng

phơng chữ, cỡ chữ

- Nghe và quan sát GV thực hiện các

thao tác thực hiện chọn cỡ chữ- HS thực hành theo 2 bướcTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018tác

*Hoạt động 2: Luyện tập

- Nghe, hiểu, tiếp thu

- Yêu cầu HS gõ bài thơ Mèo con đi học.

Và trình bày bài thơ như sau: Tên bài thơ

có cỡ chữ lớn và căn giữa- HS thực hành gõ bài thơ Mèo con đi- Quan sát HS thực hànhhọc- Nhắc nhở HS thực hiện đúng theo yêu Và trình bày bài thơ như sau: Tên bài

thơ có cỡ chữ lớn và căn giữa

cầu bài tập.

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn

- Nhận xét, đánh giá HS- Nghe, tiếp thu- Khen ngợi 1 số HS thao tác đúng và - Nghe, học hỏi bạn bè

nhanh

IV. Củng cố - dặn dò: (2ph)

- Khắc sâu kiến thức bài học, nhận xét, đánh giá giờ học.

- Về nhà luyện tập với phần.

- Thực hành chọn cỡ chữ và phông chữ.Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Ngày dạy: ……………….Tuần 21

Tiết 2BÀI 3: CỠ CHỮ VÀ PHÔNG CHỮ

I. Mục đích u cầu:

- HS thay đổi phơng chữ và cỡ chữ trong soạn thảo văn bản.

- HS thực hiện tốt thao tác chọn phần văn bản, chọn cỡ chữ và phơng chữ.

- HS có tính cẩn thận, sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp: (1ph)

2. Kiểm tra bài cũ: (2ph)

- Nêu các bước thực hiện chọn cỡ chữ?

3. Bài mới: (30ph)

*Hoạt động 1: Chọn phông chữ

- GV giới thiệu các bước thực hiện chọn

phông chữ khác nhau

- Hướng dẫn HS thực hiện các bước chọn

phông chữ

- Yêu cầu HS thực hành chọn các phông

chữ khác nhau

- Nhận xét, đánh giá quá trình HS thao

tác

*Hoạt động 2: Luyện tập

- Yêu cầu HS gõ bài thơ Mẹ ốm. Và trình

bày bài thơ như sau: Tên bài thơ có cỡ

chữ lớn hơn và phông chữ khác vớiHoạt động của HS- Nghe giới thiệu

- Quan sát GV thực hiện các thao tác

thực hiện chọn phông chữ

+ B1: Nháy chuột ở mũi tên bên phải

ô phông chữ. Một danh sách phông chữ

hiện ra

+ B2: Nháy chuột để chọn một phông

chữ trong danh sách.

- HS thực hành theo 2 bướcTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2phông chữ của các câu thơ

- Quan sát HS thực hành

- Hướng dẫn HS chọn cỡ chữ 18 và chọn

phông chữ Arial cho tên bài thơ; Chọn cỡ

chữ 14 và phông chữ Times New Roman

cho các câu thơ.

- Nhận xét, đánh giá HSNăm học 2017 -2018- Nghe, hiểu, tiếp thu

- HS thực hành gõ bài thơ Mèo con đi

học

Và trình bày bài thơ như sau: Tên bài

thơ có cỡ chữ lớn hơn và phơng chữ

khác với phông chữ của các câu thơ

- HS thực hànhIV. Củng cố - dặn dò: (2ph)

- Khắc sâu kiến thức bài học, nhận xét, đánh giá giờ học.

- Thực hành chọn cỡ chữ và phơng chữ, Tìm hiểu bài: Thay đổi cỡ chữ và

phơng chữ.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. nămKhối TrưởngKÝ CỦA GV

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…Trần Thị HoàiTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Ngày dạy: ……………….Tuần 22

Tiết 1BÀI 4: THAY ĐỔI CỠ CHỮ VÀ PHÔNG CHỮ

I. Mục đích, yêu cầu:

- HS biết khả năng thay đổi phông chữ và cỡ chữ trong soạn thảo văn bản.

- HS thực hiện được các thao tác chọn phần văn bản, chọn cỡ chữ và phông

chữ.

- HS biết thao tác trên các nút lệnh chọn cỡ chữ, phông chữ khác nhau.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp: (1ph)

2. Kiểm tra bài cũ: (2ph)

- Nêu các bước thực hiện chọn phông

chữ?

3. Bài mới: (30)

- HS trả lời

*Hoạt động 1: Chọn văn bản

- GV giới thiệu nội dung khi thay đổi

kiểu trình bày văn bản

- Hướng dẫn HS thực hiện các bước chọn - Nghe giới thiệu

văn bản để thay đổi cỡ chữ hoặc phông

chữ của hai chữ Quê hương.- Quan sát GV thực hiện các thao tác+ B1: Đưa con trỏ chuột ( ) đến trước thực hiện và thực hành theo hướng dẫn

chữ Q

+ B2: Kéo thả chuột từ chữ Q đến hết + Để chọn 1 phần văn bản, em kéo thảTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018chữ g.chuột từ vị trí đầu đến vị trí cuối của- Yêu cầu HS chốt kiến thức?phần văn bản đó- Nhận xét, đánh giá HS trả lời- HS thực hành theo 2 cách

- GV đưa ra cách 2 khi chọn 1 phần văn + C1: Nháy chuột để đưa con trỏ dạy

thảo đến vị trí đầu

bản

+ C2: Nhấn giữ phím Shift và nháy

*Hoạt động 2: Thay đổi cỡ chữ

- Hướng dẫn HS thực hiện theo các bước chuột ở vị trí cuối

- Nghe hướng dẫn của GV

thay đổi cỡ chữ

- GV thực hành mẫu cho HS quan sát- Quan sát GV thao tác- Yêu cầu HS thực hiện các bước thay đổi - HS thực hiện theo các bước

cỡ chữ

- Quan sát, uốn nắn các thao tác thực - Thực hành theo hướng dẫn

hiện của HS

- Nhận xét, đánh giá HS thực hành- Nghe, tiếp thu* Luyện tập: Gõ đoạn văn và thay đổi cỡ - HS luyện gõ và thực hiện thay đổi cỡ

chữ của tên đoạn văn và nội dung đoạn chữ cho tên đoạn văn và nội dung đoạn

vănvăn- HDHS chọn tên đoạn văn bằng thao tác - HS lần lượt chọn từng phần yêu cầu

của bài tập để thay đổi cỡ chữ cho đoạn

kéo thả chuột, sau đó chọn cỡ chữ 18. văn.

Tiếp tục chọn phần nội dung đoạn văn và

chọn cỡ chữ 14.

IV. Củng cố - dặn dò:

- Khắc sâu kiến thức bài học, nhận xét, đánh giá giờ học.

-Thực hành thay đổi cỡ chữ và phông chữ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG V: EM TẬP DẠY THẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×