Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 4: ÔN TẬP ( TIẾT 1 )

BÀI 4: ÔN TẬP ( TIẾT 1 )

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2- Giáo viên nhắc lại các lệnh đã học:

- Home: Rùa về vị trí xuất phát (ở chính

CSRùa về vị trí xuất phát. Xóa

tồn bộ sân chơi.

FD n

Rùa về phía trước n bước

RT k

Rùa quay phải k độ

BK n

Rùa lùi lại sau n bước

LT

Rùa quay sang trái k độ

PU

Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa)

PD

Hạ bút (Rùa tiếp tục vẽ)

HT

Rùa ẩn mình

ST

Rùa hiện mình

Xố màn hình và Rùa vẫn ở vị

trí hiện tại.

Thốt khỏi phần mềm logo

giữa sân chơi, đầu hướng lên trên).

* Lệnh: Repeat n [ các lệnh được lặp

lại ]

* Lệnh Wait s . Trong đó s là số tíc mà

rùa tạm dừng lại trước khi thực hiện

cơng việc tiếp theo ( Trong đó 60 tíc

bằng 1 giây).

* GV: Để Rùa làm đúng việc mà em

mong muốn, em phải tưởng tượng được

việc Rùa làm sẽ làm khi ra lệnh. Nhớ

các lệnh sẽ giúp các em có được kết quả

nhanh hơn.

IV. Củng cố - dặn dò: 2p

- Nhận xét giờ học. Khắc sâu kiến thức đã học.Năm học 2017 -2018Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018- Về nhà học thuộc các lệnh.

- Vận dụng thực hành vẽ các hình tương tự.

- Thực hành tập vẽ các hình hoa văn khác.Ngày dạy: ……………….Tuần 29

Tiết 2

BÀI 4: ÔN TẬP ( TIẾT 2 )I. Mục đích u cầu:

- Ơn tập lại các lệnh vẽ của phần mềm Logo.

- Thực hành sử dụng các lệnh của Logo để vẽ các hình theo mẫu, Biết cách sử

dụng kết hợp các lệnh để vẽ hình nhanh hơn.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp: 2p

2. Kiểm tra bài cũ: 3p

3. Bài mới: 28p

* Thực hành:

* HĐ1: Y/ c HS làm T1, T2, T3, T5

*Hướng dẫn:

* HS: - 4 hs lên bảng làm BT

T1: Những ô lệnh và hành động tương ứng - HS còn lại làm BT ra vở để

của Rùa là:

nhận xét.

Home

Dấu Rùa

FD n

Quay phải n độ

PU

Hạ bút

RT n

Nhấc bút

HT

Tiến n bước về phía trước

PD

Về giữa màn hình

T2: Viết các lệnh để Rùa vẽ các hình theo

mẫu: a) C1:Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Home

CS

FD 50

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 100

Cách 2:

repeat 2 [fd 50 rt 90 fd 100 rt 90]

- T5: Hướng dẫn T5:

a)

CS

REPEAT 3 [FD 30 RT 90 FD 30 LT 90]Năm học 2017 -2018- Khởi động phần mềm và gõ lại

các lệnh ở T2 để kiểm tra và làm

T5b)

CS

REPEAT 3 [FD 30 RT 90 FD 30 LT 90]

RT 90

REPEAT 3 [FD 30 RT 90 FD 30 LT 90]GV: Nhận xét và sữa bài

IV. Củng cố - dặn dò: 2p

- Nhận xét, củng cố giờ học.

- Về nhà học thuộc các lệnh, vận dụng vẽ hình hoa văn khác.KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm

KÝ DUYỆT CỦA BGH

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…

Phó Hiệu trưởngTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Khối TrưởngNông Văn Tuân

Ngày dạy: ……………….Tuần 30

Tiết 1,2CHƯƠNG VI: EM HỌC NHẠC

BÀI 1: LÀM QUEN VỚI ENCORE

I. Mục đích yêu cầu:

- Cung cấp thêm cho HS phần mềm hỗ trợ học nhạc.

- Giới thiệu cho HS cách khởi động phần mềm, cách mở, chơi bản nhạc.

- HS biết cách mở và chơi bản nhạc.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: SGK, Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp: 2p

2. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Em hãy kể tên một số phần mềm học tập và

trò chơi mà em đã được học?

- Hs trả lời

- GV: Bổ sung: Phần mềm học toán học,

khám phá rừng nhiệt đới,... phần mềm Logo.

3. Bài mới: 28p

Encore (đọc là ăng – co) là phần mềm hỗ

trợ cho việc học nhạc. Ban đầu em có thể:

- HS ghi bài.

- Mở bản nhạc và nghe nhạc.

- Tập đọc nhạc.

- Tập hát.

Tập đánh đàn qua bàn phím máy tính nhờ

hình ảnh bàn phím đàn c – gan hiện trênTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2màn hình.

1. Khởi động:

HĐ1: Để khởi động ctr Encore, em làm ntn?

Khi đó màn hình chính của Encore có thể

như:

2. Mở bản nhạc:

Để mở được bản nhạc em cần thực hiện các

bước:

GV: Thực hành mẫu cho HS quan sát và yêu

cầu hs mở bản nhạc chuechcon.enc trong thư

mục nhactieuhocNăm học 2017 -2018HS: - Nháy đúp vào biểu tượng.* HS : - quan sát các thao tác thực

hiện của cô giáo

- Ghi chép bài:

+ B1: Nháy chuột lên mục

File để mở bảng chọn.

+ B2: Nháy chuột vào lệnh

Open...

+ B3: Tìm đến thư mục

nhactieuhoc

+ B4: Nháy đúp chuột lên3. Chơi bản nhạc:

* HĐ2: Yêu cầu hs nhấn phím cách và đưa

ra NX?tên tệp muốn mở.

- Mở bản nhạc chuechcon.enc

trong thư mục nhactieuhoc

HS: Để chơi bản nhạc đang mở,

em nhấn phím cách.

- HS: Muốn dừng chơi nhạc, em

nhấn phím cách lần nữa.GV: Em có thể nháy chuột lên nút Play

thay cho nhấn phím cách. Khi đó em có thể

đọc nhạc hay nghe và hát theo.

* HĐ 3: Yêu cầu hs nhấn phím cách 1 lần

nữa và đưa ra NX?

4. Thực hành:

- GV: Y/c HS thực hành theo các yêu cầu T1, - HS: Khởi động phần mềm Encore

và làm theo các yêu cầu T2, T3, T4

T2, T3, T4.

dưới sự hướng dẫn của GV.

IV. Củng cố - dặn dò: 2ph

- Nhận xét giờ học. Khắc sâu kiến thức trọng tâm.

- Về nhà mở các bản nhạc khác để nghe và hát theo.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐIKÝ CỦA GVTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. nămKhối TrưởngNăm học 2017 -2018Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…Trần Thị Hồi

Nơng Văn Tn

Ngày dạy: ……………….Tuần 31

Tiết 1,2BÀI 2: EM HỌC NHẠC VỚI ENCORE

I. Mục đích yêu cầu:

- Giới thiệu cho HS về khng nhạc, khố sol, cao độ của nốt nhạc.

- Nhận biết được khng nhạc, khố sol và bảy nốt nhạc ( Đồ, Rê, Mi, Pha, Sol,

La, Ri).

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp: 2ph

2. Kiểm tra bài cũ: 3ph

- Em hãy nêu các bước thực hiện để mở một

bản nhạc?

3. Bài mới: 28ph

- Hs trả lời

Giới thiệu: Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu

về khng nhạc, khố sol, cao độ của nốt

nhạc.

1. Khng nhạc:

* GV: - Đưa ra hình ảnh của 5 dòng kẻ cách

đều nhau và Y/c HS nhận xét?

a) Khuông nhạc:

HS: - Năm dòng kẻ song song cách

đều nhau.

- Đưa ra khái niệm về khuông nhạc?

*HS ghi chép bài:Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018- Năm dòng kẻ song song cách

* GV: Đưa ra hình ảnh về khoá sol, Y/c HS đều nhau và bốn khe tạo nên một

quan sát và nhận xét:

khuông nhạc.

- Nốt nhạc được viết ở dòng kẻ

hoặc ở khe giữa hai dòng kẻ.

b) Khố sol:

GV: Kết luận

* HS:

- Khố sol ( đọc là son) được

ghi ở đầu mỗi khng nhạc.

- Khố sol xác định tên các nốt

nhạc ghi ở dòng thứ hai từ dưới

lên là nốt sol, từ đó xác định bảy

2. Cao độ của nốt nhạc:

nốt nhạc cơ bản là Đồ Rê Mi Pha

* GV: Đưa ra hình ảnh về bảy nốt nhạc, Y/c Sol La Si trên khuông nhạc

HS quan sát và nhận xét:

* HS: - Bảy nốt nhạc Đồ Rê Mi

Pha Sol La Si sắp xếp cao dần từ

trái sang phải.

- Mức độ trầm bổng của một nốt

- GV: Kết luận

nhạc trên khuông nhạc được gọi là

3. Thực hành:

*GV: - Y/c Hs thực hành lần lượt từ T1....T6. cao độ của nốt nhạc đó.

- Hướng dẫn HS mở các bản nhạc trong thư

HS: Khởi động phần mềm và lần

mục Nhactieuhoc

lượt thực hành từ T1....T6 dưới sự

hướng dẫn của GV.

IV. Củng cố - dặn dò: 2ph

- Nhận xét giờ học. Khắc sâu kiến thức trọng tâm.

- Về nhà mở các bản nhạc khác để nghe và hát theo. Phân biệt khng nhạc, khóa

sol. Nhận biết bảy nốt Đồ Rê Mi Pha Sol La Si.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. nămKhối TrưởngKÝ CỦA GV

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Trần Thị Hồi

Nơng Văn TnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 4: ÔN TẬP ( TIẾT 1 )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×