Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điện áp cách điện tối thiểu 2.1kV RMS từ chân 1-4 đến chân 5-8.

Điện áp cách điện tối thiểu 2.1kV RMS từ chân 1-4 đến chân 5-8.

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Sự trễ từ gần bằng zero.

 Ngõ ra tỉ lệ trực tiếp với ngõ vào từ nguồn cung cấp

Dạng đóng gói

SOIC bọc chì 8 chân (thêm phía sau chữ LC)Sơ đồ chân và chức năngModule ACS712 có loại:

 ACS 712-05B (5Ampe): 180 – 190 mV/A

 ACS 712-20A (20Ampe): 96 – 104 mV/A

 ACS 712-30A (30Ampe): 64 – 68 mV/A

Sơ đồ chân Module ACS712Các ứng dụng IC cảm biến dòng ACS712

Ứng dụng 1: ACS712 xuất ra 1 tín hiệu analog, VOUT mà biến đổi tuyến tính

với dòng điện IP được lấy mẫu thứ cấp DC AC, trong phạm vi đã được chỉ định.

CF được giới khuyến cáo dùng cho mục đích quản lý nhiễu, với giá trị phụ thuộ

từng ứng dụng.Ứng dụng 2. Mạch phát hiện đỉnhỨng dụng 3. Cấu hình mạch bên dưới tăng độ lợi đến 610mV/A (đã test dùng

ACS712ELC – 05A)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điện áp cách điện tối thiểu 2.1kV RMS từ chân 1-4 đến chân 5-8.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×