Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. KN TKBH theo TCNL là một quá trình thực hiện có hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của GiV dựa vào tri thức của hoạt động DH theo TCNl, về KN TKBH theo TCNL, những điều kiện sinh học, tâm lí xã hội của cá nhân có liên quan đến DH.

b. KN TKBH theo TCNL là một quá trình thực hiện có hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của GiV dựa vào tri thức của hoạt động DH theo TCNl, về KN TKBH theo TCNL, những điều kiện sinh học, tâm lí xã hội của cá nhân có liên quan đến DH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

34PLNội dung

giảng dạy

Hoạt động 1:

Khởi động

Hoạt động 2:

Tiểu module

1.2: KN thiết

kế mục tiêu bài

học

Thực hành KN

thiết kế mục

tiêuHoạt động của GVPhương pháp Hoạt động của SVCho SV xem video tạo động

lực

-Dạy TM1.2 trong khoảng

thời gian 10p.

-Lấy ví dụHoạt động tập

thể

Thảo luận

nhómSV xem và nói lên

cảm nhận của mình

SV thảo luận, trình

bày, ghi chép-Chia nhóm từ 6 – 12 người.

-Quay lại tiến trình thực hành

thiết kế của SV

-Cùng SV nhận xét đánh giá

phản hồi lần 1 và lần 2DH vi mô,

động não, thảo

luận nhóm,

phân tích, đặt

câu hỏi.Hoạt động 3:

TM1.3: KN

thiết kế nội

dung học tập

Thực hành KN

thiết kế nội

dung bài học-Dạy TM1.3 trong khoảng

thời gian 10p.

-Lấy ví dụThảo luận

nhóm-SV thực hành thiết

kế theo nhóm

-Trình bầy thiết kế

-Nhận xét, đánh giá,

đóng góp ý kiến

-Chỉnh sửa theo

phản hồi lần 1 và

lần 2

-Làm chủ KN

SV thảo luận, trình

bày, ghi chép-Chia nhóm từ 6 – 12 người.

-Quay lại tiến trình thực hành

thiết kế của SV

-Cùng SV nhận xét đánh giá

phản hồi lần 1 và lần 2DH vi mơ,

động não, thảo

luận nhóm,

phân tích, đặt

câu hỏi.Hoạt động 4:

TM1.4: KN

thiết kế hoạt

động học tập

Thực hành KN

thiết kế nội

dung học tập-Dạy TM1.2 trong khoảng

thời gian 10p.

-Lấy ví dụThảo luận

nhóm-Chia nhóm từ 6 – 12 người.

-Quay lại tiến trình thực hành

thiết kế của SV

-Cùng SV nhận xét đánh giá

phản hồi lần 1 và lần 2DH vi mơ,

động não, thảo

luận nhóm,

phân tích, đặt

câu hỏi.-SV thực hành thiết

kế theo nhóm

-Trình bầy thiết kế

-Nhận xét, đánh giá,

đóng góp ý kiến

-Chỉnh sửa theo

phản hồi lần 1 và

lần2

-Làm chủ KN

SV thảo luận, trình

bày, ghi chép-SV thực hành thiết

kế theo nhóm

-Trình bầy thiết kế

-Nhận xét, đánh giá,

đóng góp ý kiến

-Chỉnh sửa theo35PLNội dung

giảng dạyHoạt động của GVPhương pháp Hoạt động của SVHoạt động 5:

-Dạy TM1.2 trong khoảng

TM1.5: KN

thời gian 10p.

thiết kế phương -Lấy ví dụ

pháp, phương

tiện, mơi

trường

-Chia nhóm từ 6 – 12 người.

-Quay lại tiến trình thực hành

thiết kế của SV

-Cùng SV nhận xét đánh giá

phản hồi lần 1 và lần 2Thảo luận

nhómHoạt động 6:

TM1.6: KN

thiết kế tổng

kết-Dạy TM1.2 trong khoảng

thời gian 10p.

-Lấy ví dụThảo luận

nhóm-Chia nhóm từ 6 – 12 người.

-Quay lại tiến trình thực hành

thiết kế của SV

-Cùng SV nhận xét đánh giá

phản hồi lần 1 và lần 2DH vi mơ,

động não, thảo

luận nhóm,

phân tích, đặt

câu hỏi.-GV giao cho mỗi

nhóm(cùng chuyên ngành

đào tạo) một bài học, u cầu

SV TKBH hồn chỉnh.

-Quay lại tiến trình làm việc

của các nhóm làm minh

chúng để nhận xétKĩ thuật

NCBH, thảo

luận nhóm,

thuyết trìnhHoạt động 7:

TKBH hồn

chỉnhDH vi mơ,

động não, thảo

luận nhóm,

phân tích, đặt

câu hỏi.phản hồi lần 1 và

lần2

-Làm chủ KN

SV thảo luận, trình

bày, ghi chép-SV thực hành thiết

kế theo nhóm

-Trình bầy thiết kế

-Nhận xét, đánh giá,

đóng góp ý kiến

-Chỉnh sửa theo

phản hồi lần 1 và

lần2

-Làm chủ KN

SV thảo luận, trình

bày, ghi chép-SV thực hành thiết

kế theo nhóm

-Trình bầy thiết kế

-Nhận xét, đánh giá,

đóng góp ý kiến

-Chỉnh sửa theo

phản hồi lần 1 và

lần2

-Làm chủ KN

-SV thực hiện

nhiệm vụ TKBH.

-Cử người trình bày

thảo luận lại.

-Cả nhóm cungd

TKBH lại.

-Trình bày vào thảo

luận lại36PLNội dung

giảng dạyHoạt động của GVHoạt động 8:

GV nhận xét đánh giá

Đánh giá KN

TKBH của SVPhương pháp Hoạt động của SV

Phương pháp

đánh giá theo

TCNL-Làm chủ KN

-SV lắng nghe đánh

giá

-Tự đánh giáSV thực hành TKBH

2. Một số giáo án minh họa về TKBH theo TCNL

Giáo án 1:

Người soạn: Lương Thị Hải Yến

GIÁO ÁN BÀI GIẢNG

Môn: Đạo đức

Bài 8: Em là người lịch sự (Tiết 2).

* Mục tiêu

Mục tiêu về kiến thức

- Em biết thế nào là lịch sự

- Nhận biết được biểu hiện của hành vi lịch sự

- So sánh được hành vi lịch sự và hành vi không lịch sự

- Thể hiện hành vi lịch sự với mọi người xung quanh.

Mục tiêu về KN:

- Có KN làm việc nhóm

- KN đóng vai

- KN giao tiếp

Mục tiêu về thái độ:

- Thể hiện hành vi lịch sự với mọi người xung quanh.

Mục tiêu về năng lực: Năng lực thể hiện hành vi lịch sự trong hoàn cảnh

khác nhau.

* Khởi động

- Ban văn nghệ cho lớp hát bài “Chú chim vành khuyên”

- Ban văn nghệ hỏi: Các bạn thấy chú chim vành khuyên trong bài hát là

người như thế nào? (chú chim vành khuyên là người lịch sự, ngoan, lễ phép, biết

chào hỏi mọi người)

* NỘI DUNG BÀI HỌC

4. KẾT NỐI37PL- Cho học sinh nhận biết một số hành động nên và không nên làm để thể hiện

hành vi lịch sự với mọi người xung quanh.- Những hình vẽ nào thể hiện hành vi lịch sự?

- Nếu bạn gây tiếng ồn nơi cơng cộng thì các em sẽ làm gì?

- Nếu có bạn nào đó cười nhạo, chê bai, nói xấu em thì cảm giác của em sẽ

như thế nào? (xấu hổ, tự ti, không hòa đồng với mọi người). vậy em sẽ khuyên bạn

như thế nào?

- Khi ở trong trường, lớp các em không nên có những hành vi nào thể hiện là

người lịch sự?

- Khi đi ra ngồi em làm gì để thể hiện em là người lịch sự?

- Ngoài những hành động của các bạn nhỏ ở trong tài liệu ra em hãy kể thêm

một số hành động nên và không nên làm để thể hiện hành vi lịch sự.

=> Chúng ta khơng nên cười nhạo, chê bai, nói xấu bạn. Khi ở trong trường,

lớp hay đi ra ngồi các em khơng nên đùa nghịch, không gây tiếng ồn, ở trong lớp

không được nói chuyện, khơng làm việc riêng trong giờ học. Khi đi ra ngồi thì

chúng ta phải chào hỏi,lễ phép với người lớn...

Chuyển hoạt động: Để biết người lịch sự có hành vi ứng xử như thế nào ta

cùng chuyển sang hoạt động thực hành.

5. THỰC HÀNH38PL- Các em hãy đọc nội dung của bảng rồi chọn và điền vào chỗ trống hành

vi ứng xử cho phù hợp với biểu hiện của người lịch sự. (Cho học sinh điền vào

tài liệu)- Mời ban điều hành cho học sinh đọc đáp án.

=> Chúng ta phải chào hỏi người lớn trước, người nhỏ sau. Trong khi ăn

uống chúng ta nhớ mời người lớn, ăn uống phải có chừng mực. Khi đi trên đường

phố không nên cởi trần, không đùa giỡn khi đi trên đường phố.Nhóm trưởng điều hành: Mời các bạn chọn đáp án.

PHIẾU HỌC TẬP

Em hãy tích dấu √ vào ơ trống những hành vi phù hợp với biểu hiện của

người lịch sự

Trước khi ăn cơm bạn Lan không mời ai.

Đi học về bạn Minh chào hỏi mọi người.

Bạn Linh đi học quần áo hôm nào cũng gọn gàng, sạch sẽ.

Giang đến bạn chơi, Giang chỉ chào bố của bạn mà không chào những người

xung quanh.

Dạ, vâng với người lớn.- Mời học sinh chọn đáp án.

=> Trước khi đi học hay đi học về chúng ta đều phải chào hỏi mọi người, khi

đi ra ngồi thì phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, khi đến nhà người khác chơi chúng ta39PLphải chào hỏi lễ phép.

* TÌNH HUỐNG ĐĨNG VAIEm hãy đóng vai các tình huống dưới đây để trở thành người lịch sự:

Tình huống 1: Mai đánh rơi quyển vở, bạn Tùng nhặt lên giúp. Nếu em là

Mai thì em sẽ nói gì?

Tình huống 2: Bạn Hoa vứt rác trong lớp. Nếu em là người nhìn thấy bạn xả

rác em sẽ ứng xử như thế nào?- Mời 2 bạn đóng vai, chia sẻ tình huống vừa đóng.

- Các bạn đã ứng xử đúng là người lịch sự chưa? Nét mặt, cử chỉ, điệu bộ thế nào?

- Cô nhận xét các bạn đóng vai xử lý tình huống.

6. GHI NHỚ- Để trở thành người lịch sự em cần phải làm gì? (học sinh kể những hành vi

của người lịch sự).

- Mời học sinh đọc ghi nhớ trong tài liệu.

* Liên hệ

- Ngay hôm nay, các em hãy thực hiện qua những hành động, hành vi qua

cách ứng xử, cách chào hỏi để thể hiện em là người lịch sự với mọi người xung

quanh khơng chỉ ở nhà mà còn ở trường, lớp và ở mọi nơi mọi lúc.

`GIÁO ÁN 2:

GIÁO ÁN: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC40PLCHỦ ĐIỂM: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

ĐỀ TÀI: PTNN: NBTN: XE ĐẠP, XE MÁYLứa tuổi:2 tuổiThời gian:10 – 15 phútNgười soạn: Lê Thị Thu Hằng

I. Mục tiêu bài học

1. kiến thức

- Trẻ biết tên gọi, công dụng và một số đặc điểm của xe đạp, xe máy (Tay lái,

yên xe, bánh xe…)

- Biết xe đạp xe máy là phương tiện giao thông đường bộ

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng phát âm, vốn từ cho trẻ

- Trẻ hình thành được KN tương tác

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.

- Giáo dục trẻ khi ngồi xe phải bám cho chắc, không được lắc lư người, và

khi đi ra đường phải đi cùng người lớn đi về phía bên phải.

4. Năng lực

- Nhận biết, phân biệt các loại phương tiện giao thông

- Năng lực giao tiếp

II. Chuẩn bị

- Xe đạp, xe máy đồ chơi.

- Tranh lô tô về xe máy, xe đạp (đủ cho cô và trẻ)

- Giáo án

III. Cách tiến hành

Hoạt động của côDự kiến hoạt động của trẻ41PLHoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây

hứng thú.

- Cho trẻ chơi trò chơi trời tối trời sáng:

+ Sáng dậy chúng mình làm cơng việc

gì?

+ Xong chúng mình đi đâu?

+ Các con được bố mẹ đưa đi học bằng

xe gì?

 À các con được bố mẹ chở đi học

bằng xe đạp, xe máy. Bây giờ các con

nhìn xem cơ có gì nào?

Hoạt động 2: Bài mới.

* Nhận biết tập nói: “xe đạp"

- Cơ cho trẻ quan sát xe đạp.

- Các con ơi các con có biết đây là

phương tiện gì khơng nào?

- Cơ cho trẻ nói nhiều lần.

- À đúng rồi đây là xe đạp đấy, cả lớp

mình giỏi q cơ khen cả lớp mình nào.

- Cả lớp nhắc lại cho cơ từ “xe đạp” nào

- Cô chỉ vào tay lái và hỏi trẻ:

+ Cả lớp ơi chúng mình cùng nhìn xem

đây là gì của xe đạp?

+ Đúng rồi đấy đây là tay lái, cả lớp

nhắc lại cùng cô nào

+ Tay lái dùng để làm gì?

 Tay lái dùng để cho người lái xe điều

chỉnh hướng đi.

- Cơ chỉ vào còi xe và hỏi:

+ Các con ơi đây là gì?

À đây là còi xe, vậy còi xe đạp kêu như

thế nào?

Còi xe đạp kêu “king king kong “phải

không nào?

- Cô chỉ vào yên xe và hỏi trẻ:

+ Đây là bộ phận gì của xe đạp vậy cả

lớp?

+ Đây là yên xe đạp đấy, cả lớp nhắc lại

cho cô từ “yên xe” nào

+ Yên xe dùng để làm gì ?

Yên xe dùng để người lái xe ngồi đấy

- Cô chỉ vào thân xe và hỏi:

+ Các con có biết đây là gì của xe đạp- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời- Trẻ đọc

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời42PLkhông nào?

+ Đây là thân xe đấy. vậy cả lớp có biết

thân xe dùng để làm gì khơng nào?

Thân xe đạp dùng để nối các bộ phận

của xe lại với nhau

- Cô chỉ vào bánh xe và hỏi trẻ:

+ Vậy cả lớp có biết đây là bộ phận gì

khơng nào?

+ Đây là bánh xe. Bánh xe có hình gì

đây cả lớp?

+ Bánh xe dùng để làm gì?

Bánh xe có hình tròn, xe đạp đi được

là nhờ bánh xe đấy.

- Xe đạp dùng để làm gì?

- Xe đạp đi ở đâu?

 Xe đạp dùng để chở người, chở hàng

và là phương tiện giao thơng đường bộ

* Nhận biết tập nói: Xe máy

- Ngồi xe đạp ra thì chúng mình có biết

còn phương tiện giao thơng gì nữa

khơng nào?

- Các con hãy nhìn xem cơ giáo có

phương tiện gì nhé

- Phương tiện gì đây các con?

- Cả lớp nhắc lại cho cô “Xe máy” nào

- Cô mời một số bạn đứng dậy nhắc lại

- Cô chỉ vào một số bộ phận của xe máy

và hỏi trẻ: yên xe, bánh xe, tay lái, thân

xe.

+ Đây là gì của xe máy các con?

+ Cả lớp mình nhắc lại cho cơ nào “Tay

lái”.

+ Tay lái dùng để làm gì?

À tay lái củaxe máy dùng để điều

chỉnh hướng đi đấy.

- Cô cho trẻ quan sát yên xe và hỏi:

+ Vậy cả lớp có biết đây là gì không

nào?

+ Cả lớp nhắc lại từ “yên xe” cho cô nào

 Yên xe dùng để ngồi và chở hàng hóa

đấy.

+ Cả lớp ơi vậy đây là bộ phận gì của xe

máy nhỉ?- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời- Trẻ trả lời43PLÀ đúng rồi đây là bánh xe đấy.

Vậy bánh xe có hình gì đây cả lớp?

+ Bánh xe dùng để làm gì?

- Còi xe máy kêu như thế nào?

- Xe máy dùng để làm gì?

- Xe máy thường đi ở đâu?

 Các con ơi xe đạp và xe máy đều là

phương tiện giao thông đường bộ.xe đạp

và xe máy đều dùng để chở người và chở

hàng hóa.

- Trẻ chơi

* Mở rộng, giáo dục

- Ngồi xe đạp, xe máy là phương tiện

giao thơng đường bộ thì các con còn biết

có xe gì nữa khơng?

- Ngồi ra còn có xe ơ tơ, xích lơ cũng là

phương tiện giao thông đường bộ đấy

các con ạ.

- Khi ngồi trên xe, các con phải ngồi thật

ngoan, không được lắc lư, khi ngồi trên

xe máy các con phải đội mũ bảo hiểm.

Các con khơng được đi ra ngồi đường - Trẻ hát

một mình khi khơng có bố mẹ.

Hoạt động 3: luyện tập, củng cố.

- Hôm nay cô thấy các con học rất là

ngoan và rất là giỏi bây giờ cô sẽ thưởng

cho lớp mình một trò chơi.

- Trò chơi của cơ có tên là “Ai nhanh

tay”. Cơ đã chuẩn bị cho chúng mình

mỗi bạn một giỏ đồ dùng có rất nhiều

các lô tô về các phương tiện giao thông

đường bộ. Khi cơ nói “xe đạp” thì các

con phải tìm thật nhanh lơ tơ có hình xe

đạp giơ lên và nói “xe đạp”. Bạn nào tìm

được nhanh nhất thì bạn đấy sẽ được

tặng một phần quà đấy (Cô cho trẻ chơi

2-3 lần)

Hoạt động 4: Kết thúc

- Hơm nay cơ thấy lớp mình rất giỏi và

ngoan, bây giờ cô cùng các con đi dạo

đường phố nhé

- Cô cho trẻ hát bài: Em tập lái ô tô44PLTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. KN TKBH theo TCNL là một quá trình thực hiện có hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của GiV dựa vào tri thức của hoạt động DH theo TCNl, về KN TKBH theo TCNL, những điều kiện sinh học, tâm lí xã hội của cá nhân có liên quan đến DH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×