Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Lớp 6: Sét – sét pha màu xám trắng, xám vàng, nâu đỏ, trạng thái từ nửa cứng đến cứng :

6 Lớp 6: Sét – sét pha màu xám trắng, xám vàng, nâu đỏ, trạng thái từ nửa cứng đến cứng :

Tải bản đầy đủ - 0trang

HK1-UD35619.80.080.0064NHẬNHK1-UD36720.40.520.2704NHẬNHK1-UD37820.50.620.3844NHẬNHK1-UD38920.80.920.8464NHẬNHK2-UD3110190.880.7744NHẬNHK2-UD3211190.880.7744NHẬNHK2-UD331219.50.380.1444NHẬNHK2-UD341318.81.081.1664NHẬNHK2-UD351420.50.620.3844NHẬNHK2-UD361520.50.620.3844NHẬNHK2-UD371620.30.420.1764NHẬNHK2-UD381720.80.920.8464NHẬNHK3-UD311818.90.980.9604NHẬNHK3-UD321919.20.680.4624NHẬNHK3-UD332019.40.480.2304NHẬNHK3-UD342120.10.220.0484NHẬNHK3-UD352220.50.620.3844NHẬNHK3-UD362320.30.420.1764NHẬNHK3-UD372419.50.380.1444NHẬNHK3-UD382520.10.220.0484NHẬNHK3-UD392620.40.520.2704Trung

bìnhγ tb19.8810.234a) Dung trọng tiêu chuẩn trung bình :b) Kiểm tra thống kê :Độ lệch tồn phương trung bình:

30Hệ số biến động :=> OK

(Theo QPVN 45-78 thì dung trọng có )c) Tính theo trạng thái giới hạn IVới TTGH I thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)d) Tính theo trạng thái giới hạn IIVới TTGH II thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)1.6.2 Dung trọng khô:STTGHI CHÚHK1-UD301150.890.7921NHẬNHK1-UD31215.20.690.4761NHẬNHK1-UD32314.90.990.9801NHẬNHK1-UD33416.60.710.5041NHẬNHK1-UD34516.60.710.5041NHẬNHK1-UD35615.80.090.0081NHẬNHK1-UD36716.70.810.6561NHẬNHK1-UD37816.91.011.0201NHẬNHK1-UD38917.71.813.2761NHẬNHK2-UD311014.61.291.6641NHẬNHK2-UD321114.41.492.2201NHẬN31HK2-UD331215.10.790.6241NHẬNHK2-UD341314.11.793.2041NHẬNHK2-UD351416.80.910.8281NHẬNHK2-UD361516.70.810.6561NHẬNHK2-UD371616.50.610.3721NHẬNHK2-UD381717.31.411.9881NHẬNHK3-UD311814.31.592.5281NHẬNHK3-UD321914.81.091.1881NHẬNHK3-UD332015.10.790.6241NHẬNHK3-UD342116.20.310.0961NHẬNHK3-UD352216.80.910.8281NHẬNHK3-UD362316.70.810.6561NHẬNHK3-UD372415.40.490.2401NHẬNHK3-UD382516.40.510.2601NHẬNHK3-UD392616.60.710.5041Trung

bìnhγ tb15.8926.698a) Dung trọng khơ trung bình :b) Kiểm tra thống kê :Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> KHÔNG THỎA

32Tiến hành bỏ 6 mẫu HK1-UD38,HK2-UD32, HK2-UD34, HK2-UD38, HK3-UD31,HK3-UD32

ta được

Dung trọng tiêu chuẩn trung bình :Kiểm tra thống kê :

Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> Thỏa

(Theo QPVN 45-78 thì dung trọng có )c) Tính theo trạng thái giới hạn IVới TTGH I thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)d) Tính theo trạng thái giới hạn IIVới TTGH II thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)ϕ

1.6.3 Góc ma sát trong

STT

1và lực dínhc= 0.5

Kg/

0.466=1

Kg/

0.602

33=2

Kg/

0.9772

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

260.48

0.425

0.497

0.458

0.46

0.517

0.535

0.535

0.354

0.352

0.513

0.382

0.478

0.531

0.508

0.556

0.416

0.443

0.423

0.478

0.471

0.496

0.496

0.51

0.4960.651

0.554

0.674

0.648

0.621

0.719

0.68

0.731

0.527

0.469

0.71

0.577

0.655

0.745

0.666

0.719

0.598

0.62

0.584

0.673

0.657

0.666

0.644

0.696

0.666Ta tính bằng hàm Linest trong Excel được kết quả như sau:

0.3311760.3091920.0122340.016184a) Kiểm tra thống kê :Góc ma sát trong: = 0.331 = 18’Tập hợp mẫu được nhận

*Với hệ số biến động cho phép của sức chống cắt :b) Giá trị tính tốn theo TTGH I

341.021

0.883

0.988

0.94

0.954

1.062

1.007

1.08

0.809

0.773

1.05

0.809

1.009

1.044

0.965

1.062

0.91

0.943

0.901

0.991

0.991

1.007

0.989

1.034

1.027Theo TTGH I thì xác suất độ tin cậyLực dínhα = 0.95, với n-2 = 78-2 = 76 tra bảng ta đượccIGóc ma sátϕIc) Giá trị tính tốn theo TTGH IITheo TTGH I thì xác suất độ tin cậy

α = 0.85Lực dính :Góc ma sát :35, với n-2 = 78-2 = 76 tra bảng ta được1.7 Lớp 7: Cát – cát pha hạt mịn đến trung, màu xám vàng, xám đen, trạng thái chặt :

1.7.1 Dung trọng tự nhiên:STTGHI CHÚHK1-UD391190.9550.912025NHẬNHK1-UD40219.60.3550.126025NHẬNHK1-UD41319.90.0550.003025NHẬNHK1-UD42420.50.5450.297025NHẬNHK1-UD43520.80.8450.714025NHẬNHK1-UD44620.40.4450.198025NHẬNHK1-UD45720.40.4450.198025NHẬNHK2-UD39819.90.0550.003025NHẬNHK2-UD40920.60.6450.416025NHẬNHK2-UD411019.30.6550.429025NHẬNHK2-UD421119.40.5550.308025NHẬNHK2-UD431220.50.5450.297025NHẬNHK2-UD441320.40.4450.198025NHẬNHK2-UD451419.70.2550.065025NHẬNHK3-UD401520.20.2450.060025NHẬNHK3-UD411619.90.0550.003025NHẬNHK3-UD421719.40.5550.308025NHẬNHK3-UD431819.20.7550.570025NHẬNHK3-UD441919.10.8550.731025NHẬNHK3-UD452020.90.9450.893025NHẬNTrung

bìnhγ tb19.9556.7295a) Dung trọng tiêu chuẩn trung bình :

36b) Kiểm tra thống kê :Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> OK

(Theo QPVN 45-78 thì dung trọng có )c) Tính theo trạng thái giới hạn IVới TTGH I thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)d) Tính theo trạng thái giới hạn IIVới TTGH II thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)1.7.2 Dung trọng khô:STTGHI CHÚHK1-UD39115.21.4152.002225NHẬNHK1-UD40216.10.5150.265225NHẬN37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Lớp 6: Sét – sét pha màu xám trắng, xám vàng, nâu đỏ, trạng thái từ nửa cứng đến cứng :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×