Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống Quản lý trung tâm ngoại ngữ giúp công việc quản lý được tiến hành một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém nhất. Hệ thống ra đời nhằm giúp người chủ quản lí trung tâm ngoại ngữ một cách chặt chẽ hơn, ít sai sót hơn, thao tác dễ dàng h

Hệ thống Quản lý trung tâm ngoại ngữ giúp công việc quản lý được tiến hành một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém nhất. Hệ thống ra đời nhằm giúp người chủ quản lí trung tâm ngoại ngữ một cách chặt chẽ hơn, ít sai sót hơn, thao tác dễ dàng h

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenterGVHD: Th.S Đặng Hoài Phươngthao tác dễ dàng hơn, đáp ứng nhu cầu của học viên, giáo viên , đặc biệt là

trong thời kỳ cơng nghệ phát triện như hiện nay.

• Hệ thống phục vụ cho 4 đối tượng người dùng chính:

+ Admin

+ Giáo viên

+ Học viên

+ Guest

4. OVERVIEW:

4.1. Actor

Biểu đồ dưới đây sẽ mô tả tất cả các tác nhân tham gia vào “quản lí trung tâm

ngoại ngữ 4FunCenter”. Mỗi tác nhân sẽ có một vai trò khác nhau trong hệ thống.

Chi tiết như sau:

Actor

AdminDescription

• Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết

thơng tin cá nhân.

• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,

khóa, thêm mới, cấp quyền sử dụng, xóa giáo

viên.

• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,

xóa, chỉnh sửa điểm số học viên

• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,

xóa slide

• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,

xóa bài viết

• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,

xóa, chỉnh sử khóa học

• Có quyền xem chi tiết, tìm kiếm, xóa đăng kí họcXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenterGVHD: Th.S Đặng Hồi Phương• Có quyền thêm, xem chi tiết, tìm kiếm, chỉnh sửa,

xóa lớp họcGiáo viên• Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết

thơng tin cá nhân.

• Có quyền cập nhật điểm lớp mình giảng dạy.

• Có quyền xem danh sách lớp, xem điểm học viên,

thêm điểm , đánh giá học sinhHọc viên• Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết thơng

tin cá nhân.

• Có quyền xem kết quả học tập các khóa học

• Có quyền đăng kí khóa học mới, quản lí đăng kí

học.Guest4.2.• Người ghé thăm trang web, có thể xem bài viết,

xem khóa học, đăng ký học , đăng nhậpSystem Use Case DiagramXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenterGVHD: Th.S Đặng Hồi PhươngXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter4.2.1. AdminGVHD: Th.S Đặng Hồi PhươngXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter4.2.1.1.Quản lí thông tin cá nhân4.2.1.2.Quản lí giáo viênGVHD: Th.S Đặng Hồi PhươngXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter4.2.1.3.Quản lí học viên4.2.1.4.Quản lí Slide4.2.1.5.Quản lí Khóa họcGVHD: Th.S Đặng Hồi PhươngXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter4.2.1.6.Quản lí Bài viết4.2.1.7.Quản lí Đăng ký theo dõi4.2.1.8.Quản lí lớp họcGVHD: Th.S Đặng Hoài PhươngXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter4.2.2. Giáo viên

4.2.2.1. Quản lí tài khoản4.2.2.2.Quản lí lớp họcGVHD: Th.S Đặng Hồi PhươngXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter4.2.3. Học Viên

4.2.3.1. Quản lí lớp học đã đăng kí4.2.3.2.Quản lí thông tin cá nhân4.2.3.3.Quản lí kết quả học tậpGVHD: Th.S Đặng Hồi PhươngXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter4.2.4. Guest

4.2.4.1. Xem thông tin trang web5. FUNCTIONNAL DESCRIPTION:

5.1. Admin

5.1.1. Quản lí thông tin cá nhânGVHD: Th.S Đặng Hồi PhươngXây dựng website quản lí trung tâm ngoại ngữ 4FunCenter5.1.1.1.GVHD: Th.S Đặng Hoài PhươngĐăng nhậpScreenĐăng nhậpDescriptionCho phép admin đăng nhập vào hệ thốngScreen AccessAdmin chọn Đăng nhập ở màn hình Trang chủScreen Content

ItemTypeTài khoảnTextbox – String(50)Mật khẩuPassword – String(100)Đăng nhậpButtonHủyButtonDataDescription

Trường dành

cho admin nhập

tài khoản

Trường dành

cho admin nhập

mật khẩu

Đăng nhập vào

hệ thống

Hủy đăng nhập

và quay về

trang chủ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống Quản lý trung tâm ngoại ngữ giúp công việc quản lý được tiến hành một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít tốn kém nhất. Hệ thống ra đời nhằm giúp người chủ quản lí trung tâm ngoại ngữ một cách chặt chẽ hơn, ít sai sót hơn, thao tác dễ dàng h

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×