Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thứ ba, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Địa lý: Bài 23 Chõu Phi

1. Vị trí địa lí, giới hạn

2. C ĐIỂM TỰ NHIÊNChâu Phi có địa

hình tương đối cao.

Tồn bộ lục địa

được coi như một

cao nguyên khổng

lồ, trên có các bn

a ln.Bồn địaCao nguyờnTh ba, ngy 01 thỏng 3 nm 2016

a lý: Bi 23 Chõu Phi

1. Vị trí địa lí, giới

hạn

2. C IM T NHIấNSông-Nin

ảnh

vệ( ảnh

Hồ Vích

to -( ri

-a

tinh )

vệ

Sụng Nin: Dài nhấttinh)

thế giới, chảy vào2

DiƯn

tÝch

69đến000km

;

Địa

Trung Hải,

mang

nhiều phù

chu

vi 3440

km.

Lµnơng

hå níc

sa,

là iu

kin phỏt

trin

ngọt gúp

lớn phn

nhấthỡnh

châu

Phi

vàvn

nghip,

thnh

nn

lớn Ai

thứ

thế

Nằmúi

minh

Cp,hai

cú vai

trũgiới.

quan trng

trên

lãnh

thổPhi.

các nớc:

vi

nn kinh

t ChõuDềNG SƠNG CÔNG

Thứ ba, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Địa lý: Bi 23 Chõu Phi

1. Vị trí địa lí, giới hạn

2. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

Châu phi có địa hình tương đối

cao. Toàn bộ lục địa được coi như

một cao nguyên khổng lồ, trên có

các bồn địa lớn.

Cao nguyên: Cao nguyên Ê - Ti - Ơ - Pi;

Cao ngun Đơng Phi.

Bồn địa: Bồn địa Sát; Bồn địa Nin

thượng; Bồn địa Côn-gô; Bồn địa Cala-ha-ri

Sông: Sông Nin, Sông Côn-gô; Sông

Ni-giê; Sông Dăm-be-di; Hồ Sát; Hồ

VictoriaBờ biển ít bị cắt xẻ, ít đảo vịnh,

khơng có biển ăn sâu vào đất liền.Thứ ba, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Địa lý: Bài 23 Châu PhiVị trí địa lí, đặc điểm tự

nhiên như vậy khí hậu

Châu Phi như thế nào?-Nằm trong vòng đai

nhiệt đới, diện tích

rộng lớn.-Khơng có biển ăn sâu

vào đất liền.

=> Khí hậu Châu Phi

nóng và khô bậc nhất thế

giới.Thứ ba, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Địa lý: Bài 23 Châu Phi

Khí hậu châu Phi có

đặc điểm gì khác so với

các Châu lục khác?Ở Bắc phi có hoang mạc Xa - ha - ra rộng hơn 9

triệu km2 là hoang mạc rộng nhất thế giới.Thứ ba, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Địa lý: Bài 23 Châu PhiHoang mạc Xa-ha-raKhí hậu nóng,

khơ bậc nhất

thế giớiSơng , hồ

rất ít và

hiếm nướcThực vật và

động vật

nghèo nànVì sao ở hoang mạc Xa - ha - ra thực vật và

động vật nghèo nàn ?Thứ ba, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Địa lý: Bài 23 Châu Phi

1/3 diện tích chia làm hai mùaMùa mưa

Mưa

nhiềuMùa khơĐủ Mưa

độ

ít

ẩmRừng Rừng Xa

nhiệt thưa van

đớiXa-vanHình ảnh về cây Bao báp ở Châu PhiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×