Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kim tra bi c: Khụng kim tra vỡ l bi u ca HK II, cú th cho HS ụn hỏt mt bi hỏt ó hc khi ng ging.

Kim tra bi c: Khụng kim tra vỡ l bi u ca HK II, cú th cho HS ụn hỏt mt bi hỏt ó hc khi ng ging.

Tải bản đầy đủ - 0trang

trường.

- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.

- Cho HS xem tranh minh họa cảnh đi đến trường

của các em HS.

- GV cho HS nghe băng hát mẫu

- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu. Bài hát

chia thành 4 câu hát. Mỗi câu chia làm 2 câu ngắn

để HS dể thuộc lời.

- Dạy hát: Dạy từng câu, chú ý lấy hơi những chỗ

cuối câu hát.

- Dạy xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để

thuộc lời và giai điệu, tiết tấu bài hát. Nhắc HS hát

rõ lời, tròn tiếng, đều giọng.- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe.

- HS xem tranh.

- Nghe băng mẫu

- HS tập đọc lời ca theo tiết tấu.

- HS tập hát theo hướng dẫn của GV.

- HS hát:

+ Đồng thanh.

+ Dãy, nhóm.

+ Cá nhân.- GV sửa những câu HS hát chưa đúng, nhận xét.

*Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách

và theo tiết tấu lời ca.

- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách. - HS theo dõi và lắng nghe.

(Sử dụng song loan).

Trên con đường đến trường, có cây là cây….

x

x

xx

x

x…

- Hướng dẫn HS hát và vỗ, gõ đệm theo phách.

- HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm

theo phách.

- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo - HS thực hiện hát và vỗ, gõ đệm theo

tiết tấu lời ca (sử dụng thanh phách).

tiết tấu lời ca.

- Hướng dẫn HS đứng hát, nhún chân nhịp nhàng - HS thực hiện.

bên trái – phải theo nhịp bài hát.

*Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:

- GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát vừa - HS trả lời.

học, tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và vỗ tay - HS hát lại kết hợp vỗ đệm theo

theo phách và tiết tấu lời ca của bài hát một lần phách, tiết tấu lời ca.

trước khi kết thúc tiết học.

- Giáo dục các em yêu thương lớp, bạn bè.

- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết - HS lắng nghe.

trước).

- Dặn dò HS về ơn lại bi hỏt va tp.

- HS ghi nh30Tuần 20Thứ tu ngày 12tháng 01 năm 2011Âm nhạcÔn bài hát: Trên con đờng đếntrờng

( Nhạc và lời: Ngô

Mạnh Thu)

I. MC TIấU

-Bit hỏt theo giai điệu và đúng lời ca .

- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .

- Biết hát kết hợp vận phụ họa đơn giản .

-Nhóm HS có năng khiếu biết gõ đệm theo phách ,theo nhịp.

31II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…) và một vài động tác phụ họa.

- Trò chơi “Rồng rắn lên mây”

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong q trình ơn tp bi hỏt.

3. Bi mi:Hoạt động của thầy

*Hot ng 1: Ôn tập bài hát Trên con đường

đến trường.

- GV cho HS nghe giai điệu bài hát kết hợp với

xem tranh minh họa. Sau đó hỏi HS tên bài hát,

tác giả của bài hát?

- GV mở băng nhạc cho HS ôn lại bài hát bằng

nhiều hình thức: Hát theo nhóm, tổ, cá nhân,…

- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc

cụ gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca.

- Hướng dẫn HS vài động tác múa đơn giản

Ví dụ:

+ Lời 1: Câu 1, 2 – Tay trái đưa ngang tầm mắt

nhìn, chân nhún nhịp nhàng bên trái, phải. Câu 3,

4 – Hai tay đưa qua dầu bên trái, phải, chân như

câu 1, 2.

+ Lời 2: Câu 1, 2 – Hai tay đưa lên ngang

miệng tượng trưng hình ảnh chim hót. Câu đưa

ngón trỏ tay trái, phải như đang đố nhau. Câu 4

thể hiện như động tác bước đi đến trường.

- Luyện tập sửa sai.*Hoạt động 2: Trò chơi “Rồng rắn lên mây”.

- Trước khi cho tổ chức trò chơi cho HS, GV

hướng dẫn HS đọc thuộc các câu nói có trong trò

chơi. Sau đó, mời từng nhóm lên tham gia. Một

em trong nhóm sẽ làm “thầy thuốc” đứng riêng

một bên. Những em còn lại bá vai nhau thnh

mt hng.Hoạt động của trò

- HS ngi ngay ngn, chỳ ý nghe giai

điệu và xem tranh. Trả lời câu hỏi.

- HS ôn hát:

- Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết

tấu lời ca (sử dụng các nhạc cụ gõ).

- HS thực hiện các động tác múa đơn

giản theo hướng dẫn của GV- Tập vài lần để nhớ các động tác và có

thể múa đều, nhuần nhuyễn hơn.

- Dãy A hát, dãy B múa

- Cá nhân thực hiện

- Nghe hướng dẫn và thực hiện theo

hướng dẫn của GV

- HS tham gia trò chơi (mỗi nhóm

khoảng 8 em, 1 em làm thầy thuốc).

- Em đầu hàng hỏi

- Thầy thuốc trả lời*Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò:

- Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và - HS lắng nghe.

các nhóm đã hồn thành tốt mục tiêu của tiết học

đồng thời nhắc nhở những em chưa hát thuộc lời

hát và động tác minh họa, chưa tích cực tring các

hoạt động cần tập trung và cố gắng ở tiết sau để

32HTĐBđạt kết quả tốt hơn.

- Nhắc HS về ôn bài hát ó hc.- HS ghi nh.Tuần 21Thứ tu ngày 19tháng 01 năm 2011

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kim tra bi c: Khụng kim tra vỡ l bi u ca HK II, cú th cho HS ụn hỏt mt bi hỏt ó hc khi ng ging.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×