Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cụ nhn xột v nờu k hoch tun toi

Cụ nhn xột v nờu k hoch tun toi

Tải bản đầy đủ - 0trang

SINH HOẠT LỚP TUẦN 22/Nhận xét về nội quy nhà trường:-Đi học đúng giờ, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt nội quy của trường

- Giữ vệ sinh CN - lớp sạch sẽ.

- Duy trì nề nếp học tập, nề nếp giữ vở sạch viết chữ đẹp54SINH HOẠT LỚP TUẦN 32/Nhận xét về nội quy nhà trường:555657Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cụ nhn xột v nờu k hoch tun toi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×