Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG BÁO CHÍ CHO TRẺ EM TỪ 11 ĐẾN 16 TUỔI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG BÁO CHÍ CHO TRẺ EM TỪ 11 ĐẾN 16 TUỔI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ - 0trang

em so với các đồng nghiệp. Vì vấn đề trẻ em chưa thật sự được quan tâm nên

phóng viên ở lĩnh vực này cũng không được coi trọng như đồng nghiệp ở những

lĩnh vực “đao to búa lớn”. Bên cạnh đó, phóng viên thiếu kiến thức hiểu biết về

luật pháp và những vấn đề liên quan đến trẻ em rất dễ pham sai lầm nghề nghiệp,

nhất là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp nhà báo với trẻ em.

Thứ tư là vấn đề làm sao để thu hút trẻ em tham gia vào q trình sản xuất báo chí.

Mặc dù các cơ quan báo chí đã tạo điều kiện và khuyến khích các em tham gia, thế

nhưng nhiều em ơ lứa tuổi này còn có tâm lý ngại ngùng, chưa dám thể hiện hết

sức mình… Điều đó cũng gây khơng ít khó khăn cho việc phát triển hệ thống báo

chí cho trẻ em tuổi thiếu niên ở nước ta.

Thứ năm là vấn đề làm sao để kiểm sốt được tồn bộ các sản phẩm truyền thông

về trẻ em để không còn tình trạng bỏ sót những sản phẩm có nội dung bạo lực, đồi

trụy gây ảnh hưởng đến tâm lý, nhận thức và sự phát triển của các em.

2.Một số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống báo chí cho trẻ em từ 11

đến 16 tuổi ở Việt Nam hiện nayĐầu tiên, cần tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em lứa tuổi thiếu niên tiếp cận báo

chí. Đối với trẻ em, báo chí khơng những là món ăn tinh thần không thể thiếu

sau những giờ học tập, lao động căng thẳng, mà còn là mơi trường để các em

trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sống, rèn luyện kỹ năng, hình thành nhân cách.

Vì thế, việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em đón nhận báo chí là vơ cùng

cần thiết. Để làm được điều đó, thầy cơ, cha mẹ có trách nhiệm nâng cao nhận

thức về vai trò của báo chí để các em tự giác tìm đến báo chí như tìm đến người

bạn thân thiết. Đối với trẻ em ở vùng sâu vùng xa, trẻ em có điều kiên khó

khăn, nhà nước cần có những chính sách phù hợp để đưa báo chí đến gần hơn

với các em.

18Tiếp theo, cần phải thường xuyên nắm bắt nhu cầu của các em để cải tiến, đổi

mới về nội dung và hình thức. Trẻ em tuổi thiếu niên đang trong giai đoạn phát

triển hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Do đó, nắm bắt nhu cầu của trẻ em lứa

tuổi này là việc làm khơng dễ, đòi hỏi phải có một q trình nghiên cứu thường

xun và lâu dài. Ngoài dựa vào các kênh như bạn đọc gửi thư từ, mail, điện

thoại, báo, đài nên chủ động đi tìm nguồn thơng tin từ chính bài viết cộng tác

của trẻ em hoặc từ các cuộc điều tra xã hội học, thăm dò ý kiến của trẻ em sống

trong từng môi trường khác nhau để hiểu rõ tâm lý, thị hiếu của các em, ghi

nhận hơi thở cuộc sống trẻ em để làm phong phú đề tài phản ánh.

Cần phải nâng cao năng lực người làm báo cho trẻ em, trước hết là nâng cao

kiến thức hiểu biết về luật pháp và những vấn đề liên quan đến trẻ em để phóng

viên tránh được những sai lầm khơng đáng có khi làm báo về trẻ em. Sau đó,

phóng viên còn cần phải hiểu được tâm lý của trẻ em tuổi thiếu niên để từ đó sử

dụng ngơn ngữ, hình ảnh… sáng tạo nên một tác phẩm báo chí thu hút được trẻ

em lứa tuổi này.

Bên cạnh đó cũng cần phải nâng cao năng lực của trẻ em tuổi thiếu niên khi

tham gia sản xuất báo chí. Chính các em là những người hiểu rõ bản thân mình

nhất, biết được nhu cầu thơng tin ở lứa tuổi của mình, nên tác phẩm báo chí của

các em sẽ có sức hút hơn là của người lớn viết. Chính vì vậy, cần hỗ trợ các em

nâng cao năng lực của bản thân bằng những câu lạc bộ làm báo trẻ, các cuộc

thi, giao lưu… để các em có cơ hội rèn giũa bản thân, nâng cao năng lực của

mình.

Cuối cùng là cần thắt chặt cơng tác quản lý báo chí và các sản phẩm truyền

thông cho trẻ em lứa tuổi thiếu niên. Mặc dù Luật An ninh mạng đã được thông

qua nhưng hình như cơng chúng vẫn còn mơ hồ về luật này. Bởi vậy nên vẫn

19còn những bài báo sai thơng tin trên mạng, vẫn còn những bài viết xâm phạm

quyền riêng tư của trẻ em, và vẫn còn những sản phẩm truyền thông “bẩn” xuất

hiện tràn lan trên mạng xã hội mà Momo là ví dụ điển hình. Thế nên cần kiểm

soát chặt chẽ hơn nữa việc xuất bản các sản phẩm báo chí và truyền thơng để

đảm bảo rằng trẻ em tuổi thiếu niên sẽ được tiếp cận những thông tin tốt nhất,

được hỗ trợ phát triển một cách lành mạnh và toàn diện nhất.20KẾT LUẬN

Đời sống xã hội càng nâng cao thì báo chí dành cho trẻ em cũng ngày một phát

triển, nhất là đối với lứa tuổi thiếu niên. Báo chí cho trẻ em khơng chỉ là kênh

truyền tải thơng tin mà còn là trường học, là nhà hát đem đến cho trẻ em những tri

thức mới, những giây phút thư giãn vui tươi, thú vị, góp phần nâng cao đời sống

tinh thần cho trẻ em.

Mặc dù xuất hiện khá muộn so với báo chí dành cho người lớn, thế nhưng báo chí

dành cho trẻ em cũng đã có những thành cơng nhất định, góp phần xây dựng và

thực hiện hiệu quả các chính sách đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo

dục trẻ em.

Qua 3 chương được kết cấu theo hướng từ lý luận đến thực tiễn, có thể thấy rằng

báo chí cho trẻ em từ 11 đến 16 tuổi tại nước ta đã có bước phát triển khá mạnh

mẽ. Nhìn chung, báo chí cho trẻ em thực hiện tốt chức năng giáo dục, tun truyền,

định hướng, giáo dục, giải trí… thơng qua tun truyền những nhân tố mới, những

điển hình tiên tiến, cung cấp những thơng tin bổ ích, những giá trị tinh thần to lớn

cho trẻ em.

Tuy nhiên, báo chí cho trẻ em nước ta vẫn còn tồn tại những hạn chế và những vấn

đề cần phải giải quyết. Chính vì vậy, tiểu luận đã đưa ra một số giải pháp để khắc

phục hạn chế và giải quyết những vấn đề đã đặt ra, góp phần tham gia vào cơng

cuộc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.21TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.PGS. TS. Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Báo chí với trẻ em, NXB Lao2.Động, 2004

PGS. TS. Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Sổ tay phóng viên báo chí với trẻ3.

4.em, NXB Lao Động, 2002

PGS. TS. Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận báo chí, NXB Lao Đơng, 2013

Huỳnh Thị Kim Thư, Báo chí cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh, Luận5.

6.

7.văn Thạc sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2009

Luật báo chí, NXB Lao Động, 2016

Luật trẻ em 2016

Cơng ước quốc tế về quyền trẻ em, NXB Chính trị - Quốc gia, 200622Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG BÁO CHÍ CHO TRẺ EM TỪ 11 ĐẾN 16 TUỔI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×