Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học

cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổiTRƯỜNG MN ĐỒNG RUIPHIẾU CHẤM

Kinh nghiệm Cấp cơ sở

Năm học 2014 - 2015Tên kinh nghiệm:”Một số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm

quen với chữ viết thông qua văn học trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi”.

Tác giả nghiên cứu: Đặng Thị Giang

Đơn vị công tác: Trường Mầm non Đồng Rui - Tiên Yên - Quảng Ninh

Ý KIẾN NHẬN XÉT:

I. Tính chất của đề tài nghiên cứu:

Là vấn đề được nghiên cứu nhiều hay ít, mới, khó hay cần:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...

II. Nội dung:

Giải quyết vấn đề gì? Có nằm trong trọng tâm chỉ đạo của ngành khơng?

Mức độ, tính chính xác, tính sáng tạo:

- Ưu nhược điểm chủ yếu của vấn đề đã được giải quyết:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...

III. Phương pháp:

- Nêu được vấn đề và tìm ra được cách thức, con đường giải quyết (mức độ

hay, độc đáo):

40Đặng Thị GiangMột số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học

cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..

- Đã sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn

đề đặt ra:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...

IV. Hiệu quả:

Vấn đề đã giải quyết đạt hiệu quả, tác dụng gì ? Mức độ, phạm vi áp dụng

trong ngành :

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....

V. Hình thức: Bố cục bài viết, trình bày:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...

VI. Điểm chấm đề tài: (Bằng số).................... (Bằng chữ)……………………

VII. Đề nghị của cặp chấm (chuyển lên thành đề tài NCKH hoặc cho phổ biến ở đối

tượng, phạm vi nào)

41Đặng Thị GiangMột số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học

cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổiNgàyNgười chấm vòng (1)thángnăm 2014Người chấm vòng (2)NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên và đóng dấu)

42Đặng Thị GiangMột số biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng làm quen với chữ viết thông qua văn học

cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi......................................................................................................................................

......................................................................................................................................43Đặng Thị GiangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×