Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Rèn kĩ năng tạo hình cho trẻ phát triển sự hứng thú của trẻ.

Rèn kĩ năng tạo hình cho trẻ phát triển sự hứng thú của trẻ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

báo sưu tầm được.

Hay : Làm các con vật từ lá câyVới cách tổ chức như vậy sẽ gây được rất nhiều sự hứng thú của trẻ, bằng

những kinh nghiệm đã có trẻ có thể sáng tạo ra những sản phẩm đẹp theo

ý thích mà khơng bị gò bó.

Khi trẻ làm được những sản phẩm đẹp cơ khuyến khích động viên trẻ, cho

trẻ trưng bày sản phẩm của mình vào góc tạo hình, khi trẻ thấy được sản

phẩm của mình được trưng bày như vậy trẻ sẽ có mong muốn tạo ra sản

phẩm đẹp hơn vào những lần hoạt động sau. Như vậy sẽ kích thích sự

hứng thú, niềm đam mê của trẻ, trẻ có thể cảm nhận được cái đẹp từ đó

ln cố gắng tạo ra sản phẩm đẹp.20V.Kết luậnQua lý luận và thực tiễn chứng minh cho thấy: giáo viên là yếu tố quan trọng quyết

định đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ nói chung và giáo dục thẩm mỹ nói

riêng.

Muốn nhà trường phát triển tồn diện, người quản lý phải coi công tác bồi dưỡng

đội ngũ là nhiệm vụ hàng đầu, vì chất lượng đội ngũ là chất lượng của tồn ngành,

bồi dưỡng phải có kế hoạch, tìm ra biện pháp tối ưu nhằm giải quyết mọi vấn đề

hiệu quả cần phải:Xây dựng kế hoạch từng môn học, giải quyết từng khâu, vận dụng linh

hoạt và kịp thời.

Bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho giáo viên.

Bồi dưỡng chun mơn bằng nhiều hình thức: tự học, tự rèn luyện

nâng cao trình độ chuẩn chun mơn.

Bồi dưỡng tinh thần vật chất, quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh sống

của từng cá nhân, tạo điều kiện cho mỗi thành viên hồn thành nhiệm

vụ.Bên cạnh đó, để giáo dục toàn diện cho trẻ cần phối hợp với các lực lượng giáo

dục. Gắn chặt giữa nhà trường, lớp học với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục

trẻ. Ở lứa tuổi mầm non trẻ càng cần có sự gắn chặt giữa các lực lượng giáo dục

này:

--Để tạo được cảm xúc yêu vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh trẻ, phù

hợp với đặc điểm lứa tuổi mầm non – lứa tuổi đầu tiên trẻ biết cảm thu

và khám phá cái đẹp, bước đầu tiếp xúc với môi trường mới. Giáo viên

cần tạo dựng môi trường lớp học phong phú phù hợp với đặc điểm

thực tế của lớp. Các giáo viên phải kiên trì, tỉ mỉ và sáng tạo trong mọi

tình huống ln động viên và khuyến khích sự hứng thú trẻ tham gia

vào các hoạt động.

Phối hợp với phụ huynh và nhà trường để có sự giáo dục đồng bộ.

Giúp cho phụ huynh hiểu được ý nghĩa và vai trò của giáo dục thẩm

mỹ và cách thức phối hợp với nhà trường để tạo điều kiện tốt nhất cho

trẻ phát triển toàn diện.

MỤC LỤC

2122Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rèn kĩ năng tạo hình cho trẻ phát triển sự hứng thú của trẻ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×