Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bản chất của ý thức thẩm mỹ:

Bản chất của ý thức thẩm mỹ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ý thức thẩm mỹ phản ánh thực tại một cách tồn vẹn, sinh động, đầy sắc thái tình

cảm. Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức, đánh giá và sáng tạo hiện thực “theo quy

luật của cái đẹp”.Nhìn nhận theo khoa học và cái đẹpTuy mang bản chất cảm tính, nhưng ý thức thẩm mỹ không đơn thuần là sự phản

ánh các yếu tố thuộc hình thức bề ngồi của sự vật, hiện tượng. “Sự độc đáo kỳ diệu

của ý thức thẩm mỹ chính là ở chỗ là vừa giữ được những ấn tượng cảm tính phong

phú, nó vừa đồng thời khái quát hoá, thâm nhập vào những mối liên hệ và quan hệ ẩn

kín của các hiện tượng.Vai trò của giác quan trong thẩm mỹ?Ý thức thẩm mỹ nảy sinh trong hoạt động thẩm mỹ, là sản phẩm của quá trình hoạt

động thẩm mỹ lâu dài của con người. Nhưng vẫn ảnh hưởng và chi phối bởi các hoạt

động, các mối quan hệ khác của con người.Ý thức thẩm mỹ có vai trò to lớn trong tái tạo thiên nhiên và xã hội. Dẫn dắt con

người “ nhào nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp”, cũng là phương thức để con

người hoàn thiện bản thân.Những đặc trung cơ bản của ý thức thẩm mỹ đã bộc lộ được đầy đủ và rõ nét trong các thành

tố hợp thành của nó – trong cảm xúc thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản chất của ý thức thẩm mỹ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×