Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân đoạn quá trình xã hội hóa

Phân đoạn quá trình xã hội hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Người lớn thường thay đổi hành vi ở các quá trình xã hội hóa, trẻ em thường tạo lập và giá

trị căn bản-Người lớn có thể phán xét, đánh giá các giá trị chuẩn mực cần phải tuân theo, còn trẻ em thụ

động tiếp nhận.- Qúa trình xã hội hóa của người lớn cũng đòi hỏi kinh nghiệm.-Q trình xã hội hóa của người lớn được thiết kế nhằm giúp cá nhân có thể có

được những kỹ năng nhất định, còn xã hội hóa ở trẻ em liên quan nhiều đến các

động cơ hành động.3.2 Các giai đoạn của quá trình xã hội hóaa) Phân đoạn của G. Mead

-) Trải qua ba giai đoạn:

) Bắt chước:Đóng vai Trò chơib) Phân đoạn của G. AndreevaGiai đoạn trước lao động+ Giai đoạn trẻ thơ – xã hội hóa sớm

+ Giai đoạn học hànhGiai đoạn lao động Giai đoạn sau lao động4. Vị trí, vị thế và vai trò xã hộiThực chất xã hội hóa là cơ chế quan hệ giữa con người và xã hội. Mọi xã hội đều có cơ cấu

phức tạp bao gồm các vị trí, vị thế, vai trò xã hội khác nhau, được liên kết thông qua các

quan hệ xã hội, tương tác xã hội…v.v..4.1. Vị trí xã hội

4.2. Vị thế xã hội

4.3. Vai trò xã hộia.

b.

c.Vai trò xã hội là gì?

Phân loại vai trò xã hội

Xung đột vai trò4.1. Vị trí xã hộiVị trí xã hội của các cá nhân chính là vị trí tương đối của cá nhân trong cơ cấu xã hội, trong

hệ thống các quan hệ xã hội.• Một cá nhân có thể có rất nhiều vị trí xã hội khác nhau. Những vị trí xã hội mà họ có là do:

 Tham gia nhiều các quan hệ xã hội

 Dựa vào những đặc điểm vốn có của họ: giới tính, chủng tộc, gia đình, dòng họ, nơi sinh,…

 Dựa vào những đặc điểm cá nhân có thể phấn đấu mà có được như: nghề nghiệp, học vấn,

tình trạng hơn nhân,..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân đoạn quá trình xã hội hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×