Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm hành động xã hội

Khái niệm hành động xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

=> Hành động xã hội là một bộ phận cấu thành trong

hoạt động sống của cá nhân. Nói cách khác, các cá nhân

hành động chính là để thực hiện hoạt động sống của

mình.1.2. Hành vi và hành động xã hội

- Theo cách hiểu lý thuyết hành vi chính thống, hành vi của con

người chỉ là những phản ứng (máy móc) quan sát được sau các

tác nhân. Cần chú ý rằng, theo lý thuyết này nếu không quan sát

được phản ứng thì có thể nói là khơng có hành vi.- Theo các nhà hành vi mới ( mà còn được gọi là nhà hành vi xã

hội học) cho rằng giữa chúng phải có những yếu tố trung gian

được chia thành hai loại: các nhu cầu sinh lý và các yếu tố nhận

thức.

- Điều đó có nghĩa là, hành vi xã hội là một chỉnh thể thống nhất

gồm các yếu tố bên trong và bên ngồi có mối quan hệ chặt chẽ

với nhau.

=> Như vậy, theo các nhà hành vi xã hội, các cá nhân phải suy

nghĩ, đối chiếu, cân nhắc,..trước mỗi tác nhân trước khi oharn

ứng, chứ không phảu phản ứng một cách máy móc.1.3. Hành động vật lý – bản năng và hành động xã hội

- Hành động vật lý – bản năng là những hành động hầu như khơng

có sự chi phối của ý thức và chỉ là những hành động hết sức máy

móc. Parsons chỉ ra rằng, hành động xã hội khác với hành động vật

lý, hành động bản năng sinh học trước hết ở chỗ:

- Nó có một cơ chế biểu tượng điều chỉnh như hệ thống ngơn

ngữ, giá trị,.. Điều này có nghĩa là các hành động xã hội bị điều

chỉnh bởi hệ thống biểu tượng mà các cá nhân dùng trong các

tương tác hàng ngày. Các biểu tượng này có thể là cử chỉ, lời nói

của chúng ta hay những giá trị xã hội đã thừa nhận.- Thứ hai là tính chuẩn mực của hành động xã hội, tức là các

hành động xã hội của cá nhân phụ thuộc và hệ thống các giá trị,

chuẩn mực chính thống của xã hội, còn các hành động vật lý hay

bản năng thì khơng.

- Thứ ba là tính duy lý của hành động xã hội. Tính duy lý này thể

hiện ở chỗ chúng ta có những độc lập nhất định thì hành động

một cách chủ quan. Thể hiện rõ nhất ở chỗ chúng ta căn cứ vào

các hệ giá trị, chuẩn mực chính thống của xã hội và các cơ chế

điều chỉnh khác mà chúng ta tiếp nhận được một cách chủ quan.2. Cấu trúc của hành động xã hội

2.1 Các thành phần của hành động xã hội

Gồm 6 thành phần:

- Nhu cầu

- Động cơ

- Mục đích

- Chủ thể hành động

- Cơng cụ, phương tiện

- Hồn cảnhNhu cầu

Khởi điểm của hành động xã hội là nhu cầu, là lợi ích của cá

nhân. Những yếu tố này tạo ra động cơ thúc đẩy hành động.

Ví dụ : nhu cầu được ăn, như cầu được mặc, nhu cầu được

sưởi ấm,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm hành động xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×