Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc của hành động xã hội

Cấu trúc của hành động xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhu cầu

Khởi điểm của hành động xã hội là nhu cầu, là lợi ích của cá

nhân. Những yếu tố này tạo ra động cơ thúc đẩy hành động.

Ví dụ : nhu cầu được ăn, như cầu được mặc, nhu cầu được

sưởi ấm,…Động cơ

- Mọi hành động xã hội đều được các động cơ thúc đẩy, dẫn dắt,

tạo ra các định hướng nhất định để đạt được mục đích - tức là kết

quả đạt được đã được hình dung trước.Ví dụ: Một sinh viên đi thi,

mục đích của anh ta là có

một bài thi điểm cao bằng

cách quay cópMục đích

- Mục đích là cái đích mà hành động cần đạt tới. Mục đích được

xác định rõ ràng có vai trò định hướng cho hành động và giúp

cho chủ thể dễ dàng đạt được hiệu quả cao. Hành động không đạt

được mục đích là hành động chưa hồn thành.Ví dụ: Học sinh chăm chú

nghe giảng và chép bài để đạt

được điểm cao trong bài kiểm

traChủ thể hành động

- Chủ thể hành động có thể là các cá nhân, là

nhóm, là cộng đồng hay tồn thể xã hội.Cơng cụ, phương tiện hành

động

- Cơng cụ, phương tiện hành động: Tùy theo hoàn cảnh

của hành động, các chủ thể hành động sẽ lựa chọn

phương án sử dụng công cụ, phương tiện tối ưu nhất

đối với họ Các thành phần của hành động xã hội không

tồn tại một cách độc lập mà có mối liên quan hữu cơ

với nhau và có ý nghĩa quan trọng quyết định kết quả

của hành động xã hội.Hoàn cảnh

- Là những điều kiện về thời gian, không gian vật chấtvà tinh thần của hành động. Hành động đó diễn ra lúc

nào? ở địa điểm nào? trong bối cảnh xã hội như thế

nào?

Ví dụ: một cơ con

dâu mới về nhà

chồng dù rất đói

và muốn ăn,

những vẫn phải

ăn vừa phải, chậm

chạp nếu như

ngồi chung mân

cơm với bố, mẹ

chồng.- Giữa các thành tố trong cấu trúc của hành động xã hội

có mối liên quan hữu cơ với nhau. Mối quan hệ này

được biểu diễn trên mơ hình sau:Hồn cảnhNhu cầuĐộng cơChủ thểCơng cụ

phương tiệnMục đích2.2 Hành động xã hội và những hậu quả

khơng chủ định3. Những yếu tố quy định hành động xã

hội

- Yếu tố tự nhiên

- Q trình xã hội hóa và cơ cấu xã hội

- Hành động xã hội là sự trao đổi xã hội

- Hành động xã hội là sự tuân theo

- Hành động xã hội là phản ứng với xung quanh3.1 Yếu tố tự nhiên

- Các đặc điểm cơ thể con người sẽ quy định những dạng

hành vi nhất định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc của hành động xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×