Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện nay

GIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

LOGOGIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện nayLOGOGIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện nay Thị trường có nhiều bất ổn

=> Sức ép lạm phát quá lớn.

=> Gía vàng tiếp tục tăng cao bất thường tạo ra xáo trộn mạnh cho nền kinh

tế.

=> Cuộc đua lãi suất tiếp tục tăng cao cuối năm 2010.

=> Doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn và gặp rủi ro khi chi phí vay

tăng cao. Mục tiêu hướng tới: ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát

 Sử dụng công cụ lãi suất là chủ yếu để thắt chặt tiền tệ.

 NHNN ban hành QĐ 379/QD-NHNN để tăng lãi suất tái cấp vôn, lãi suất

tái chiết, lãi suất cho vay qua đêm.LOGOMỘT SỐ HẠN CHẾ CƠ CHẾ LS Chính sách lãi suất bị động, chưa bắt kịp diễn biến thực tế.

 CS điều chỉnh thường tạo ra cú sốc lớn, doanh nghiệp gặp

nhiều rủi ro khi chưa có cơng cụ phòng ngừa.

 Điều hành lãi suất quá dựa vào tín hiệu của doanh nghiệp.

 Tồn tại cơ chế lãi suất 2 giá làm bóp méo TT.LOGOHỒN THIỆN TT TIỀN TỆ

123Hoàn thiện

khung pháp

lý tạo điều

kiện cho thị

trường phát

triển.Nâng cao

vai trò điều

tiết của

Chính phủ

& NHNN.Tăng cường

khả năng

quản lý – sử

dụng vốn của

TCTD &

NHTMLOGOĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CSLS

CƠ CHẾ LSLựa chọn cơ

chế :

Tự do hóa

lãi suất có

kiểm sốt-Thiết lập mức lãi suất

cơ bản định hướng TT

-Hình thành đồng bộ các

mức lãi suất chỉ đạo dựa

trên LSCB

-Trong ngắn hạn, cần

thiết lập một lãi suất trần

14%/năm

-Hỗ trợ tính thanh khoản

NHTM.

- Chia nhỏ thành nhiều

bước tránh gây sốc cho

TTLOGOCƠ SỞ LÝ LUẬN TỶ GIÁ HỐI ĐỐI1.Khái niệm tỷ giá hối đối :

- Tỷ giá hối đối giữa hai đồng tiền chính là giá củađồng tiền này được tính bằng một số đơn vị đồng

tiền khác.

- Tỷ giá hối đoái cũng được hiểu là tỉ lệ trao đổi giữa

hai đồng tiền của hai quốc gia khác nhau.LOGOCÁC LOẠI TỶ GIÁ1Tỷ giá mua vào và bán ra2TG tiền mặt và TG chuyển khoản3Tỷ giá mở cửa và tỷ giá đóng cửa4Tỷ giá cố định và tỷ giá thả nổi5TG danh nghĩa và TG hối đoái thựcLOGONHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁLãi suất

Cán cân

thanh tốn

quốc tếTỷ

GiáCác yếu tố khácLạm phátLOGOVAI TRỊ CỦA TGHĐThương mại QT

-Tỷ giá hối đối giảm khuyến

khích xuất khẩu, giảm nhập khẩu

=> Cán cân thanh toán tăng

thặng dư hoặc giảm thâm hụt.

-Tỷ giá hối đối tăng khuyến

khích nhập khẩu, giảm xuất khẩu

=> Cán cân thanh toán tăng

thâm hụt hoặc giảm thặng dư.-Tăng trưởng kinh tế

- Công ăn, việc làm.

-Lạm phátLOGOTable

Đặc ĐiểmChếMục tiêu/ Kết

Qủa

-Tỷ giá vận hành sơ cứng1992-1997- Tỷ giá cố định nhằmchống lạm phát.và thụ động.

- VND định giá cao so với

USD là nhân tố gây mất ổn

định và kiểm hãm lạm

phát

- Tỷ giá hối đoái đã từng1997-1999- Tỷ giá cố định có sự điềuchỉnh biên độ- Cơng bố tỷ giá bình qn1999-2006liên NH và có sư điều

chỉnh biên độ giao độngbước vận hành theo cơ chế

TT

-Có những bước điều

chỉnh biên độ giao động

phù hợp nhằm kiểm soát

cung cầu, tạo sự ổn định tỷ

giáLOGOGIAI ĐOẠN 2007-2009Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIAI ĐOẠN 4.2010 – Hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×