Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: LIÊN HỆ CHỮ KÝ SỐ Ở VIỆT NAM

PHẦN III: LIÊN HỆ CHỮ KÝ SỐ Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

thực hiện các thao tác trên máy tính để ký các văn bản soạn thảo trên Word,

Excel, PDF, email…

Chi phí mua thiết bị (USB Token) vào khoảng 500.000 đồng/cái và phí

duy trì dịch vụ ứng dụng cho kê khai thuế qua mạng, kê khai hải quan điện tử,

ký email, văn bản điện tử trong một năm khoảng 1.000.000 đồng hoặc 4.000.000

đồng/năm nếu có thêm tiện ích cho giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán

điện tử.

Việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phát triển rộng rãi sẽ là một

bước khởi đầu để các cơ quan Nhà nước cho ra đời các giải pháp hành chính

điện tử và thương mại điện tử trên mạng Internet và mạng di động, góp phần

thực hiện chủ trương của Chính phủ là xã hội hóa các dịch vụ cơng.22KẾT LUẬN

Vấn đề chữ ký số điện tử là một trong những vấn đề khó trong lĩnh vực

mật mã học. Nó là một vấn đề không mới, đang được phát triển ở nước ta hiện

nay và có nhiều cơng việc cần giải quyết nếu muốn xây dựng một hệ thống ký số

điện tử đạt tiêu chuẩn quốc gia. Hướng tiếp cận theo mật mã học khóa cơng khai

và khóa mới là cái bí mật, độ an tồn của hệ thống khơng dựa vào độ an tồn của

cơng nghệ mà chính là khóa. Qua ba chương đã trình bày rõ về tổng quan, quy

trình và tầm quan trọng của chữ ký số trong gmail và tài liệu văn bản.23Nguồn tài liệu :

- Wikipedia:https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_k

%C3%BD_s%E1%BB%91

-Blogchiasekienthuc:https://blogchiasekienthuc.com/thu-thuatinternet/tao-chu-ky-dien-tu-cho-gmail.html24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: LIÊN HỆ CHỮ KÝ SỐ Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×