Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP:

B. PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Ngữ văn lớp 6

Vừa dài vừa rộng bắc qua sông Hồng

Câu thơ thể hiện niềm tự hào về chiếc cầu sắt lớn nhất cả nước. Nhà báo thuý

Lan đã nhìn cây cầu Long Biên như một con người- một người làm chứng cho

những sự kiện lịch sử sống động đau thương và anh dũng của thủ đô Hà Nội suốt

một thế kỉ qua. Bài học “ cầu Long Biên chứng nhân lịch sử” hôm nay chúng ta

học phần nào thể hiện điều đó..

*Nội dung:

20’

?I Đọc và tìm hiểu chung

Nêu xuất xứ văn bản?1. Xuất xứ của văn bản:

- Năm 1854 tổng thống thứ 14 của

nước Mĩ tỏ ý muốn mua đất của người

da đỏ. Thủ lĩnh xi- át –tơn đã gửi bức

thư này trả lời , đây là một bức thư nổi

tiếng, từng được nhiều ngườii xem, lại

là một trong những văn bản hay nhất

về thiên nhiên và môi trường.

2. Đọc:?Nêu yêu cầu đọc?- Chú ý đọc thể hiện tình cảm u q

gắn bó với đất đai nhiên nhiên môi

trường của người da đỏ.

3. Bố cục:

3 đoạn?Văn bản đựơc chia làm mấy đoạn ?

nêu nôị dung các đoạn ?- Từ đầu-> cha ông chúng tôi: mối

quan hệ của đất đai với người da đỏ.

-Tiếp -> ràng buộc: sự khác biệt giữa

2Giáo án Ngữ văn lớp 6

người da đỏ và da trắng đối với đất

đai.

- Còn lại: yêu cầu tổng thống Mĩ dạy

những người da trắng phải quí trọng

60’đất đai.

II Phân tích:

1.Mối quan hệ giữa đất đai với?Trong ký ức của người da đỏ luôn người da đỏ.

hiện lên những hình ảnh gì?

– Mỗi tấc đất …lá thơng óng ánh…bờ

cát…hạt xương long lanh… bãi đất

hoang..tiếng thì thầm của cơn trùng?Tại sao vị thủ lĩnh da đỏ nói đó là ….dòng nhựa chảy trong ây cối…

những điều thiêng liêng?

-> Những thứ đó đều đẹp đẽ cao q,

khơng thể tách rời khỏi sự sống của

người da đỏ. Những thứ đó khơng thể?Hãy chỉ ra những phép tu từ đựơc sử mất cần được tơn trọng giữ gìn.

dụng trong đoạn văn?

– Hình ảnh nhân hoá

+ Mảnh đất là bà mẹ của người da đỏ

- Những bông hoa ngan ngát hương là

người chị nguời em .

+ Người da đỏ, mỏm đá, vũng nước,?Tác giả đã sử dụng phép so sánh nào? chú ngựa đều cùng chung gia đình

- Các phép so sánh đựơc sử dụng:

3Giáo án Ngữ văn lớp 6

+ Nước óng ánh êm ả trơi dưới dòng

sơng, con suối là máu của tổ tiên

+ Tiếng thì thầm của dòng nước là

tiếng nói của cha ơng.

?Nêu tác dụng của phép so sánh nhân

hố đó?-> Nhờ có sự so sánh và nhân hố mối

quan hệ của đất đai với người da đỏ

được gắn bó hết sức thân thiết như là

anh chị em là những ngưòi con trong

một gia đình như là con cái của mẹ .

- sự vật hiện lên gần gũi thân thiết với

con người bộc lộ cảm nghĩ sâu xa cuả

tác giả đối với thiên nhiên và đời sống?Qua phép nhân hoá và so sánh đã môi trường.

giúp em hiẻu thêm điều gì về mối

quan hệ giữa đất đai và ngươì da đỏ? -> Nhờ có phép tu từ so sánh và nhân

hóa qua đoạn đầu của bức thư, mối

quan hệ của đất đai với người da đỏ là

mối quan hệ ruột thịt thân thương. Mối

quan hệ gắn bó khăng khít . Đất là mẹ

của người da đỏ” chúng tôi là một

phần của mẹ và mẹ cũng làm một phần

của chúng tôi” Thủ lĩnh da đỏ đã dùng

những hình ảnh nhân hố : bông hoa

ngát hương là những người chị người

em, người da đỏ mỏm đá, vũng nước,

4Giáo án Ngữ văn lớp 6

cùng chung một gia đình. Ngồi ra

biện pháp so sánh cũng góp phần làm

tăng tình cảm máu thịt “ nơức óng ánh

êm ả, là máu thịt của tổ tiên, tiếng thì

?Chỉ là đất đai mà còn là mẹ mọi thứ thầm của dòng nước là tiếgn nói của

trên mặt đất đều chung một gia đình của cha ơng.

vì ơng cha tổ tiên người da đỏ tồn tại

trong những dòng nước trong âm

thanh của côn trùng và nước chảy .

Em hãy chỉ ra sự lặp lại từ ngữ trong?câu mở đầu, tác dụng của việc lặp lại

đó?

-> ở đây thủ lĩnh da đỏ đã lặp lại từ

mỗi..các vật thể được nhắc đến có kích

thước lớn nhỏ khác nhau nhưng có

điểm chung là thiêng liêng trong kí ức

và kinh nghiệm . Việc lặp lại đó nhấn

mạnh ý nghĩa của đất đai với người da

đỏ thấm đượm vào từng vào từng đơn

vị nhỏ bé và đơn lẻ. Sự gắn bó của

Mối quan hệ gắn bó khăng khít đó người da đỏ đối với đất đai là vơ cùng?giúp em hiểu thêm điều gì về cách bền chặt và sâu sắc .

sống của người da đỏ?

-> Gắn bó với đất đai mơi trường thiên

nhiên.

-> u q tơn trọng đất đai mơi

5Giáo án Ngữ văn lớp 6

trường.

2. Những lo âu của ngưòi da đỏ về

Trong bức thư thủ lĩnh da đỏ đã chỉ ra đát đai, môi trường, tự nhiên.

?cách cư sử của người da trắng với đất

đai môi trường như thế nào?

- Họ là kẻ xa lạ… lấy đi từ lòng đất

những gì họ cần…mảnh đất này là kẻ

thù của họ..cư sử với mẹ đất và bầu

trời..như những vật mua được..tước

đoạt..rồibánđi…thèmkhát..nghiếnngấu đất đai….ngàn con trâu rừng bị

Em có nhận xét gì về thái độ của người da trắng bắn.

người da trắng đối với đất đai?

?-> Nếu người da đỏ gắn bó thân thiết

coi đất đai như người mẹ như một

phần máu thịt của mình thì nghược lại

ngươì da trắng xa lạ với đất đai coi đất

đai là kẻ thù. Họ sư sử với đất đai như

vật mua đựơc , tước đoạt được, bán đi

như mọi thứ hàng hoá, người da trắng

chỉ biết khai thác lấy đi những thứ cần

thiết, ngấu nghiến đất đai rồi để lại

đằng sau những thứ hoang mạc. Rõ

ràng người da đỏ với người da trắng có

Qua thái độ khác biệt đó em hình thái độ khác biệt đối với đất đai.

dung người da đỏ đã lo lắng điều gì

6Giáo án Ngữ văn lớp 6

?trước khi bán đất đai cho người da

trắng ?

* Người da đỏ lo lắng, đất đai môi

trường thiên nhiên sẽ bị người da trắng

tàn phá lo lắng đó hồn tồn có cơ sở ,

sự khác biệt đó còn thể hiện ở lối sống,

người da trắng sống ồn ào trong nhịp

sóng cơng nghiệp căng thẳng họ khơng

quan tâm đến khơng khí khơng biết

thưởng thức những làn gióthấmđượm hương hoa đồng cỏ. Khơng biết

qúi trọngmng thú trong khi đóTác giả đã dùng những biện pháp người da đỏ thì nghược lại.

nghệ thuật nào để nêu bật sự khác

?biệt đó?

-> Tác giả dùng nhiều biện pháp nghệ

thuật phối hợp để nêu bật sự khác biệt

là:

+ Phép đối lập:

anh em >< kẻ thù

Yên tĩnh >< ồn ào

Xa lạ >< thân thiết

-> Điệp ngữ : tôi biết..tôi hiểu..tôi thật

không hiểu..ngài phải nhớ

* sự so sánh tưong phản giữa ngưòi da

trắng và nguời da đỏ về thái độ với

7Giáo án Ngữ văn lớp 6

Những lo âu về đất đai môi trường tự thiên nhiên về cách sống

nhiên bị xâm hại cho em hiểu gì về

?cách sống của người da đỏ?

* Tơn trọng sự hồ hợp với tự nhiên

u q và có ý thức bảo vệ môi

trường tự nhiên như mạng sống của

Những kiến nghị nào được nhắc tới mình.

trong phần cuối bức thư của người 3. Những kiến nghị của người da đỏ.?thủ lĩnh da đỏ?

- Phải kính trọng đất đai…hãy khuyện

bảo …đất đai là mẹ ..điều gì xảy ra đối

Cách diễn đạt giọng điệu của đoạn với đất đai tức là xảy ra với những đứa

này có gì khác với hai đoạn trên ?con của đất?

- Giống: Đều sử dụng điệp ngữ.

- Khác: Giọng điệu mạnh mẽ và dứt

khoát hơn ở đay khơng đặt ra vấn đề “

nếu thì cũng khơng nêu sự khác biệt

giữa ngừoi da trắng và người da đỏ,

tác giả khẳng định đất là mẹ : điều gì

xảy ra với đất đai tức là xảy ra với

những đứa con của đất. Bảo vệ đất đai

Em hiểu người da đỏ muốn kiến nghị là bảo vệ chính mình.

điều gì?

?* u cầu tổng thống Mĩ dạy người da

8Giáo án Ngữ văn lớp 6

trắng quí trọng đất đai, coi đất đai là

mẹ, bảo vệ đất đai là bảo vệ chính

mình . Vị thủ lĩnh đã hoàn toàn thuyết

phục người đọc về tầm quan trọng

sống còn của mơi trường và trách

nhiêm của tất cả mọi ngưòi trong việc

giữ gìn bảo vệ mơi trưòng sống.

Nét đặc sắc về nghệ thuật của văn IV. Tổng kết ghi nhớ.

5’bản??- Giọng văn đầy truyền cảm mạnh mẽ

Tại sao ra đời cách đây hơn một thế sử dụng nhân hoá so sánh độc đáo

kỷ mà vẫn được coi là văn bản hay?nhất nói về mơi trường?

- Qua bức thư của thủ lĩnh da đỏ đã đặt

ra một vấn đề có ý nghĩa tồn nhân

loại : con người phải sống hoà hợp với

thiên nhiên phải chăm lo bảo vệ mơi

trường và thiên nhiên như bảo vệ

mạng sống của mình.

V. Luyện tập:5’

?- Đối với đồng bào tôi mỗi tấc đất là

Chọn một số câu hay trong các đoạnthiêng liêng, mỗi lá thong óng ánh,của bức thư nói trên nói về khơng khí mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh

ánh sáng, đất, nước, thực vật, thútrong những cách rừng rậm rạp, mỗivật ?bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn

9Giáo án Ngữ văn lớp 6

trùng là những điều thiêng liêng trong

ký ức..

III/ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ

- Học bài, nắm được nội dung, học ghi nhớ

- Hoàn chỉnh phần luyện tập.

- Soạn bài “ động Phong Nha”.10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×