Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung của báo cáo gồm 3 chương:

Nội dung của báo cáo gồm 3 chương:

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO

THƠNG NINH BÌNH

1.1.Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Giao Thơng Ninh Bình

1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP vật tư

giao thông Ninh Bình

Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình hạch tốn độc lập, tự chủ về tài

chính, có tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại ngân hàng Cơng thương Ninh Bình

và có con dấu riêng. Cơng ty được thành lập vào ngày 04/06/2013 do Sở kế hoạch

và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106198342 .

Cơng ty có các đặc trưng cơ bản sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, ngõ 172, đường Xuân Đỉnh , phường Xuân

Đỉnh , Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại: 0987987991

4. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng chẵn)

5. Mã số thuế: 0106198342

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Tạ Nguyễn Kim Hoàn

1.1.1.1.Quá trình từ khi thành lập và phát triển đến nay

* Từ năm 2013 đến năm 2014:

Công ty mới đi vào hoạt động nên chỉ tiến hành các hoạt động tìm kiếm thị

trường tiêu thụ. Giai đoạn này mang tính chất thăm dò, lợi nhuận thu về chưa cao.

* Từ năm 2014 đến năm 2016

Đây là giai đoạn đẩy mạnh kinh doanh, ban đầu các sản phẩm chỉ được tiêu

thụ chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội . Trong thời gian này công ty không

ngừng giới thiệu sản phẩm tới từng khách hàng và doanh nghiệp, tạo niềm tin vào

chất lượng sản phẩm mà công ty đang kinh doanh.

* Từ năm 2016 đến nay :Là thời kỳ phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng nhanh về chỉ tiêu doanh thu.

Công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, lợi nhuận thu về ngày càng cao. Công ty

đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ trên các quận , huyện mở rộng khắp trên địa

Thành phố Hà Nội Lấy phương châm “Chất lượng sản phẩm là số 1” gắn liền với

việc tiêu thụ nên số lượng sản phẩm bán ra ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm

trước.

Như vậy, có thể nói rằng sau hơn 5 năm hoạt động với sự lãnh đạo sáng suốt

của ban Giám đốc và sự hăng say lao động của toàn thể đội ngũ nhân viên, cơng ty

đã ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường về cung cấp các sản phẩm

điện tử tin học. Đây là một sự phát triển vượt bậc của công ty. Tuy bước đầu thành

lập công ty gặp nhiều khó khăn nhưng cơng ty đã nhanh chóng khẳng định vị trí của

mình trong nền kinh tế thị trường. công ty đã và đang trụ vững, phát triển nhanh với

mạng lưới bán lẻ, là điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng.

1.1.1.2. Định hướng phát triển

Công ty đặt mục tiêu chung trong những năm tới là đảm bảo sự tăng trưởng và

phát triển bền vững, giữ vững và phát triển thị trường truyền thống,khai thác thêm thị

trường mới, nâng cao đời sống nhân viên. Cụ thể đó là:

- Mở rộng thị trường tiệu thụ sản phẩm, tìm kiếm thêm các khách hàng và

nhà cung cấp uy tín.

- Đa dạng về chủng loại và số lượng các mặt hàng.

- Mua sắm thêm các phương tiện vận chuyển hàng hóa, xây thêm nhà kho

- Làm tốt cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, trình độ tay

nghề cho người lao động.

1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vật tư

giao thông Ninh Bình

1.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Cơng ty

a) Chức năng

Chủ yếu Cơng ty vật tư giao thơng Ninh Bình kinh doanh các dịch vụ như:

- Cung cấp ban lẻ máy vi tính , phần mềm và thiết bị viễn thơng……

Cơng ty có trách nhiệm bảo đảm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội về sản

phẩm máy tình, địa bàn Thành phố Hà Nội . Và trách nhiệm của Công ty là phảihoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà

nước đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của tồn bộ

cán bộ cơng nhân viên trong Công ty, làm tốt mọi công tác xã hội xây dựng Công ty

ngày càng phát triển.

b) Nhiệm vụ

Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình với tư cách là một DNTM nên

hoạt động chính của Cơng ty là bán bn, bán lẻ máy tính và các sản phẩm tin học.

Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, Cơng

ty có nhiệm vụ cung cấp các mặt hàng, các linh kiện máy tính như: Laptop, Ram,

Canptich, Metther toleda, HDD… cho nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn

Thành phố Hà Nội. Qua đó góp phần tích tụ vốn để mở rộng quy mô, ổn định việc

làm và nâng cao thu nhập cho toàn bộ cán bộ và nhân viên trong Công ty.1.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

a) Sản phẩm

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106198342 ngày 04 tháng 6 năm

2013 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, ngành nghề kinh doanh

chính của cơng ty bao gồm:STT

1Tên ngành

Bán bn và bán lẻ máy vi tínhBán bn và bán lẻ thiết bị và linh kiện máy vi tính

2

Bán bn và bán lẻ các sản phẩm tin học

3

b) Thị trường, khách hàngMã số

46756

46712

46743Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, bằng sự nỗ lực của bản thân

doanh nghiệp đã không ngừng phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động, tạo được sự

tín nhiệm của bạn hàng và có thị trường ổn định.

Với kinh nghiệm hơn 5 năm phát triển sản phẩm của Công ty được sử dụng

và tiêu thu rộng rãi tại các Quận trong địa bàn Thành phố Hà Nội .c) Đặc điểm quy trình bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty.

Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình là loại hình doanh nghiệp

thương mại công việc kinh doanh là mua vào và bán ra các hàng hóa. Cơng ty áp

dụng đồng thời cả hai phương thức bán hàng là bán buôn và bán lẻ.Mua vàoDự trữBán ra(Bán buôn qua kho)- Bán buôn qua kho: mua hàng về nhập kho, khi khách hàng có nhu cầu về

hàng thì xuất hàng bán bằng việc giao hàng theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận

tức là có khâu dự trữ hàng hóa.

- Bán lẻ: nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách hàng.

1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Tuy công ty mới đi vào hoạt động được 5 năm nhưng trong thời gian qua

công ty không ngừng hồn thiện cơ cấu quản lý cà cơng tác điều hành hoạt động

kinh doanh cho phù hợp với chức năng hoạt động của mình. Bộ máy quản lý của

Cơng ty được tổ chức gọn nhẹ theo mơ hình sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung của báo cáo gồm 3 chương:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×