Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Phiếu xuất kho (Mẫu số 02- VT)

- Phiếu xuất kho (Mẫu số 02- VT)

Tải bản đầy đủ - 0trang

BIỂU 2.9: PHIẾU XUẤT KHO

Đơn vị: Công ty Cổ phần vật tư giao thơng

Ninh Bình

Địa chỉ : số 12- ngõ 172-đường Xuân ĐỉnhTP Hà NộiPHIẾU XUẤT KHO

Ngày 02 tháng 01 năm 2014

Nợ TK 632

Số: 01

CóTK156

Họ tên người nhận hàng : Phạm Thanh Đề

Địa chỉ: DNTN Thanh Giang

Lý do xuất kho: Xuất bán

Xuất tại kho: Số 01

Địa điểm: Thanh Bình – Tp NB

STT

A

01

02

03

04

05

06

07

08Tên hàng

B

Nguồn máy tính Tetek

HDD

Ram 2G

Main Broad

Mực nạp đổ XP- MC26

ELEAD S865 C2D E7500

Lưu điện 1000

USB 8G

CộngĐVTSLĐơn giáThành tiềnC

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc

Lọ

Chiếc

Chiếc

Chiếc1

05

02

02

01

10

01

01

0123=1x2x23xSố tiền bằng chữ:

Ngày 02 tháng 01 năm 2013

Người nhận hàngThủ khoKế toán trưởng(Ký, họ tền)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Phạm Thanh ĐềTrần Mai AnhNguyễn Thị HườngCuối kỳ, kế tốn tính giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp bình quân cả

kỳ dự trữ sau đó điền các thơng tin về đơn giá và tính ra thành tiền vào PXK.

*Sổ chi tiết

Căn cứ vào các PXK và HĐ bán hàng kế toán tiến hành lập Sổ chi tiết giá

vốn hàng bán cho từng loại hàng hóa. Đơn giá để ghi Sổ chi tiết giá vốn hàng bán là

giá bình quân cả kỳ dự trữ. Cách tính đơn giá xuất mặt hàng Main Broad như sau:

Số lượng tồn ĐK: 05 chiếc – Đơn giá: 702.755 đ

Số lượng nhập trong kỳ: 15 chiếc – Đơn giá nhập: 713.636 đ ( chưa có thuế GTGT

10%)Đơn giá xuất

Main Broad

sau :=702.755 x 5+ 713.636 x15=710.916

đTrích Sổ chi tiết giá vốn hàng bán của mặt hàng Main Broad( Biểu 2.10) như

5 + 15SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Tên hàng hóa : Main Broad

Từ ngày 01/01 đến ngày 31/01 năm 2013

Ngày,

tháng ghi

sổSố hiệuNgày tháng02/01PXK 0102/0110/01PXK 0220/01

28/01Chứng từGiá vốnTK

ĐƯSố lượngĐơn giáThành tiềnBán cho DNTN Thanh Giang15601710.916710.91610/01Bán cho Phòng TCKH Hoa Lư Ninh Bình15603710.9162.132.748PXK 1220/01710.916710.916PXK 1828/01Bán cho UBND Phường Ninh Sơn

156

01

Bán cho Ban quản lý rừng phòng hộ Nho

156

01

Quan

Cộng PS

x

06

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hường710.916710.916Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Thu TrangDiễn giảix4.265.4962.2.4.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán

* Tài khoản sử dụng

Công ty sử dụng Tk 632 - Giá vốn hàng bán.

Tài khoản 632 được dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hố của Cơng ty

đã tiêu thụ. TK này có kết cấu như sau:

Bên Nợ: Trị giá vốn của hàng hố đã tiêu thụ trong kỳ

Bên Có: Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ vào TK XĐKQ

Tài khoản này khơng có số dư ĐK và CK

* Phương pháp hạch tốn

Cuối tháng, kế tốn tính giá vốn hàng bán trong kỳ theo phương pháp bình quân cả

kỳ dự trữ. Căn cứ vào PXK số 01, kế toán định khoản như sau:

Nợ TK 632: 14.673.532 đ

Có TK 156: 14.673.532 đ

*Sổ tổng hợp

Căn cứ vào các PXK và các Sổ chi tiết kế tốn tiến hành lập CTGS. Trích

CTGS lập ngày 31/01/2013.

BIỂU 2.11: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Phiếu xuất kho (Mẫu số 02- VT)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×