Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH....................................................................

BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH....................................................................

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay,cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam

đang trên đà phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong

phú và sôi động. Trong đó, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối và lưu

thơng hàng hóa đồng thời thúc đẩy q trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của

doanh nghiệp thương mại bao gồm hai giai đoạn: mua và bán hàng hóa, đặc biệt bán

hàng là nghiệp vụ cơ bản và giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. Chu kỳ kinh

doanh của doanh nghiệp chỉ có thể diễn ra liên tục khi khâu bán hàng được tổ chức

tốt nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời.

Trong năm 2012 vừa qua, việc bán hàng của các doanh nghiệp trên tồn quốc

gặp khơng ít khó khăn. Một là sự gia tăng ngày càng nhiều các doanh nghiệp với

các loại hình kinh doanh đa dạng làm sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Thêm vào

đó là cơ chế quản lý kinh tế còn nhiều bất cập gây khơng ít trở ngại cho các doanh

nghiệp. Do vậy để có thể đứng vững thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt cơng tác bán

hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp để từ đó doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ

hội, thích ứng mơi trường, huy động có hiệu quả nguồn lực hiện có để đảm bảo và

phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gắn liền với công tác bán hàng và

xác định kết quả bán hàng, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ một

vai trò hết sức quan trọng và nó phản ánh tồn bộ q trình bán hàng và cung cấp

thơng tin về hiệu quả và tình hình kinh doanh của từng loại hàng hóa để từ đó các

nhà quản trị có những quyết định phù hợp.

Cùng như các doanh nghiệp khác, Công ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình

đã sử dụng kế tốn như một cơng cụ đắc lực để điều hành và quản lý các hoạt động

kinh doanh của mình. Trong đó, Cơng ty đặc biệt quan tâm đên cơng tác kế toán bán

hàng và xác định kết quả bán hàng. Bởi nếu hạch toán tiêu thụ hàng hoá là đúng, đủ,

chính xác và kịp thời sẽ thúc đẩy quá trình tuần hồn vốn, đảm bảo được nguồn vốn

kinh doanh cũng như lợi nhuận mang lại và ngược lại. Vì vậy mà tổ chức cơng tác

kế tốn ở Cơng ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Chính vì vậy, để có thể hiểu sâu hơn về cơng tác kế tốn này trong thực tế và

để hồn thành khóa luận tốt nghiệp của mình cùng với sự giúp đỡ tận tình của cơ

giáo Th.S Vũ Thị Phượng . và các anh chị trong Công ty, tôi đã lựa chọn đề tài:

“Thực trạng và một số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết

quả bán hàng tại Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Tập hợp hệ thống các vấn đề, cơ sở lý luận và tổng quan về kế toán bán hàng

và xác định kết quả bán hàng. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng và đánh giá kế toán

bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cp vật tư giao thông Ninh Bình, Từ đó

đánh giá ưu nhược điểm nhằm đưa ra một số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng

và xác định kết quả bán hàng tại Công ty.

3. Đối tượng nghiên cứu

- Những vấn đề lý luận về bán hàng và xác định kết quả bán hàng

- Thực trạng kế tốn tại cơng ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình. Trong đó

tập trung nghiên cứu về các phương thức bán hàng, chứng từ kế toán, tài khoản sử

dụng, sổ sách và báo cáo trong phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả bán

hàng đang được áp dụng thực tiễn tại Công ty.

4. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cp vật

tư giao thơng Ninh Bình

- Thời gian nghiên cứu: từ năm 2014, 2015, 2016

- Đơn vị: Công ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình

- Địa chỉ: Số 21 ngõ 172, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc

Từ Liêm, Hà Nội

5. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng khung mơ hình khung lý thuyết về kế toán bán hàng và xác định kết

quả bán hàng và sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với các

phương pháp sau:

- Điều tra, thu thập thông tin số liệu về tổ chức công tác kế tốn nói chung tại

Cơng ty và kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng

- So sánh và thống kê phân tích số liệu6. Bố cục báo cáo

Nội dung của báo cáo gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về Công ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình

Chương 2 : Thực trạng kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty

CP vật tư giao thơng Ninh Bình

Chương 3 : Một số đánh giá về cơng tác hạch tốn vế tốn bán hàng và xác định kết

quả bán hàng Công ty CP vật tư giao thơng Ninh Bình

Sau một thời gian thực tập, bản thân đã cố gắng học hỏi và trau dồi kiến

thức, song một phần do thời gian và một phần do khả năng bản thân có hạn nên

khóa luận khơng tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tơi kính mong nhận được sự chỉ

bảo, động viên và góp ý của cô giáo hướng dẫn cùng các anh chị phòng kế tốn của

Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình để khóa luận của tơi được hồn thiện

hơn.CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO

THƠNG NINH BÌNH

1.1.Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Giao Thơng Ninh Bình

1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP vật tư

giao thông Ninh Bình

Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình hạch tốn độc lập, tự chủ về tài

chính, có tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại ngân hàng Cơng thương Ninh Bình

và có con dấu riêng. Cơng ty được thành lập vào ngày 04/06/2013 do Sở kế hoạch

và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106198342 .

Cơng ty có các đặc trưng cơ bản sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, ngõ 172, đường Xuân Đỉnh , phường Xuân

Đỉnh , Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại: 0987987991

4. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 (Hai tỷ đồng chẵn)

5. Mã số thuế: 0106198342

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Tạ Nguyễn Kim Hoàn

1.1.1.1.Quá trình từ khi thành lập và phát triển đến nay

* Từ năm 2013 đến năm 2014:

Công ty mới đi vào hoạt động nên chỉ tiến hành các hoạt động tìm kiếm thị

trường tiêu thụ. Giai đoạn này mang tính chất thăm dò, lợi nhuận thu về chưa cao.

* Từ năm 2014 đến năm 2016

Đây là giai đoạn đẩy mạnh kinh doanh, ban đầu các sản phẩm chỉ được tiêu

thụ chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội . Trong thời gian này công ty không

ngừng giới thiệu sản phẩm tới từng khách hàng và doanh nghiệp, tạo niềm tin vào

chất lượng sản phẩm mà công ty đang kinh doanh.

* Từ năm 2016 đến nay :Là thời kỳ phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng nhanh về chỉ tiêu doanh thu.

Công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, lợi nhuận thu về ngày càng cao. Công ty

đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ trên các quận , huyện mở rộng khắp trên địa

Thành phố Hà Nội Lấy phương châm “Chất lượng sản phẩm là số 1” gắn liền với

việc tiêu thụ nên số lượng sản phẩm bán ra ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm

trước.

Như vậy, có thể nói rằng sau hơn 5 năm hoạt động với sự lãnh đạo sáng suốt

của ban Giám đốc và sự hăng say lao động của toàn thể đội ngũ nhân viên, cơng ty

đã ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường về cung cấp các sản phẩm

điện tử tin học. Đây là một sự phát triển vượt bậc của công ty. Tuy bước đầu thành

lập công ty gặp nhiều khó khăn nhưng cơng ty đã nhanh chóng khẳng định vị trí của

mình trong nền kinh tế thị trường. công ty đã và đang trụ vững, phát triển nhanh với

mạng lưới bán lẻ, là điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng.

1.1.1.2. Định hướng phát triển

Công ty đặt mục tiêu chung trong những năm tới là đảm bảo sự tăng trưởng và

phát triển bền vững, giữ vững và phát triển thị trường truyền thống,khai thác thêm thị

trường mới, nâng cao đời sống nhân viên. Cụ thể đó là:

- Mở rộng thị trường tiệu thụ sản phẩm, tìm kiếm thêm các khách hàng và

nhà cung cấp uy tín.

- Đa dạng về chủng loại và số lượng các mặt hàng.

- Mua sắm thêm các phương tiện vận chuyển hàng hóa, xây thêm nhà kho

- Làm tốt cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, trình độ tay

nghề cho người lao động.

1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vật tư

giao thông Ninh Bình

1.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Cơng ty

a) Chức năng

Chủ yếu Cơng ty vật tư giao thơng Ninh Bình kinh doanh các dịch vụ như:

- Cung cấp ban lẻ máy vi tính , phần mềm và thiết bị viễn thơng……

Cơng ty có trách nhiệm bảo đảm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội về sản

phẩm máy tình, địa bàn Thành phố Hà Nội . Và trách nhiệm của Công ty là phảihoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà

nước đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của tồn bộ

cán bộ cơng nhân viên trong Công ty, làm tốt mọi công tác xã hội xây dựng Công ty

ngày càng phát triển.

b) Nhiệm vụ

Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình với tư cách là một DNTM nên

hoạt động chính của Cơng ty là bán bn, bán lẻ máy tính và các sản phẩm tin học.

Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, Cơng

ty có nhiệm vụ cung cấp các mặt hàng, các linh kiện máy tính như: Laptop, Ram,

Canptich, Metther toleda, HDD… cho nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn

Thành phố Hà Nội. Qua đó góp phần tích tụ vốn để mở rộng quy mô, ổn định việc

làm và nâng cao thu nhập cho toàn bộ cán bộ và nhân viên trong Công ty.1.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

a) Sản phẩm

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106198342 ngày 04 tháng 6 năm

2013 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, ngành nghề kinh doanh

chính của cơng ty bao gồm:STT

1Tên ngành

Bán bn và bán lẻ máy vi tínhBán bn và bán lẻ thiết bị và linh kiện máy vi tính

2

Bán bn và bán lẻ các sản phẩm tin học

3

b) Thị trường, khách hàngMã số

46756

46712

46743Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, bằng sự nỗ lực của bản thân

doanh nghiệp đã không ngừng phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động, tạo được sự

tín nhiệm của bạn hàng và có thị trường ổn định.

Với kinh nghiệm hơn 5 năm phát triển sản phẩm của Công ty được sử dụng

và tiêu thu rộng rãi tại các Quận trong địa bàn Thành phố Hà Nội .c) Đặc điểm quy trình bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty.

Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình là loại hình doanh nghiệp

thương mại công việc kinh doanh là mua vào và bán ra các hàng hóa. Cơng ty áp

dụng đồng thời cả hai phương thức bán hàng là bán buôn và bán lẻ.Mua vàoDự trữBán ra(Bán buôn qua kho)- Bán buôn qua kho: mua hàng về nhập kho, khi khách hàng có nhu cầu về

hàng thì xuất hàng bán bằng việc giao hàng theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận

tức là có khâu dự trữ hàng hóa.

- Bán lẻ: nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách hàng.

1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Tuy công ty mới đi vào hoạt động được 5 năm nhưng trong thời gian qua

công ty không ngừng hồn thiện cơ cấu quản lý cà cơng tác điều hành hoạt động

kinh doanh cho phù hợp với chức năng hoạt động của mình. Bộ máy quản lý của

Cơng ty được tổ chức gọn nhẹ theo mơ hình sau:Giám đốcPhó giám đốcPhòng

kế

tốnPhòng

Kinh

DoanhPhòng

Kỹ

thuậtBộ

phận

Bán

hàngBộ

phận

kho

quỹSƠ ĐỒ 2.2: MƠ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

TNHH TM VÀ DV MÁY TÍNH NINH BÌNH

Ghi chú

: Quan hệ chỉ đạo

Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:

* Giám đốc công ty :

Là người trực tiếp lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động trong Công ty thông

qua bộ máy lãnh đạo của công ty, định hướng phát triển đường lối kinh doanh của

Công ty. Mở rộng đối tác, phát triển khách hàng và quyết định đầu tư. Đồng thời là

người chịu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình hình kinh doanh cũng như mọi

hoạt động của Cơng ty.

* Phó giám đốc :

Cũng giữ vai trò chủ chốt trong Cơng ty, là người tham mưu cho lãnh đạo,

giám đốc về điều hành nội bộ.

* Phòng kinh doanh :

Tham mưu cho giám đốc Cơng ty kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện

các hợp đồng kinh tế một cách có hiệu quả. Nghiên cứu, tìm kiếm và theo dõi diễnbiến của thị trường báo cáo ban giám đốc để kịp thời có phương hướng thích hợp.

Đồng thời xây dựng và phát triển các phương án quảng bá hình ảnh Cơng ty và

quảng cáo các mặt hàng và dịch vụ Công ty cung cấp nhằm mở rộng thị trường,

giao lưu hợp tác thành công với khách hàng.

* Phòng kế tốn:

Xây dựng cơ chế tài chính và huy động vốn. Lập kế hoạch và thực hiện kế

hoạch được duyệt về việc thu chi năm, hàng q, hàng tháng về tài chính. Thanh

quyết tốn đảm bảo thu hồi vốn nhanh Có nhiệm vụ lập sổ sách kế tốn, các hoạt

động về tài chính phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công

ty.

Tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính,

đề xuất lên ban giám đốc các phương án tổ chức kế toán đồng thời cung cấp những

thông tin cần thiết để kịp thời điều chỉnh trong q trình hoạt động kinh doanh của

Cơng ty. Đồng thời tham mưu cơng tác thu chi tài chính và phát triển vốn, hoàn

thành nghĩa vụ với nhà nước và cấp trên.

* Phòng kỹ thuật:

Chức năng tham mưu về các hoạt động kinh tế, kỹ thuật... với nhiệm vụ

hoạch định mục tiêu chất lượng của phòng dựa trên mục tiêu chất lượng của Cơng

ty, phối hợp với Phòng kinh doanh trong việc giao hàng cho khách hàng và bảo

hành bản trì sản phẩm của Cơng ty.

* Bộ phận bán hàng:

Có nhiệm vụ nhận đơn đặt đặt hàng, giao hàng tận nơi, thu tiền từ khách

hàng. Hàng tháng lập báo cáo doanh thu hàng bán được cho các phòng ban và ban

Giám đốc biết để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

* Bộ phận kho quỹ:

Có nhiệm vụ thực hiện các nghiệp vụ thu, chi phát sinh trong ngày. Căn cứ

vào các chứng từ hợp lý, hợp lệ ghi sổ quỹ và lập báo cáo quỹ hàng ngày.

1.1.4. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm qua được thể hiện qua một

số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH....................................................................

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×