Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 11. ĐỘ CAO CỦA ÂM

BÀI 11. ĐỘ CAO CỦA ÂM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnI.Mục Tiêu

1.Kiến thức

- Nhận biêt được âm cao (âm bổng) có tân sớ lớn. Âm thấp (âm trâm) có

tân sớ nhỏ.

- Nêu được ví dụ về âm trâm, bổng la do tân số dao động của vật.

2.Kỹ năng

-Lam thí nghiệm để hiểu được tân sớ la gì. Lam thí nghiệm để thấy được

mới quan hệ giữa tân số dao động va độ cao của âm.

3.Thái đô

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hao hứng với môn học.

II.Chuẩn Bi

1.Chuẩn bi của giáo viên

- Nghiên cứu ,thu thập các nguồn tai liệu, thơng tin có lien quan đên bai

giảng.

2.Chuẩn bi của học sinh

Cả lớp:

Đan ghi ta hoặc một cây sáo, 1giá thí nghiệm, 1con lắc đơn có chiều dai

20cm, 20cm, 1đĩa phát âm có 3 lỗ vòng quanh, 1mô tơ 3V-6V 1chiều,

1miêng phim nhựa, 1 thép lá (0,7 x 15 x 300)mm

III. Hoạt Đơng Dạy – Học

1.Ởn đinh lớp.

- Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài củ

-Các nguồn âm có đặc điểm nao giống nhau?

Chữa bai tập 10.1 va 10.2 SBT.

3.Tiến trình dạy học

Tổ chức tình huống học tập : Trong cuộc sống, khi ta nghe âm thanh

của cây đan. Tai sao người nghệ sĩ khi gãy lúc thì thánh thót, lúc thì trâm

lắng ? Vậy nguyên nhân nao lam âm trâm, âm bổng khác nhau ? Bai học

mới ngay hôm nay sẽ giúp các em tìm ra câu trả lời.

Hoạt Đơng Của GVHoạt Đông Của HSHoat động 1 Quan sát dao đông nhanh, chậm. Nghiên cứu khái niệm tân

sớ

Bớ trí thí nghiệm cả lớp

I.Dao đông nhanh, chậm, tần số

cùng quan sát.

33

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKThê nao la một dao động?

Thơng báo: từ vị trí ban đâu

dịch chuyển sang vị trí khác

va quay về vị trí ban đâu gọi

la 1 dao động.

Yêu câu học sinh lên kéo

con lắc ra khỏi vị trí cân

bằng va bng tay, đêm sớ

dao động trong 10 giây, lam

thí nghiệm với 2 con lắc 20

cm va 40 cm lệch nhau cùng

một góc.

Yêu câu học sinh trả lời câu

hỏi tân sớ la gì?Trường THCS Giang SơnThực hiện các hoat động theo yêu câu của

GV.

1.Thí nghiệm 1Đêm số dao động của hai con lắc trong 10

giây. Ghi kêt quả vao bảng trang 31 SGK

-Tân số la số dao động trong 1 giây.-Đơn vị tân số la Héc (kí hiệu la Hz)

Yêu câu học sinh trả lời về

2.Nhận xét

tân số dao động của con lắc

Dao động cang nhanh tân số dao động

a va b la bao nhiêu ?

cang lớn va ngược lai.

Dựa vao bảng kêt quả yêu

câu các em hoan thanh phân

nhận xét.

Hoat động 2 Nghiên cứu mối liên hệ giữa độ cao của âm với tân số

Yêu câu HS lam thí nghiệm

theo hình 11.2 SGK va trả

lời câu C3. (sử dụng cây

thước kẻ dai )II.Âm cao (âm bổng), âm trầm (âm thấp)

HS lam thí nghiệm theo hình SGK va trả

lời câu hỏi.

1.Thí nghiệm 2Yêu câu học sinh lam 3 lân

để phân biệt âm va các em

hoan thanh câu hỏi C4

Hướng dẫn học sinh thay

đổi vận tốc đĩa nhựa bằng

cách thay đổi số pin. ĐặtC3: Khi đĩa quay chậm góc miêng bìa dao

động châm, âm phát ra thấp.

-Khi đĩa quay nhanh, góc miêng bìa dao

34Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơnđộng nhanh, âm phát ra cao.

2.Thí nghiệm 3miêng phim sao cho âm

phát ra ta va rõ hơn.

Dựa vao 3 thí nghiệm các

em có nhận xét gì về mới

quan hệ gì giưa dao động,

tân sớ âm va âm phát ra.Lam thí nghiệm va rút ra nhận xét.

C4: Phân tự đo thước dai dao động chậm,

âm phát ra thấp.Phân tự đo thước ngắn dao động chậm, âm

phát ra cao

3.Kết luận: Dao động cang nhanh (chậm),

tân số dao động cang lớn (nhỏ), âm phát ra

cang cao (thấp).

Hoat động 3 Vận dụng

III. Vận dụng

Yêu câu HS thảo luận theo

-Thảo luận theo nhóm để trả lời

nhóm để trả lời câu C6:

Gọi đai diện nhóm trả lời va C6: Khi vặn cho dây đan căng ít (dây

chùng) thì âm phát ra thấp (trâm), tân sớ

nhóm khác nhận xét va rút

nhỏ. Khi vặn cho dây đan căng nhiều thì

ra nhận xét chung.

âm phát ra cao (bổng) tân số dao động lớn.

C7: Âm phát ra cao hơn khi cham gốc

Yêu câu HS trả lời câu C7.

miêng bìa vao hang lỗ ở gân vanh.

Hoat động 4 Củng cớ va Dặn dò

Củng cớ :

- Âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trâm) phụ thuộc vao u tớ nao?

- Tân sớ la gì ? Đơn vị tân sớ?

- Tai chúng ta nghe được có tân sớ nằm trong khoảng nao?

Dặn dò:

- Về nha các em xem học thuộc phân ghi nhớ .

- Xem phân có thể em chưa biêt, lam bai tập ở SBT. Chuẩn bị bai học

mới.

- Xem trước nội dung Bài 12.Đô to của âm.

35

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnTuân 13

Tiêt PPCT 13Ngay soan 12/11/2017

Ngay day 15/11/2017

BÀI 12. ĐỘ TO CỦA ÂM

I.Mục Tiêu1.Kiến thức

- Nêu được mối quan hệ giữa biên độ dao động va độ to của âm. So sánh

được âm to, âm nhỏ

2.Kỹ năng

- Qua thí nghiệm rút ra được khái niệm biên độ dao động, Độ to hay nhỏ

của âm phụ thuộc vao biên độ.

3.Thái đô

- Nghiêm túc trong học tập.

36

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơn- Hao hứng với môn học.

II.Chuẩn Bi

1.Chuẩn bi của giáo viên

- Nghiên cứu, thu thập các nguồn tai liệu, thơng tin có lien quan đên bai

giảng.

2.Chuẩn bi của học sinh

Cả lớp :1 trớng + dùi, 1 giá thí nghiệm, 1 con lắc bấc,

1 lá thép ( 0,7 x 15 x 300) mm

III. Hoạt Đơng Dạy – Học1.Ởn đinh lớp.

- u câu lớp trưởng báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài củ

- Tân sớ la gì ? Đơn vị tân sớ ? Âm cao thấp phụ thuộc như thê nao vao

tân số ?

- Tân số dao động của 1 dây đan la 20Hz hãy cho biêt ý nghĩa con sớ đó ?

3.Tiến trình dạy học

Hoạt Đông Của GVHoạt Đông Của HSHoat động 1 Tổ chức tình h́ng học tập

Một vật dao động thường

phát ra âm có độ cao nhất

định. Nhưng khi nao vật

Tập trung chú ý lắng nghe bai giảng

phát ra âm to, khi nao vật

phát ra âm nhỏ?

Hoat động 2 Nghiên cứu về biên độ dao động va mối liên hệ giữa biên

độ dao động va độ to của âm .

Hướng dẫn HS lam thí

I.Âm to, âm nhỏ- biên đơ dao đơng

nghiệm ở hình 12.1va rút ra

Hoat động theo hướng dẫn của GV

nhận xét?

1. Thí nghiệm 1: (SGK)

C1:

Yêu câu HS hoan thanh câu

C1.

Cho HS đọc thông tin về

biên độ của Dđộng.Cách làm

thước

d.đôngThước

d.đông

mạnh hay

yếuÂm phát

ra to hay

nhỏĐâu thước

lệch nhiềuManhTo37

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỚP HMOKTrường THCS Giang SơnĐâu thước

u

Nhỏ

lệch ít

HS đọc SGK. Tích cực suy nghĩ trả lời các

câu hỏi.

Nhận xét:

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so

với vị trí cân bằng của nó được gọi là

biên độ dao động.

Yêu câu HS thực hiện câu

C2: Đâu thược lệch so với vị trí cân bằng

C2?

cang lớn thì độ dao động cang lớn, âm

Hướng dẫn HS lam thí

nghiệm ở hình 12.2 va rút ra phát ra cang to.

2. Thí nghiệm 2: (SGK)

nhận xét?

Nhận xét:

- Gõ nhẹ: Âm phát ra nhỏ.

- Gõ manh: Âm phát ra to.

Yêu câu HS thực hiện câu

C3?

C3: ...Lớn (nhỏ)... Lớn (nhỏ)...to(nhỏ).

Yêu câu HS lam việc cá

C4: Khi gảy manh 1 dây đan tiêng đan sẽ

nhân câu C4, C6 va rút ra

to vì dây đan lệch nhiều, tức la biên độ

kêt luận.

dao động của dây đan lớn nên âm phát ra

to.

C6: Biên độ dao động của mang loa lớn khi

máy thu thanh phát ra âm to. Biên độ dao

động của mang loa nhỏ khi máy thu thanh

phát ra âm nhỏ.

Kết luận: Âm phát ra cang to khi dao

động của nguồn âm cang lớn.

Hoat động 3 Tìm hiểu độ to của một số âm

II. Đô to của môt số âm

Đô to của âm được đo bằng đơn vị

đêxiben (kí hiệu dB)

Hoat động 4 Vận dụng

Hướng dẫn HS lam các bai III. Vận dụng

tập ở SBTVL7.

- Bai 12.1: (SBT) chọn B.

Hướng dẫn HS tìm hiểu độ

to của âm theo bảng 2 SGK.- Bai 12.2: (SBT) + ... đêxiben (dB)

+ ... cang to.

38

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơn+ ... cang nhỏ.

Hoat động 5 Củng cố va Dặn dò

Củng cớ :

- Nêu mới quan hệ giữa âm to, âm nhỏ, biên độ dao động?

- Độ to của âm được đo bằng đơn vị nao?

Dặn dò:

- Về nha các em xem học thuộc phân ghi nhớ.

- Xem phân có thể em chưa biêt, lam bai tập ở SBT. Chuẩn bị bai học

mới.Tuân 14

Tiêt PPCT 14Ngay soan 19/11/2017

Ngay day 22/11/2017

BÀI 13. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

I.Mục Tiêu1.Kiến thức

- Kể tên được một số môi trường truyền âm. Nêu được một sớ thí dụ về

sự truyền âm trong các mơi trường khác nhau: rắn, lỏng, khí ...

2.Kỹ năng

- Lam thí nghiệm để chứng minh âm truyền qua các môi trường nao? Tìm

ra phương án thí nghiệm để chứng minh được cang xa nguồn âm biên độ

dao động cang nhỏ -> âm phát ra nhỏ.

3.Thái đô

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hao hứng với môn học.

II.Chuẩn Bi

1.Chuẩn bi của giáo viên39

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơn- Nghiên cứu ,thu thập các nguồn tai liệu, thông tin có lien quan đên bai

giảng; Tranh phóng H13.3

2.Chuẩn bi của học sinh

- Cả lớp : 2 trống, 2 quả câu bấc, một nguồn âm, một bình nước.

III. Hoạt Đơng Dạy – Học

1.Ổn đinh lớp.

- Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài củ

- Độ to của âm phụ thuộc vao biên độ dao động như thê nao?

- Đơn vị đo độ to của âm, chữa bai tập 12.1; 12.2?

Gv nhận xét va cho điểm.

3.Tiến trình dạy học

Hoạt Đông Của GVHoạt Đông Của HSHoat động 1 Tổ chức tình h́ng học tập

Đặt vấn đề như trong sgk. Vậy tai sao lai

áp tai x́ng đất thì nghe được ma đứng

hoặc ngồi lai khơng nghe thấy được.Dự đốn phương án trả lời

cho mìnhHoat động 2 Nghiên cứu mơi trường truyền âm

u câu học sinh nghiên cứu thí nghiệm

1 ở hình 13.1 (SGK).I.Mơi trường truyền âm

1. Sự truyền âm trong chất

khí

Thí nghiệm 1

-Các nhóm tiên hanh thí

nghiệm rồi trả lời câu hỏi C1,

C2.Yêu câu HS tiên hanh thí nghiệm rồi trả

lời câu hỏi C1, C2.

Chốt lai câu trả lời của các nhóm, va yêu

câu HS rút ra kêt luận.C1: Quả câu 2 dao động ->

âm đã được truyền qua

khơng khí từ mặt trống thứ

nhất đên mặt trống thứ hai.Cách tiên hanh thí nghiệm như thê nao?C2: Biên độ dao động của

quả câu bốc ở trống 2 nhỏ

hơn biên độ dao động của

quả câu bớc ở trớng 1.Một ban đứng khơng nhìn vao ban gõ, 1Nhận xét: Độ to của âmYêu câu học sinh đọc thí nghiệm 2 SGK

bớ trí thí nghiệm như hình 13.240

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỚP HMOKTrường THCS Giang Sơncang giảm khi ở cang xa

nguồn âm

2. Sự truyền âm trong chất

rắnban đặt tai vao ban.

Ban gõ thì phải gõ khẽ (gõ nhẹ)Thí nghiệm 2

Các nhóm tiên hanh thí

nghiệm rồi rút ra kêt luận trả

lời câu hỏi C3

C3: Âm truyền đên tai ban C

qua môi trường rắn (gỗ)

3.

Sự truyền âm trong

chất lỏng

Thí nghiệm 3

C4:Qua thí nghiệm ta thấy

được âm truyền đên tai qua

mơi trường : Rắn, khí, lỏng.hình13.2hình13.3Âm có truyền được trong

chân khơng hay khơng?

C5: Mơi trường chân khơng

khơng truyền âm.Qua thí nghiệm u câu HS trả lời câu C3 -Hoan thanh kêt luận theo

Yêu câu HS quan sát TN hình 13.3 để trả yêu câu của GV

lời câu C4

4.Kết luận

Hướng dẫn HS trả lời câu C5.-Hoan thanh kêt luận.

- Âm có thể truyền qua những

mơi trường như rắn, lỏng , khí

va khơng thể truyền qua chân

khơng.

- Các vị trí cang xa nguồn

âm thì âm nghe cang nhỏ.Yêu câu HS hoan thanh kêt luận.- Vận tốc truyền âm

Các mơi trường khác nhau

thì âm truyền đi vận tớc khác

nhau.41

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnHoat động 3 Vận dụng

II.Vận dụng

Hoat động cá nhân , tích cực

suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

C7: Âm thanh xung quanh

truyền đên tai người nhờ mơi

trương khơng khí.

C8: Khi bơi dưới nước, ta

Hướng dẫn HS lam việc cá nhân để trả lời nghe thấy tiêng sùng sục của

bong bóng nước. Chứng tỏ

các câu từ C7 � C10.

âm truyền trong chất lỏng.

Chỉnh sửa sai sót trong q trình trả lời

C9: Vì mặt đất truyền âm

của HS.

nhanh hơn khơng khí nên ta

nghe được tiêng vó ngựa từ

xa.

C10: Các nha du hanh vũ trụ

khơng thể nói chuyện bình

thường được. Vì giữa họ

ngăn cách bởi chân không

bên ngoai bộ áo

Hoat động 4 Củng cớ va Dặn dò

Củng cớ :

- Mơi trường nao truyền âm, môi trường nao không truyền âm ?

- Môi trường nao truyền âm tốt nhất?

- Vận tốc truyền âm trong khơng khí so với trong nước như thê nao?

Dặn dò:

- Về nha các em xem học thuộc phân ghi nhớ.

- Xem phân có thể em chưa biêt, lam bai tập ở SBT. Chuẩn bị bai học

mới.42

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnTuân 15

Tiêt PPCT 15Ngay soan 26/11/2017

Ngay day 29/11/2017

BÀI 14. PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG

I.Mục Tiêu1.Kiến thức

- Mơ tả va giải thích được một số hiện tượng liên quan đên tiêng vang. Nhận

biêt một số vật phản xa âm tốt, vật phản xa âm kém. Kể tên một số ứng

dụng phản xa âm.

2.Kỹ năng

- Rèn khả năng tư duy từ các hiện tượng thực tê, từ các thí nghiệm.

3.Thái đơ

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hao hứng với môn học.

II.Chuẩn Bi

1.Chuẩn bi của giáo viên

- Nghiên cứu ,thu thập các nguồn tai liệu, thơng tin có liên quan đên bai

giảng.

2.Ch̉n bi của học sinh

Mỗi nhóm : 1giá đỡ, 1tấm gương, 1nguồn phát âm dùng vi mach, 1bình

nước.

III. Hoạt Đơng Dạy – Học

1.Ởn đinh lớp.

- Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số.

43

Lý 7Năm học 2017 - 2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 11. ĐỘ CAO CỦA ÂM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×