Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sử dụng công thức để tính toán:

Sử dụng công thức để tính toán:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiết 13: BÀI 3:THỰC HIỆN TÍNH TỐN TRÊN TRANG TÍ

1. Sử dụng cơng thức để tính tốn:

2. Nhập cơng thức:Nhập các cơng thức sau vào trong

chương trình bảng tính:

a) Tại ô C3: =(24*3-(4-2)^2)

b) Tại ô A4: =(30-24)+(4^2*4/2)11Tiết 13: BÀI 3:THỰC HIỆN TÍNH TỐN TRÊN TRANG TÍ

1. Sử dụng cơng thức để tính tốn:

2. Nhập cơng thức:Ví dụ: Quan sát hai bảng tính sau có nhận xét gì?HÌNH 1HÌNH 2Tiết 13: BÀI 3:THỰC HIỆN TÍNH TỐN TRÊN TRANG TÍ

1. Sử dụng cơng thức để tính tốn:

2. Nhập cơng thức:

Nhận xét:- Nếu chọn một ơ khơng có cơng thức thì em sẽ thấy

nội dung trên thanh công thức giống với dữ liệu

trong ơ.

- Nếu chọn một ơ có cơng thức thì em sẽ thấy cơng

thức trên thanh cơng thức, còn trong ơ là kết quả tính

tốn của cơng thức trên.Tiết 13: BÀI 3:THỰC HIỆN TÍNH TỐN TRÊN TRANG T

1. Sử dụng cơng thức để tính tốn:

2. Nhập cơng thức:

Giả sử tại ơ A2 nhập nội dung 30+4 và nhấn phím

Enter, cho biết kết quả tại ơ A2?14Tiết 13: BÀI 3:THỰC HIỆN TÍNH TỐN TRÊN TRANG T

1. Sử dụng cơng thức để tính tốn:

2. Nhập cơng thức:

Cách sửa khi nhập cơng thức sai:

Vậy khi cơng thức sai thì ta phải

 Nháy đúp chuột tại ơ đó và sửa

làmchỗ

nhưsai

như thế nào?

 Nháy chuột tại ô đó và nháy trên thanh công thức

để sửa chỗ sai.

 Nháy chuột chọn ơ đó và nhấn phím F215Bài học kết thúcCHÚC QUÝ THẦY CÔ

SỨC KHỎE!

CHÚC CÁC EM HỌC TỐTKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính? Áp

dụng chọn các đối tượng đó trên trang tính.Cách chọn các đối tượng trên trang tính:

- Chọn một ơ: Đưa con trỏ chuột tới ơ đó và

nháy chuột

- Chọn hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.

- Chọn cột: Nháy chuột tại nút tên cột.

- Chọn khối: Kéo thả chuột từ một ơ góc (VD

ơ góc trái trên) đến ơ ở góc đối diện (ơ góc

phải dưới). Ô đầu tiên sẽ được kích hoạt.

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sử dụng công thức để tính toán:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×